LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ang: kurslitteratur i högskolebibliotek
From: Eva Hägglund <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 27 Oct 2000 09:31:45 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (31 lines)


Hej!

Jag arbetar på Arkenbiblioteket, integrerat folkbibliotek och högskole/universitetsbibliotek. Kurslitteraturen köps i 4 ex, mer sällan fler men ibland färre antal. Ett ex är kursref, dvs lånas inte ut, och de tre övriga har förkortad lånetid, 14 dgr eller 2 dgr. 2-dagars lånetid tillämpas på kurslitteraturen för vårdutbildningarna. Litteratur som inte är kurslitteratur lånas 4 veckor. Vi har förseningsavgift 1 krona per bok och dag.

>>> [log in to unmask] 00-10-20 12:57 >>>
Vi har uppmanats se över vårt bestånd av kurslitteratur, hur många ex av varje
titel vi tar in och hur lång lånetiden får vara av respektive ex.
Vi undrar nu hur andra högskole- och universitetsbibliotek gör.
Blir det inte en ökande administration av korta lånetider?
Antalet krav borde ju öka dramatiskt.

Vi köper upp till 10-15 ex av titlar som ingår i kurslitteraturen.
Antalet studenter är för närvarande drygt 800 men ökar under våren. Det finns
en studentbokhandel på skolan som säljer kurslitteratur.

Kurslitteraturen är uppsatt för sig men det finns exemplar av respektive titel
under respektive hyllsignum i det övriga beståndet
Idag lånar vi ut kurslitteratur max sju dagar och endast internt.

Övriga delar av beståndet som inte är referenslitteratur eller har andra
begränsningar lånas ut både externt och internt och lånetiden är 30 dagar

Vi skickar krav men har inga andra påföljder än att försvunna böcker måste
ersättas och att fyra på varandra följande krav kan medföra avstängning från
möjligheten att låna från biblioteket.

John Squires
Polishögskolans bibliotek

--
Get your firstname@lastname email for FREE at http://NamePlanet.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager