LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: PRESERVATION MANAGEMENT SUMMER SCHOOL
From: ICSM <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 2 Feb 2000 11:17:35 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (48 lines)


Dear Poul Erlandsen
I am sorry to inform you tha birgitta is using new e-mail that you can
use.
It is < [log in to unmask]>

Poul Erlandsen wrote:

> Nordiska vetenskapliga biblioteksföreningarnas förbund (NVBF) inbjuder
>
> till nordisk sommarskola i juni år 2000. Som arrangörer fungerar
> Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund och Helsingfors
> universitetsbibliotek med finansiellt stöd från Nordiska
> samarbetsorganet för vetenskaplig information (NORDINFO).
>
> Sommarskolan vänder sig till bibliotekarier i de nordiska länderna,
> till
> vars ansvarsområde hör samlingarnas konservering och bevarande. Det
> främsta syftet med skolan är att samla expertis från
> pappersproduktions-, bevarings- och forskningssektorn för att
> tillsammans diskutera upprättandet av en bevaringspolitik på såväl
> biblioteks- som nationell nivå. Tyngdpunkten ligger alltså på
> planering
> och genomförande av uppbevaringsprogram, inte på praktiska
> arbetsuppgifter. Deltagarna förväntas dock diskutera både gamla
> beprövade metoder och krtitiskt granska nya medel och behandlingssätt
> Skolan lämpar sig även för arkiv- och museipersonal i ledande
> ställning.
> De två första dagarna kommer arbetsspråket att vara engelska på grund
> av
> utländska handledare, resten av programmet genomförs på nordiska
> språk.
>
> Arrangörernas speciella önskan är, att erbjuda deltagarna (ca. 20
> personer) ett forum för diskussion och utbyte av erfarenheter samt att
>
> tillsammans planera gemensamma nordiska projekt för konservering och
> uppbevaring.
>
> Program och anmälningsblankett finns på NVBFs hemsida:
>
> http://www.dlh.dk//dpb/df/nvbf_arr.html#sommerskole
>
> Vi står gärna till tjänst med ytterligare information. Vänligen
> kontakta:
>
> Majken Bremer-Laamanen (Email: [log in to unmask])
> eller
> Gunilla Häkli (Email: [log in to unmask])

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager