LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Kombinera lånekort och Studentkortet!?
From: Egon Nilsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 6 Jul 2000 17:37:06 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (82 lines)


Till "lånekortsansvariga" på universitets- och högskolebiblioteken!

OBS! Svara till Fredrik Andersson på SFS Studentkortet AB:
[log in to unmask] (se även i slutet av brevet)

Hej!

Högskolebiblioteket i Gävle har kontaktat SFS Studentkortet AB angående
möjligheterna att baka in lånekortsfunktionen i Studentkortet som alla
studenter får från SFS.

De är mycket intresserade och avser att förse Studentkortet med streckkod
redan från Ht 2000. De har haft kontakt med flera bibliotek.
Vilken streckkodstyp föredrar ni i så fall? Kodabar, Plessy eller annan?

Studentkortet AB lutar f.n. åt Plessy-kod som flera önskat och som tydligen
är säkrare eftersom checksiffra ingår i koden.
Här i Gävle har vi hittills använt Kodabar. Eftersom streckkoderna på de
flesta av våra böcker ändå ska "flyttas" till utsidan på bakpärmen, är vi
kanske beredda att göra ett generellt byte av streckkodsetiketter.
Eller kan man jobba med olika streckkodstyper för låntagare och böcker och
ha en särskild läsare för lånekortet?

Vad säger övriga universitets- och högskolebibliotek?
VILKEN STRECKKODSTYP FÖREDRAR NI?
Vilka ANDRA TEKNISKA OCH PRAKTISKA FRÅGESTÄLLNINGAR måste tänkas igenom och
lösas?

VÅRA PRELIMINÄRA DISKUSSIONER MED STUDENTKORTET AB:
Studentkortet AB vill ogärna släppa ut sina adressuppgifter?, men kan stå
till tjänst med en fil med personnummer + kortnummer, så att korten genom
samlad körning kan länkas ihop med de låntagar-adressuppgifter vi redan har
eller skaffar från annat håll,t.ex. LADOK.
Alla aktiva studenter får varje termin ett nytt märke som klistras på
Studentkortet. Studentkortet AB är beredda att istället skicka ut helt nya
kort med streckkod till alla studenter som redan har Studentkortet.
Extrakostnaden skulle bli marginell.

FUNDERINGAR FRÅN GÄVLE:
Lånekortsfunktionen på Studentkortet bör vara inaktiv tills den aktiveras i
samband med ett besök på biblioteket, då ID-kort + Studentkort visas upp
och avläses? Hur löses det i de olika bibliotekssystemen?
Ett alternativ är att Studentkortets lånefunktion aktiveras genom att
kortet länkas ihop med låntagarregistret först vid första biblioteksbesöket
(någon samlad körning görs då inte).

Hur snabbt får studenterna Studentkortet?
Hur ordnar vi utlåning innan dess? - mot ID-kort med personnummer?
Hur tidigt finns adressposter för nya studenter att importera från LADOK?
Vilka bibliotek gör idag samlade eller styckevisa importer av
adressuppgifter från externa register? Vilka alternativ finns?

För övriga låntagarkategorier (icke-studenter) behövs ett särskilt lånekort!
---

SVARA snabbt TILL FREDRIK ANDERSSON på Studentkortet AB
([log in to unmask]) angående önskemål om streckkodstyp och andra
avgörande synpunkter inför en eventuell Studentkortslösning redan till
hösten eller Vt 2001.

SKICKA GÄRNA ETT BREV TILL BIBLIST
Om ni har synpunkter på Studentkortslösningen som alla bör ta del av.
eller
Om ni har andra "integrerade" lånekortslösningar på gång eller i drift
hemma hos er! Det finns kanske alternativ till Studentkortet? 

Hälsar
Egon Nilsson
Högskolebiblioteket i Gävle


________________________________________________________

Egon Nilsson
Högskolan i Gävle (University of Gävle)
Biblioteket       (The Library)
801 76 Gävle
SWEDEN

tel 026 - 64 89 40
fax 026 - 64 88 70
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager