LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Svar: (Fwd) Re: Fria fjärrlån
From: Kleijn Bengt <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 23 Feb 2000 16:42:12 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (223 lines)


     Bäste Jan Nilsson,
     jag antar att du ochså föreslår att alla bibliotek ska ha obegränsade 
     anslag. Och då är det definitivt en dröm !
     
     hur gör t.ex. ett gymnasiebibliotek med ett totalt mediaanslag på 100'
     när eleverna skriver specialarbeten om fraktaler, där böckerna kan 
     kosta 1000 tals kronor. 
     
     eller folkbiblioteksfilialen vars låntagare intreeserar sig för 
     aerodynamisk speciallitteratur. 
     
     det finns liksom en fin liten grundtanke med biblioteksväsen, 
     friafjärrlån, och " våra gemensamma samlingar", sen kan man tycka att 
     man har mycket "viktigare" arbetsuppgifter att ägna sig åt, men hur är 
     det då med argumentet att biblioteken är vår viktigaste 
     demokratiinstitution ? 
     
     
     Bengt Kleijn


______________________________Svarsavskiljare __________________________________
Ärende: (Fwd) Re: Fria fjärrlån
Författare: MIME:[log in to unmask] på INTERNET
Datum:  2000-02-22 17.58


------- Forwarded Message Follows ------- 
Priority:   normal
Date:     Tue, 22 Feb 2000 15:03:56 +0000 
Reply-to:   [log in to unmask]
From:     Jan Nilsson <[log in to unmask]> 
Organization: Malmo University
Subject:    Re: Fria fjärrlån
To:      [log in to unmask]
     
Hej igen!
     
Betr; Martin Lindéns inlägg
     
Ja, mitt förslag är " att alla bibliotek skall köpa in de böcker som 
låntagarna önskar". Det är ingen dröm och hur man kan tolka det som 
en uppmaning till låntagarna att själva köpa böckerna förstår jag 
inte alls. Vilka böcker skall man köpa in om inte de som låntagarna 
önskar?
     
Vid en undersökning på LUB för några år sedan visade det sig att efter 
3 år ca 20% av ett bestånd på 32.000 titlar i öppen samling aldrig 
varit utlånade. För ett stort universitetsbibliotek med speciellt 
ansvar för samlingsuppbyggnad är detta ingen katastrof. För oss vid de 
mindre högskolebiblioteken vore det.
Om man som vi har ett till största del användarstyrt förvärv sparar 
man in massor av pengar, dels genom att inte ha bibliotekarier som 
sitter och läser reklamkataloger och dels genom att inte köpa in 
böcker som inte blir använda. Dessa pengar använder vi för att köpa.
     
Om vi begränsar fjärrlånet till att omfatta material som inte finns 
tillgängligt hos utgivare eller i bokhandeln finns större 
förutsättningar för en rationell och snabb hantering av det 
nödvändiga fjärrlånet av "otillgängligt" material.
     
Hälsningar
Jan Nilsson
Mah
     
> Hej
>
> Poul Erlandsen tar upp en intressant synpunkt, organisationen av
> fjärrlåneverksamheten. Av vad jag sett är det den avdelning som mest 
> skulle kunna rationaliseras.
> Förutom att alltmer låta låntagarna själva göra sina beställningar så
> skulle man vinna mycket på att använda de fjärrlånemoduler som finns i de
> flesta bibliotekssystem helt ut. I stället för pappersregister över vad som 
> skett med en beställning så bör dessa anteckningar ligga i systemet så att 
> alla som svarar på förfrågningar direkt och lätt kan se vad som hänt med en 
> viss beställning.
>
> Man bör också låta den person som börjar behandla en beställning inom
> fjärrlåneavd utföra alla moment som hör till en beställning. Dela inte upp 
> beläggningsarbetet och beställningsarbetet på många olika moment där varje 
> moment skall utföras av en speciell person.
>
> Självklart är att om man inte lyckas belägga en beställning eller 
> beställningen kräver speciell omsorg så lämnar man den vidare.
>
> I dessa dagar av neddragning av resurserna på många katalogavdelningar, man 
> ser numera hälften av katalogpersonalen vid lånediskarna så måste också
> allt lånearbete rationaliseras, också fjärrlånearbetet utan att skada 
> användarnas behov av ett fritt informationsflöde.
>
> Som Mattias Brundell mycket riktigt säger så måste vi frigöra resurser för 
> bl a retrospektiv katalogisering. Lika viktigt som långa öppettider är att 
> låntagarna kan finna böckerna i våra kataloger.
>
> Vad beträffar ev digitalisering så gäller det primärt tidskrifterna. Där 
> finns nu besvärliga copyright-problem som gör att inte alla kan få ut
> kopior på de artiklar som önskas. För böckerna gäller fortfarande
> pappersformen och den digitala formen kommer endast att gälla nya böcker. 
> De små digitaliseringsprojekt som finns i Sverige går mycket trögt mycket 
> pga penningbrist.
>
> Jan Nilssons förslag att alla bibliotek skall köpa in de böcker som 
> låntagarna önskar är en dröm för många bibliotek och låter i sin
> förlängning som en uppmaning till låntagarna att de själva bör köpa sina 
> böcker.
>
> Mitt förslag vad gäller nyanskaffad litteratur är t ex att åsätta dem en 
> speciell lånestatus som inte tillåter fjärrlån på t ex 6 månader efter
> inköpet. I de moderna bibliotekssystem borde det gå med globala kommandon 
> att sedan ändra lånestatusen till det normala. Om inte så bör denna
> möjlighet begäras.
>
> Hälsningar
>
> Martin Lindén
> Systems Librarian
> Royal Institute of Technology Library 
> 100 44 STOCKHOLM
> Sweden          +46 8 790 6673  mailto:[log in to unmask] 
> http://www.lib.kth.se
> "I don't believe it" said Victor Meldrew 
>
> At 11:17 AM 2/22/00 +0100, you wrote:
> >En replik foranlediget af Hans Martin Fagerli: 
> >
> >> (vi fikk i 1999 over 500 fakturaer i storrelsesorden 20 kr og oppover, 
> >også fra
> >> våre svenske venner, hvor bankgebyrene langt overstiger enkelte fakturaers 
> >> pålydende).
> >>
> >Netop for at eliminere fakturaer som ovennævnte som bidrager til at göre 
> >fjernlånsvirksomheden omkostningstung hvad angår personaleressourcer og 
> >dyr (pga bankgebyrer) har NVBF introduceret NORFRI - Nordisk Frikreds
> >for Fjernlån. Mere end 200 biblioteker i Norden har tilsluttet sig 
> >ordningen, hvor man som medlem modtager fjernlån fra og ekspederer
> >fjernlån til medlemsbiblioteker i andet nordisk land uden at fakturere. 
> >
> >Se mere om NORFRI og listen over medlemsbiblioteker på NVBFs hjemmeside: 
> >
> >http://www.dlh.dk/dpb/df/nvbf_dan.html#norfri 
> >
> >
> >Og en anden replik foranlediget af indlæg vedr. fjerlån / indköb: 
> >
> >I ovrigt bygger påstanden om, at selve aktiviteten fjernlån er en 
> >speciel omkostningstung del af bibliotekernes virksomhed på
> >formodninger, antagelser og gætterier. Der findes ingen nyere
> >undersogelser i Norden som analyserer omkostninger ved fjernlån, og de 
> >som findes kan ikke sammenlignes, da der er målt på forskellige ting. 
> >
> >I USA gennemforte Mary Jackson for Association of Research Libraries 
> >(ARL) en storre undersogelse for et par år siden som publiceredes med 
> >titlen: Measuring the Performance of Interlibrary Loan Operations in
> >North American Research and College Libraries. I undersogelsen afslores 
> >det ikke overraskende, at det er uhensigtsmæssige interne rutiner i det 
> >enkelte bibliotek som fordyrer processen. Hvis et bibliotek som
> >organisation kan formå at effektivisere sine egne arbejdsgange samt
> >anvender teknologi som allerede findes , kan omkostningerne reduceres
> >betragteligt. I Ohio hvor man indenfor OhioLink samarbejdet desuden har 
> >udliciteret transporten af boger (returnables) til et kommercielt
> >kurerfirma som betjener alle de deltagende biblioteker i hele staten,
> >kan de samlede omkostninger ved et fjernlån holdes på omkring 1 dollar. 
> >Det er ikke mange boger der kan indkobes til en pris der kan konkurrere 
> >med dette.
> >Der arbejdes i ojeblikket på at få gennemfort en tilsvarende
> >undersogelse i de Nordiske lande, og der soges om midler til formålet 
> >hos NORDINFO.
> >
> >Desuden vil den 4. Nordiske NVBF Fjernlånskonference som afholdes med
> >temaet "ILL as a Key Success Factor in Libraries" i dagene 30. september 
> >til 3. oktober i år netop beskæftige sig med "performance measurement" i 
> >forhold til fjernlån, "best practices" samt slutbrugeren som bestiller
> >af fjernlån. Program mv. for konferencen forventes at foreligge indenfor 
> >kort tid.
> >
> >Venlig hilsen
> >
> >Poul Erlandsen
> >--
> >************************************************************************* 
> >* Poul Erlandsen
> >*
> >*
> >*
> >* Sektionsleder, Fjernlånet       Head, ILL Dept. 
> >*
> >* Danmarks Pædagogiske Bibliotek    National Library of Education 
> >*
> >* Postbox 840              PO Box 840 
> >*
> >* 2400 Kobenhavn NV           DK-2400 Copenhagen NV 
> >*
> >* Danmark                Denmark 
> >*
> >*
> >*
> >* Tlf. 39 66 32 32 * 2306       Phone  +45 39 66 32 32 ext 
> >2306*
> >* Mobil 40 13 70 16           Cell  +45 40 13 70 16 
> >*
> >* Fax  39 66 00 82           Fax   +45 39 66 00 82 
> >*
> >* WWW  http://www.dlh.dk/dpb/     WWW   http://www.dlh.dk/dpb/ 
> >*
> >************************************************************************* 
>
Jan Nilsson
Malmö högskolas bibliotek
Tfn 040-6657294
Mobil 0708-655226
Fax 040-6657301
     
***************************************************** 
Kristin Johansson
Högskolan Kristianstad
Biblioteket
S-291 88 Kristianstad
Sweden
E-mail: [log in to unmask] 
Phone: +46 44 203051
Fax:  +46 44 203053
URL:http://www.hkr.se
     

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager