LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Fria fjärrlån
From: Martin Lindén <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 22 Feb 2000 12:44:49 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (140 lines)


Hej

Poul Erlandsen tar upp en intressant synpunkt, organisationen av
fjärrlåneverksamheten. Av vad jag sett är det den avdelning som mest
skulle kunna rationaliseras.
Förutom att alltmer låta låntagarna själva göra sina beställningar så
skulle man vinna mycket på att använda de fjärrlånemoduler som finns i de
flesta bibliotekssystem helt ut. I stället för pappersregister över vad som
skett med en beställning så bör dessa anteckningar ligga i systemet så att
alla som svarar på förfrågningar direkt och lätt kan se vad som hänt med en
viss beställning.

Man bör också låta den person som börjar behandla en beställning inom
fjärrlåneavd utföra alla moment som hör till en beställning. Dela inte upp
beläggningsarbetet och beställningsarbetet på många olika moment där varje
moment skall utföras av en speciell person.

Självklart är att om man inte lyckas belägga en beställning eller
beställningen kräver speciell omsorg så lämnar man den vidare.

I dessa dagar av neddragning av resurserna på många katalogavdelningar, man
ser numera hälften av katalogpersonalen vid lånediskarna så måste också
allt lånearbete rationaliseras, också fjärrlånearbetet utan att skada
användarnas behov av ett fritt informationsflöde.

Som Mattias Brundell mycket riktigt säger så måste vi frigöra resurser för
bl a retrospektiv katalogisering. Lika viktigt som långa öppettider är att
låntagarna kan finna böckerna i våra kataloger.

Vad beträffar ev digitalisering så gäller det primärt tidskrifterna. Där
finns nu besvärliga copyright-problem som gör att inte alla kan få ut
kopior på de artiklar som önskas. För böckerna gäller fortfarande
pappersformen och den digitala formen kommer endast att gälla nya böcker.
De små digitaliseringsprojekt som finns i Sverige går mycket trögt mycket
pga penningbrist.

Jan Nilssons förslag att alla bibliotek skall köpa in de böcker som
låntagarna önskar är en dröm för många bibliotek och låter i sin
förlängning som en uppmaning till låntagarna att de själva bör köpa sina
böcker.

Mitt förslag vad gäller nyanskaffad litteratur är t ex att åsätta dem en
speciell lånestatus som inte tillåter fjärrlån på t ex 6 månader efter
inköpet. I de moderna bibliotekssystem borde det gå med globala kommandon
att sedan ändra lånestatusen till det normala. Om inte så bör denna
möjlighet begäras.

Hälsningar

Martin Lindén
Systems Librarian
Royal Institute of Technology Library
100 44 STOCKHOLM
Sweden          +46 8 790 6673  mailto:[log in to unmask]
http://www.lib.kth.se
"I don't believe it" said Victor Meldrew

At 11:17 AM 2/22/00 +0100, you wrote:
>En replik foranlediget af Hans Martin Fagerli:
>
>> (vi fikk i 1999 over 500 fakturaer i størrelsesorden 20 kr og oppover, 
>også fra
>> våre svenske venner, hvor bankgebyrene langt overstiger enkelte fakturaers
>> pålydende).
>>
>Netop for at eliminere fakturaer som ovennævnte som bidrager til at göre
>fjernlånsvirksomheden omkostningstung hvad angår personaleressourcer og
>dyr (pga bankgebyrer) har NVBF introduceret NORFRI - Nordisk Frikreds
>for Fjernlån. Mere end 200 biblioteker i Norden har tilsluttet sig
>ordningen, hvor man som medlem modtager fjernlån fra og ekspederer
>fjernlån til medlemsbiblioteker i andet nordisk land uden at fakturere.
>
>Se mere om NORFRI og listen over medlemsbiblioteker på NVBFs hjemmeside:
>
>http://www.dlh.dk/dpb/df/nvbf_dan.html#norfri
>
>
>Og en anden replik foranlediget af indlæg vedr. fjerlån / indköb:
>
>I øvrigt bygger påstanden om, at selve aktiviteten fjernlån er en
>speciel omkostningstung del af bibliotekernes virksomhed på
>formodninger, antagelser og gætterier. Der findes ingen nyere
>undersøgelser i Norden som analyserer omkostninger ved fjernlån, og de
>som findes kan ikke sammenlignes, da der er målt på forskellige ting.
>
>I USA gennemførte Mary Jackson for Association of Research Libraries
>(ARL) en større undersøgelse for et par år siden som publiceredes med
>titlen: Measuring the Performance of Interlibrary Loan Operations in
>North American Research and College Libraries. I undersøgelsen afsløres
>det ikke overraskende, at det er uhensigtsmæssige interne rutiner i det
>enkelte bibliotek som fordyrer processen. Hvis et bibliotek som
>organisation kan formå at effektivisere sine egne arbejdsgange samt
>anvender teknologi som allerede findes , kan omkostningerne reduceres
>betragteligt. I Ohio hvor man indenfor OhioLink samarbejdet desuden har
>udliciteret transporten af bøger (returnables) til et kommercielt
>kurerfirma som betjener alle de deltagende biblioteker i hele staten,
>kan de samlede omkostninger ved et fjernlån holdes på omkring 1 dollar.
>Det er ikke mange bøger der kan indkøbes til en pris der kan konkurrere
>med dette.
>Der arbejdes i øjeblikket på at få gennemført en tilsvarende
>undersøgelse i de Nordiske lande, og der søges om midler til formålet
>hos NORDINFO.
>
>Desuden vil den 4. Nordiske NVBF Fjernlånskonference som afholdes med
>temaet "ILL as a Key Success Factor in Libraries" i dagene 30. september
>til 3. oktober i år netop beskæftige sig med "performance measurement" i
>forhold til fjernlån, "best practices" samt slutbrugeren som bestiller
>af fjernlån. Program mv. for konferencen forventes at foreligge indenfor
>kort tid.
>
>Venlig hilsen
>
>Poul Erlandsen
>--
>*************************************************************************
>* Poul Erlandsen
>*
>*
>*
>* Sektionsleder, Fjernlånet       Head, ILL Dept.
>*
>* Danmarks Pædagogiske Bibliotek    National Library of Education
>*
>* Postbox 840              PO Box 840
>*
>* 2400 København NV           DK-2400 Copenhagen NV
>*
>* Danmark                Denmark
>*
>*
>*
>* Tlf. 39 66 32 32 * 2306       Phone  +45 39 66 32 32 ext
>2306*
>* Mobil 40 13 70 16           Cell  +45 40 13 70 16
>*
>* Fax  39 66 00 82           Fax   +45 39 66 00 82
>*
>* WWW  http://www.dlh.dk/dpb/     WWW   http://www.dlh.dk/dpb/
>*
>*************************************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager