LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: NORDINFO utlyser mobilitetsstipendier
From: Mona Weckström <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 3 Feb 2000 14:27:07 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (66 lines)


UTLYSNING AV MOBILITETSSTIPENDIER FÖR FORSKNINGSBIBLIOTEKSSEKTORN

För att stimulera idé- och erfarenhetsutbytet inom fack- och
forskningsbibliotekssektorn utlyser NORDINFO under år 2000 ett antal
nordiska mobilitetsstipendier. Stipendierna skall ge möjlighet för
anställda inom denna sektor att besöka intressanta och framåtsträvande
biblioteksmiljöer i ett 
nordiskt grannland.

Ansökan
En fritt formulerad ansökan skickas till NORDINFO. Ansökningstiden utgår
1.4.2000.
Till ansökan bifogas

        -    kort curriculum vitae
        -    arbetsgivarens samtycke
        -    mottagarbibliotekets samtycke
        -    kort motivering till ansökan samt en beskrivning av
                planerade aktiviteter under besöket.

Anvisningar
NORDINFOs mobilitetsstipendier är avsedda för nordiska medborgare anställda
inom fack- och forskningsbibliotekssektorn i de nordiska länderna.
Mobilitetsstipendierna avser alltid mobilitet mellan två nordiska länder.

Syftet med stipendierna är att ge stipendiaterna möjlighet att under en
viss tid bekanta sig med forskningsbiblioteksmiljön i något av de nordiska
grannländerna. Uppehållet skall ge stipendiaterna speciella kunskaper och
erfarenheter som kan utnyttjas i hembiblioteksmiljön. Det är önskvärt att
stipendiaterna av mottagarbiblioteket bereds möjligheter att aktivt delta i
och observera arbetet.

Stipendierna är avsedda att täcka merutgifter för resor och uppehälle i
samband med besöket. Det förutsätts att grundfinansieringen (lönen) under
stipendietiden betalas av arbetsgivaren i hemlandet. Stipendierna uppgår
till 10.000 FIM per månad och uppehället skall vara minst en månad och högst 
två månader. Besöket bör ske inom ett år efter mottagandet av stipendiet.

Stipendierna är personliga och söks av stipendiaten själv. Stipendiaten bör
även sköta kontakterna till mottagarbiblioteket och arrangemangen i samband
med besöket.

Stipendiaten skall avge en skriftlig rapport över besöket till NORDINFO
inom tre månader efter besöket.

Sänd ansökan per post, fax eller elektroniskt till

                NORDINFO
                Sekretariatet
                PB 237, FIN-00171 HELSINGFORS
                FINLAND
                Tel. +358 9 180 0480, fax +358 9 180 0482
                Epost: [log in to unmask]
                http://www.nordinfo.helsinki.fi

NORDINFO är en institution under Nordiska ministerrådet
(http://www.norden.org).

***********************************************************
Mona Weckström
NORDINFO - The Nordic Council for Scientific Information
PB 237 (Fabiansgatan 34)
FIN-00171 HELSINGFORS, Finland
Tfn: +358 9 180 0481
Fax: +358 9 180 0482
Epost: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager