LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

nytt bibliotek i kv. Kemikum

From:

Kerstin Rydbeck <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 26 Oct 2000 09:24:58 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej!
Uppsala universitet ska påbörja en ombyggnad av det s.k. kvarteret Kemikum,
som ligger bakom Carolina Rediviva och Engelska parken. Tanken är att skapa
en gemensam campus för hela Historisk-filosofiska fakulteten, Teologiska
fakulteten, Pedagogiska samt Sociologiska inst. Inflyttning är beräknad
till 2003. I kvarteret intill (gamla Teknikum) finns redan sedan några år
hela språkvetenskapliga fakulteten, med ett eget bibliotek.
   I kvarteret Kemikum ska också finnas ett bibliotek, som ska serva
ovannämnda fakulteter och institutioner. Planering och diskussioner med
arkitekter pågår för fullt. I vilken byggnad biblioteket ska ligga är
beslutat, men fortfarande återstår själva detaljplaneringen av biblioteket.
Vi inom biblioteksgruppen har beslutat formulera något slags "program"
eller "kravspecifikation" som kan hjälpa arkitekterna och universitetets
byggnadsavdelning att förstå vad det är för bibliotek vi vill ha. Vad det
handlar om är att försöka definiera vilka servicefunktioner vi vill att
biblioteket ska tillhandahålla, så att vi får ändamålsenliga lokaler ur
alla aspekter, med bra planlösning, vettiga val av material, lämplig
inredning mm.
   Säkert finns det många runt om i landet som varit i en liknande
situation och som har erfarenheter som kan vara av intresse för oss här i
Uppsala. Alla ideer och tips mottages tacksamt, och även exempel på
liknande dokument med kravspecifikationer som använts vid andra
biblioteksbyggen.

Med vänliga hälsningar

Biblioteksgruppen för kvarteret Kemikum genom
/Kerstin Rydbeck


Kerstin Rydbeck, fil. dr i litteraturvetenskap, lektor i biblioteks- och
informationsvetenskap

Inst. för ABM, estetik och kulturstudier
Uppsala universitet
Sturegatan 9, 753 14 Uppsala
tel: 018-471 79 78
fax: 018-471 15 89
e-post: [log in to unmask]
URL: www.abm.uu.se

Vid millennieskiftet slogs vår institution ihop med Institutionen för
estetik. ABM i det nya namnet står för Arkiv, Bibliotek och Museer, och vi
kommer att ha utbildningar inom samtliga dessa tre fält from hösten 2000.
Observera institutionens nya adress och faxnummer from 14/6! Övriga
telefonnummer och e-postadresser är desamma som tidigare.


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager