LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Fria fjärrlån
From: Poul Erlandsen <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 22 Feb 2000 11:17:33 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (81 lines)


En replik foranlediget af Hans Martin Fagerli:

> (vi fikk i 1999 over 500 fakturaer i størrelsesorden 20 kr og oppover, også fra
> våre svenske venner, hvor bankgebyrene langt overstiger enkelte fakturaers
> pålydende).
>
Netop for at eliminere fakturaer som ovennævnte som bidrager til at göre
fjernlånsvirksomheden omkostningstung hvad angår personaleressourcer og
dyr (pga bankgebyrer) har NVBF introduceret NORFRI - Nordisk Frikreds
for Fjernlån. Mere end 200 biblioteker i Norden har tilsluttet sig
ordningen, hvor man som medlem modtager fjernlån fra og ekspederer
fjernlån til medlemsbiblioteker i andet nordisk land uden at fakturere.

Se mere om NORFRI og listen over medlemsbiblioteker på NVBFs hjemmeside:

http://www.dlh.dk/dpb/df/nvbf_dan.html#norfri


Og en anden replik foranlediget af indlæg vedr. fjerlån / indköb:

I øvrigt bygger påstanden om, at selve aktiviteten fjernlån er en
speciel omkostningstung del af bibliotekernes virksomhed på
formodninger, antagelser og gætterier. Der findes ingen nyere
undersøgelser i Norden som analyserer omkostninger ved fjernlån, og de
som findes kan ikke sammenlignes, da der er målt på forskellige ting.

I USA gennemførte Mary Jackson for Association of Research Libraries
(ARL) en større undersøgelse for et par år siden som publiceredes med
titlen: Measuring the Performance of Interlibrary Loan Operations in
North American Research and College Libraries. I undersøgelsen afsløres
det ikke overraskende, at det er uhensigtsmæssige interne rutiner i det
enkelte bibliotek som fordyrer processen. Hvis et bibliotek som
organisation kan formå at effektivisere sine egne arbejdsgange samt
anvender teknologi som allerede findes , kan omkostningerne reduceres
betragteligt. I Ohio hvor man indenfor OhioLink samarbejdet desuden har
udliciteret transporten af bøger (returnables) til et kommercielt
kurerfirma som betjener alle de deltagende biblioteker i hele staten,
kan de samlede omkostninger ved et fjernlån holdes på omkring 1 dollar.
Det er ikke mange bøger der kan indkøbes til en pris der kan konkurrere
med dette.
Der arbejdes i øjeblikket på at få gennemført en tilsvarende
undersøgelse i de Nordiske lande, og der søges om midler til formålet
hos NORDINFO.

Desuden vil den 4. Nordiske NVBF Fjernlånskonference som afholdes med
temaet "ILL as a Key Success Factor in Libraries" i dagene 30. september
til 3. oktober i år netop beskæftige sig med "performance measurement" i
forhold til fjernlån, "best practices" samt slutbrugeren som bestiller
af fjernlån. Program mv. for konferencen forventes at foreligge indenfor
kort tid.

Venlig hilsen

Poul Erlandsen
--
*************************************************************************
* Poul Erlandsen
*
*
*
* Sektionsleder, Fjernlånet       Head, ILL Dept.
*
* Danmarks Pædagogiske Bibliotek    National Library of Education
*
* Postbox 840              PO Box 840
*
* 2400 København NV           DK-2400 Copenhagen NV
*
* Danmark                Denmark
*
*
*
* Tlf. 39 66 32 32 * 2306       Phone  +45 39 66 32 32 ext
2306*
* Mobil 40 13 70 16           Cell  +45 40 13 70 16
*
* Fax  39 66 00 82           Fax   +45 39 66 00 82
*
* WWW  http://www.dlh.dk/dpb/     WWW   http://www.dlh.dk/dpb/
*
*************************************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager