LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Fria_fjärrlån
From: Mattias Brundell <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 21 Feb 2000 11:46:19 PST
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (94 lines)


En av de stora förtjänsterna med Martin Lindéns förslag är, som han själv
nämner, att det kommer att minska belastningen på fjärrlåneavdelningarna, om
det genomförs.

Förutsättningar finns därmed att överföra personella resurser från
fjärrlåneverksamhet till andra angelägna arbetsuppgifter, t ex successiv
inläggning i Libris och BURK - och därmed den svenska virtuella katalogen -
av det äldre bestånd som endast finns katalogiserat på kort, fiche o dyl.
(även om det naturligtvis är ett arbete på mycket lång sikt!).

Ett intressant jämförelseobjekt existerar redan i form av vårt västra
grannlands motsvarighet till Libris - BIBSYS. Där har man redan genomfört en
sådan reform. I BIBSYS tillåts nämligen låntagare med lånekort hos ett
BIBSYS-bibliotek att göra egna fjärrlånebeställningar direkt.

Information om detta finns på:

          http://www.bibsys.no/om/laan.htm

Visserligen är tydligen fjärrlån inom Norge tydligen inte alltid gratis (jfr
det sista stycket: "Vær oppmerksom på at både artikkelkopier og boklån kan
koste noe, avhengig av hvilket forhold du har til biblioteket, og hvor
publikasjonen lånes fra. Spesielt kan lån fra utlandet koste noe"). Men
likväl kunde det vara intressant att få veta litet mer om vilka effekter
denna reform fått. Hur pass vanligt förekommande är egentligen direkta
fjärrlåneställningar i BIBSYS från "vanliga" låntagare?! Om omfattningen är
någorlunda stor, har i så fall de deltagande biblioteken dragit nytta av de
rationaliseringsmöjligheter som står till buds?! Vilka fördelar och
nackdelar i övrigt har reformen medfört?! Om t ex någon av listans norska
deltagare skulle kunna redogöra för läget vore det tacknämligt!

Vänliga hälsningar, Mattias Brundell
                    Tekniska museet
                    Biblioteket
                    Box 27842
                    115 93 STOCKHOLM

                    Tel. 08/4505653

                    E-post: [log in to unmask]>From: Martin Lindén <[log in to unmask]>
>Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>   <[log in to unmask]>
>To: [log in to unmask]
>Subject: Re: Fria_fjärrlån
>Date: Sat, 19 Feb 2000 21:23:48 +0100
>
>Hej
>
>Allt det här låter mycket vackert och vi får hoppas att inte svårigheterna
>ökar att få tag i litteratur, som bevisligen finns utanför ens närområde.
>
>Ett annat problem är att en del bibliotek börjat med rutinen att köpa in
>den bok som låntagaren önskar, varvid man samtidigt meddelar låntagaren
>detta. Biblioteket gör i det här fallet inget fjärrlån av boken ifråga. Det
>här förorsakar i många fall långa väntetider, beroende på leverantör och
>postgång. Låntagaren tar kontakt med biblioteket och får då upplysningen
>att boken skall köpas in och att han bör vänta. Det här gör ingen glad.
>
>I denna tid med elektroniska köp och beställningar av varor så borde vi
>inrikta oss på att också utnyttja online-tekniken fullt ut. Vi bör prova
>på att ge alla låntagare rätten att själva beställa den litteratur de vill
>ha över nätet. Om den nya Z39.50 standarden kommer igång kommer det ge alla
>möjlighet att se var den bok man vill ha finns inne för lån, och rikta sin
>beställning mot dessa bibliotek, varvid beställningen då först skall gå
>till närmaste bibliotek med ej utlånat exemplar i ev remisskedja.
>   När Libris kommer igång med det nya fjärrlånesystem man är i färd med
>att upphandla kommer detta att minska arbetsbelastningen på
>fjärrlåneavdelningarna om man ger låntagarna rätten att beställa direkt.
>Det gäller då främst arbetet med att belägga var önskade böcker finns
>tillgängliga.
>
>Detta och samarbetet med BURK kommer att ge mycket snabbare leveranser av
>önskad litteratur.
>
>Om du inte kommer in på den länk som finns i Mattias brev så gå in på
>http://www.sab.se/  och klicka på AKTUELLT och sen på PRESSMEDDELANDE.
>
>Hälsningar
>
>Martin Lindén
>Systems Librarian
>Royal Institute of Technology Library
>100 44 STOCKHOLM
>Sweden          +46 8 790 6673  mailto:[log in to unmask]
>http://www.lib.kth.se
>"I don't believe it" said Victor Meldrew


______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager