LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Tio bibliotekarier till Sydafrika!
From: Lennart Wettmark <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 31 Jul 2000 14:31:59 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (77 lines)


Sökes: 10 bibliotekarier!


Första fasen av bis´ Sydafrikaprojekt är slut - nu går vi in i fas 2! De
nio projektskolorna från fas 1 (som vi rapporterat om i många
tidskriftsnummer och senast i nr 1 2000) kommer att fortsätta sitt
utvecklingsarbete, men nu ger vi också projektet en delvis ny inriktning.
Denna har sin grund i våra egna erfarenheter under de gångna åren med
projektet. Studiebesöken på olika skolor och framför allt alla möten och
samtal med sydafrikanska bibliotekarier har lärt oss mycket om verkligheten
i Sydafrika - men de har också givit oss nya perspektiv på skolbibliotek
och lärande i Sverige. Bibliotekets roll i barns och ungas lärande är en
central fråga för många bibliotekarier, både i Sydafrika och här hemma.
Därför bygger vi nu in möjligheter till ömsesidigt lärande och
erfarenhetsutbyte mellan sydafrikanska och svenska bibliotekarier i
projektets fas 2! 

Projektets mål är skolbiblioteksutveckling i vid mening. Medlen kan vara

- nätverksarbete - att bygga och utveckla kontaktnät som omfattar
skolbiblioteksintressenterna i en kommun
- skolbiblioteksplaner - att formulera och förankra en utvecklingsplan med
mål, medel, metoder och strategier för biblioteket
- läromedel - att identifiera och pröva olika slags material som kan
fungera som resurser i lärande situationer

Är du en av de 10 - då 

-  är du skolbibliotekarie på grundskola eller gymnasieskola eller
bibliotekarie på ett integrerat bibliotek eller barnbibliotekarie med
skolbiblioteksansvar

-  är du intresserad av skolbiblioteksutveckling och pedagogiska frågor och
har ett internationellt engagemang och goda kunskaper i engelska

-  brinner du av längtan att formulera och genomföra ett utvecklingsarbete
på det egna biblioteket!

Vidare är det ett krav att du

-  kan delta i ett förberedande seminarium i Uppsala 29/30 september 2000
(fredag lunch - lördag lunch) och vid detta tillfälle vara beredd att
diskutera idéer om ett eget utvecklingsarbete 

-  kan delta i en studieresa till Sydafrika, med studiebesök och
seminarier,  preliminärt v. 44 (eller 45) 2000, och är beredd att där göra
en kortare presentation av ditt skolbibliotek och ditt utvecklingsarbete

-  kan delta i ett seminarium i Stockholm 19-20 maj 2001, tillsammans med
övriga svenska och sydafrikanska deltagare, och då är beredd att presentera
och diskutera ditt eget och andras utvecklingsarbeten.

Erfarenhetsutbyte

10 sydafrikanska bibliotekarier går in i projektet på motsvarande sätt. De
kommer till Sverige på en studieresa i maj 2001- det gemensamma seminariet
i maj är en del av denna. Vår förhoppning är att det knyts kontakter som
varar längre än projekttiden!

Ekonomiska förutsättningar:

bis betalar deltagarnas resa till och i Sydafrika, kost & logi, alla
seminarier och ger viss ersättning för anslutningsresorna inom Sverige.

Är du intresserad?

Skriv och berätta om dig själv, ditt bibliotek och varför du vill vara en
av de 10 bibliotekarierna i projektet. Sista dag för intresseanmälan är 1
september.
Skicka den till Kerstin Rydsjö, Senåsa Ekhaga, 516 90 Dalsjöfors eller
e-posta: [log in to unmask]

Har du frågor? Hör av dig till någon av följande personer i bis' arbetsgrupp:
Lena Lundgren  08-512 30 076 (hem) 08 - 508 31 276. e-post:
[log in to unmask] eller [log in to unmask]
Malin Ögland  0171- 58212 (hem) e-post: [log in to unmask]
eller Kerstin Rydsjö 033-249165 (hem)

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager