LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Fria_fjärrlån
From: Poul Erlandsen <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 22 Feb 2000 09:25:36 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (148 lines)


Hej

Jeg er ikke norsk, men tillad mig at svare på spörgsmålet omkring
fjernlån i BIBSYS alligevel. Bestillingsfunktionen fungerer således at
slutbrugeren kan bestille materiale som findes registreret i BIBSYS, men
bestillingen går til det bibliotek, hvor denne er registreret som låner,
og altså ikke til det bibliotek, hvor materialet findes!
Fjernlånspersonalet effektuerer bestillingen efter normale procedurer.

I Danmark kommer vort nye "www.bibliotek.dk" til at fungere på samme
måde. Den fälles samkatalog for folke- og forskningsbiblioteker DanBib
bliver gratis for slutbrugeren. Alle indbyggere i hele landet vil kunne
bestille, men fjernlånsbestillingerne kommer at gå til det bibliotek som
bestilleren er registreret hos. Man kan naturligvis väre registreret som
låner hos flere biblioteker, f.eks. hos sit lokale folkebibliotek samt
hos et forsknings/universitetsbibliotek om man er student, og dermed
placere bestillinger hos det bibliotek som yder den bedste service.
Som jeg ser det, kommer dette ikke til at betyde
rationaliseringsgevinster som kan anvendes til at reducere
personaleressourcerne i fjernlånsafdelingerne - tvärtom! Vi kan uden
tvivl se frem til en voldsom stigning i antallet af
fjernlånsbestillinger når systemet sættes i drift om få måneder.

Venlig hilsen

Poul Erlandsen

Mattias Brundell wrote:
>
> En av de stora förtjänsterna med Martin Lindéns förslag är, som han själv
> nämner, att det kommer att minska belastningen på fjärrlåneavdelningarna, om
> det genomförs.
>
> Förutsättningar finns därmed att överföra personella resurser från
> fjärrlåneverksamhet till andra angelägna arbetsuppgifter, t ex successiv
> inläggning i Libris och BURK - och därmed den svenska virtuella katalogen -
> av det äldre bestånd som endast finns katalogiserat på kort, fiche o dyl.
> (även om det naturligtvis är ett arbete på mycket lång sikt!).
>
> Ett intressant jämförelseobjekt existerar redan i form av vårt västra
> grannlands motsvarighet till Libris - BIBSYS. Där har man redan genomfört en
> sådan reform. I BIBSYS tillåts nämligen låntagare med lånekort hos ett
> BIBSYS-bibliotek att göra egna fjärrlånebeställningar direkt.
>
> Information om detta finns på:
>
>      http://www.bibsys.no/om/laan.htm
>
> Visserligen är tydligen fjärrlån inom Norge tydligen inte alltid gratis (jfr
> det sista stycket: "Vær oppmerksom på at både artikkelkopier og boklån kan
> koste noe, avhengig av hvilket forhold du har til biblioteket, og hvor
> publikasjonen lånes fra. Spesielt kan lån fra utlandet koste noe"). Men
> likväl kunde det vara intressant att få veta litet mer om vilka effekter
> denna reform fått. Hur pass vanligt förekommande är egentligen direkta
> fjärrlåneställningar i BIBSYS från "vanliga" låntagare?! Om omfattningen är
> någorlunda stor, har i så fall de deltagande biblioteken dragit nytta av de
> rationaliseringsmöjligheter som står till buds?! Vilka fördelar och
> nackdelar i övrigt har reformen medfört?! Om t ex någon av listans norska
> deltagare skulle kunna redogöra för läget vore det tacknämligt!
>
> Vänliga hälsningar, Mattias Brundell
>           Tekniska museet
>           Biblioteket
>           Box 27842
>           115 93 STOCKHOLM
>
>           Tel. 08/4505653
>
>           E-post: [log in to unmask]
>
> >From: Martin Lindén <[log in to unmask]>
> >Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
> >   <[log in to unmask]>
> >To: [log in to unmask]
> >Subject: Re: Fria_fjärrlån
> >Date: Sat, 19 Feb 2000 21:23:48 +0100
> >
> >Hej
> >
> >Allt det här låter mycket vackert och vi får hoppas att inte svårigheterna
> >ökar att få tag i litteratur, som bevisligen finns utanför ens närområde.
> >
> >Ett annat problem är att en del bibliotek börjat med rutinen att köpa in
> >den bok som låntagaren önskar, varvid man samtidigt meddelar låntagaren
> >detta. Biblioteket gör i det här fallet inget fjärrlån av boken ifråga. Det
> >här förorsakar i många fall långa väntetider, beroende på leverantör och
> >postgång. Låntagaren tar kontakt med biblioteket och får då upplysningen
> >att boken skall köpas in och att han bör vänta. Det här gör ingen glad.
> >
> >I denna tid med elektroniska köp och beställningar av varor så borde vi
> >inrikta oss på att också utnyttja online-tekniken fullt ut. Vi bör prova
> >på att ge alla låntagare rätten att själva beställa den litteratur de vill
> >ha över nätet. Om den nya Z39.50 standarden kommer igång kommer det ge alla
> >möjlighet att se var den bok man vill ha finns inne för lån, och rikta sin
> >beställning mot dessa bibliotek, varvid beställningen då först skall gå
> >till närmaste bibliotek med ej utlånat exemplar i ev remisskedja.
> >   När Libris kommer igång med det nya fjärrlånesystem man är i färd med
> >att upphandla kommer detta att minska arbetsbelastningen på
> >fjärrlåneavdelningarna om man ger låntagarna rätten att beställa direkt.
> >Det gäller då främst arbetet med att belägga var önskade böcker finns
> >tillgängliga.
> >
> >Detta och samarbetet med BURK kommer att ge mycket snabbare leveranser av
> >önskad litteratur.
> >
> >Om du inte kommer in på den länk som finns i Mattias brev så gå in på
> >http://www.sab.se/  och klicka på AKTUELLT och sen på PRESSMEDDELANDE.
> >
> >Hälsningar
> >
> >Martin Lindén
> >Systems Librarian
> >Royal Institute of Technology Library
> >100 44 STOCKHOLM
> >Sweden          +46 8 790 6673  mailto:[log in to unmask]
> >http://www.lib.kth.se
> >"I don't believe it" said Victor Meldrew
>
> ______________________________________________________
> Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

--
*************************************************************************
* Poul Erlandsen
*
*
*
* Sektionsleder, Fjernlånet       Head, ILL Dept.
*
* Danmarks Pædagogiske Bibliotek    National Library of Education
*
* Postbox 840              PO Box 840
*
* 2400 København NV           DK-2400 Copenhagen NV
*
* Danmark                Denmark
*
*
*
* Tlf. 39 66 32 32 * 2306       Phone  +45 39 66 32 32 ext
2306*
* Mobil 40 13 70 16           Cell  +45 40 13 70 16
*
* Fax  39 66 00 82           Fax   +45 39 66 00 82
*
* WWW  http://www.dlh.dk/dpb/     WWW   http://www.dlh.dk/dpb/
*
*************************************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager