LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Fria fjärrlån
From: Martin Lindén <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 21 Feb 2000 12:09:34 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (55 lines)


Hej

Till punkten om köp, måste jag framhålla att gör då samtidigt ett fjärrlån
så att inte låntagaren drabbas av onödigt långa väntetider. Förhoppningsvis
vill andra också låna de böcker som man köper in med dessa urvalsvillkor.

Många förlag och bokhandlare har inte korta leveranstider även om de går ut
med att de garanterar det.

Därför gärna köp men gör samtidigt fjärrlån.

Hälsningar

Martin Lindén
Systems Librarian
Royal Institute of Technology Library
100 44 STOCKHOLM
Sweden          +46 8 790 6673  mailto:[log in to unmask]
http://www.lib.kth.se
"I don't believe it" said Victor Meldrew


At 11:40 AM 2/21/00 +0000, you wrote:
>Till diskussionen om fjärrlån
>
>Sett från en mindre högskolas, Malmös, perspektiv är det självklart
>att fjärrlånen skall vara fria i den bemärkelsen att vi kan låna in
>litteratur från det bibliotek som vi vid varje givet tillfälle finner
>lämpligast utan att hålla oss till på förhand givna "rösade" leder.
>
>Självklart är också att lånen skall vara fria i bemärkelsen
>avgiftsfria.
>
>Men, skall fjärrlånen också vara fria i den bemärkelsen att allt
>skall vara tillåtet att låna? Detta är den viktigaste frågan tycker
>jag. För att i framtiden få ett fungerande fjärrlån krävs att vi får
>bort en massa onödigt skickande runt Sverige av böcker som finns
>tillgängliga hos utgivare eller försäljare. En undersökning vid GUB
>1998 visade att av deras fjärrlån ut hänförde sig mer än 50% till
>böcker utkomna under de senaste åtta åren. Detta är orimligt!
>Vi har i Malmö under det senaste året fått massor av
>fjärrlånebeställningar på böcker som som finns att köpa i närmsta
>bokhandel för under hundralappen!!
>Ett fjärrlån kostar inte bara porto och arbetstid. Man måste också
>ta med svåruppskattade kostnader som till exempel vad det är värt att
>ha böckerna på sin hylla, tillgängliga för lokala lånare, i stället
>för under transport mellan olika bibliotek.
>
>Därför föreslår jag: köp i stället för fjärrlån av material som
>finns tillgängligt. Vi har vid Malmö högskola praktiserat detta under
>de snart tre år vi funnits och det har fungerat bra.
>
>Vänliga hälsningar
>Jan Nilsson
>Mah

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager