LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Fria fjärrlån
From: Hans Martin Fagerli <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 22 Feb 2000 10:08:59 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (32 lines)


Jeg har med et halvt øye fulgt med i den svenske diskusjonen. Innlegget fra
Jan Nilsson fra Högskolan i Malmö synes jeg peker på noe viktig. Avveiningen
mellom kjøp av lån. Fjernlån er slett ikke billig (heller ikke når man ser
bort fra de gebyrer vi har her i Norge), og i flere tilfeller kan
bestillingen forsinkes via et system som ikke alltid stiller seg på
brukerens side. Har et bibliotek av ulike grunner betjeningsproblemer,
stenger man ofte fjernlånet først eller lager prioriteringer som
forskjellsbehandler brukerne. Men vi har en kultur for at fjernlån er billig
og at vi gjennom dette hjelper hverandre. Og glemmer at en rekke kostnader
ikke inkluderes - ikke en gang i vårt eget budsjett.

I en digital tid, både med tanke på rutiner og dokumenter, tror jeg fjernlån
i dagens innpakning gradvis vil forsvinne. Ved Høgskolen i Oslo vurderer vi
å anskaffe tidsskriftartikler direkte fra tidsskriftagent i stedet for å
kjøpe dem fra et annet bibliotek. Langt raskere og sikrere for oss.
Kostnadsforskjellen er minimal, og fakturahandteringen langt enklere (vi
fikk i 1999 over 500 fakturaer i størrelsesorden 20 kr og oppover, også fra
våre svenske venner, hvor bankgebyrene langt overstiger enkelte fakturaers
pålydende).

Vi har også tilgang til en rekke fullteksttidsskrifter og dokumenter (ikke
minst de offentlige) i digital form. Denne tilgangen er jeg sikker på er i
ferd med å dempe etterspørsel etter fjernlån. Vi aner nå et slik utvikling
etter de tall vi har fått inn for 1999. Brukerne våre har nemlig neppe et
stigende informasjonsbehov selv om tilbudet øker  - det er snarere temmelig
konstant.

Hans Martin Fagerli
Seksjon for læringsmiljø og pedagogisk utvikling
Høgskolen i Oslo
Wergelandsveien 27
0167 OSLO

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager