LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

svensk litteratur och svenska kulturyttringar i Finland

From:

Robin Fortelius <[log in to unmask]>

Reply-To:

[log in to unmask]

Date:

Thu, 3 Feb 2000 13:17:36 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


I dagens Hufvudstadsbladet (ledande svensk tidning i Finland) relaterar
kulturredaktör Gustaf Widén det faktum att Svensk Bokförteckning inte längre
automatiskt förtecknar finlandssvensk litteratur.

Det är en tid sedan jag arbetade med svenskt nationalbibliografiskt material
över tryck, så det må kanske förlåtas att det hela är en nyhet för mig.

Frågan kan eventuellt också tolkas på det sättet att man på
nationalbibliografiska avdelningen vid Kungliga biblioteket anser att
finlandssvensk kultur är något i sig så väsensskilt från allmän svensk
kultur, att t.ex. finlandssvensk litteratur inte kan betraktas som svensk
litteratur i annat än extranea-avseende. Det torde jag inte vara ensam om
att uppleva som märkligt och på längre sikt oroande i sina marginaliserande
följder.

Första bibliotekarie Svensson konstaterar enligt artikeln att webben numera
uppfyller alla krav i fråga om förtecknande av finlandssvensk litteratur.

Det får vi hoppas, men tyvärr har jag en motstridig erfarenhet införskaffad
under Sunet-användarkonferensen senaste torsdag (27.1). Det gällde
visserligen kultur i en vidare mening, men ändå. Jag åhörde en presentation
av Kulturnät Sverige, och ställde som avslutande fråga var den
finlandssvensk kulturen finns. Det var kanske provocerande, men inte helt
obefogat. Svaret inbegrep att det hade varit "något finskt bibliotek" som
velat lägga in sina uppgifter i Kulturnät Sveriges ämnesindex, och att "det
finska biblioteket" inte kunde godkännas för att webbresursen "mest såg ut
som en översättning". (Varför frågade jag inte om hur väl personerna i fråga
kunde finska för att bedöma den frågan ..?)

"Det finska biblioteket" var Folkbiblioteken.fi - Finländska
folkbibliotekens webbplats som jag anmälde för Kulturnät Sverige i oktober.
Folkbiblioteken.fi är visserligen en finländsk biblioteksportal, men den
svenska versionen är speciellt inriktad på att förteckna allmänsvenska
biblioteks- och kulturrelaterade webbresurser, förutom helt globala. På det
sättet utgör Folkbiblioteken.fi en kanal till svenska resurser för de som
har svenska som modersmål i Finland - finlandssvenskarna (kring 340 000, 6.3
% av befolkningen) samt för kanske lika många finsktalande som behärskar
svenska näst intill fullständigt. Men Folkbiblioteken.fi är också en kanal
för övriga nordiska anlitare till de flesta av de resurser som återfinns på
svenska i Finland. Alltså en allmänsvensk webbtjänst i utvidgad betydelse.
Inte enbart en översättning, utan en behovsprövad svensk anpassning.

Efter detta klarläggande under ett lite mer ingående korridorsamtal genast
efter presentationen av Kulturnät Sverige, visade det sig att
Fokbiblioteken.fi mycket väl kunde innefattas i tjänsterna i den portalen.

I Kungliga bibliotekets och Libris ämnesindex under SveSök platsade
Folkbiblioteken.fi direkt efter anmälan.

Åtminstone hos mig på den här sidan om Östersjön infinner sig en allt
fastare förvissning om att den riksomfattande och tvåspråkiga (i mer än
översättningsavseende) bibliotekstjänsten Folkbiblioteken.fi - inbegripet
kvalitetsindexet Länkbiblioteket som också förtecknar finlandssvenska och
svenska webbresurser - är synnerligen viktig för gränsövergripande svenskt
bibliotekssamarbete.

Dessutom torde våra länkar till olika nationella bibliotekskataloger i
Finland och Sverige samt vår sammanställda söktjänst SökSam (gränssnitt till
finlandssvenska bibliotekskataloger) i så fall också vara synnerligen
essentiella som kanaler till svenskt litteraturutbud i sin helhet,
inbegripet den svenska skönlitteratur som ges ut i Finland.

Men att litteratur skriven på svenska av författare med svenska som
modersmål inte skulle vara svensk litteratur (eller rentav vara finsk!) har
jag, som läst svensk litteratur i Helsingfors, mycket svårt att förstå.


Robin Fortelius
planerare / suunnittelija
Folkbibliotekens webbtjänster /
Yleisten kirjastojen verkkopalvelut
Stora Robertsgatan / Iso Robertinkatu 20-22
01200 Helsingfors / Helsinki
tfn: +358 (0)9 31 08 52 82
mobil: +358 (0)50 549 22 61
fax: +358 (0)0 31 08 52 83
e-post: [log in to unmask]
http://www.folkbiblioteken.fi


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager