LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Fwd: Ang: fria fjärrlån?
From: Mattias Brundell <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Sun, 20 Feb 2000 15:42:37 PST
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (127 lines)


Hej! Jag vidarebefordrar ett intressant inlägg av Anne-Marie Evers till
Folkbib (folkbiblitekens diskussionslista) som rör den aktuella
fjärrlånediskussionen på Biblist.

Vänliga hälsningar, Mattias Brundell
                    Tekniska museet
                    Biblioteket
                    Box 27842
                    115 93 STOCKHOLM

                    Tel. 08/4505653

                    E-post: [log in to unmask]

PS. Jag tycker att Martin Lindén har rätt i sin kritik mot de bibliotek som
avstår från fjärrlån i samband med att man beslutar om inköp av en begärd
titel. Litteratur som lånas in från annat bibliotek kan man ju oftast få
inom en vecka, under förutsättning av den är tillgänglig hos lånegivande
bibliotek. Ingenting hindrar ju att en fjärrlånebeställning kompletteras med
en samtidig beställning hos bokhandeln!

Jag delar även Martins förhoppning om att möjligheterna till interregionala
fjärrlån inte skall försämras. Å andra sidan undrar jag vad han grundar sina
farhågor på. Som Kjell Nilsson skrev har väl ingen på allvar ifrågasatt
rätten till fria fjärrlån mellan olika delar av landet.

Vad Irma Ridbäck framhåller är ju endast det rimliga i att man i olika delar
av landet (dvs "regionerna") håller sig med ett någorlunda komplett bestånd
av ofta efterfrågad facklitteratur. Det kan ju knappast vara lämpligt att
regioner där man kanske snålar med medieanslagen - eller använder dem på ett
felaktigt sätt - åker "snålskjuts" på andra regioner i
medieförsörjningshänseende. Av detta skäl kan det säkert finnas skäl
genomföra regionala behovsanalyser (omfattande både folk- och
högskolebibliotek), grundade på bl a fjärrlånestatistiken, för att komma
tillrätta med eventuella missförhållanden av detta slag.

Därutöver påpekar hon - i likhet med Kjell Nilsson - det naturliga i att i
första hand låna in böcker från närbelägna bibliotek.

En åtgärd som verksamt skulle befrämja ett sådant "regionalt"
fjärrlånebeteende är givetvis att gruppera bibliotekssigler geografiskt i
beståndsredovisningen i Libris och den kommande Virtuella samkatalogen för
svenska bibliotek. Låter man låntagarna själva lägga in
fjärrlånebeställningar - som Martin Lindén föreslår - blir en sådan ordning
säkert av än större praktisk betydelse! DS.


>From: "Anne-Marie Evers" <[log in to unmask]>
>To: <[log in to unmask]>, <[log in to unmask]>
>Subject: Ang: fria fjärrlån?
>Date: Sun, 20 Feb 2000 17:12:40 +0100
>
>Personligen funderar jag mycket på vad fjärrlånesystemet egentligen skall
>vara till för?
>Är det rimligt att fjärrlånen, som står för mindre än en en procent av
>folkbibliotekens utlåning slukar så stora resurser och sysselsätter oss så
>mycket som de gör? (Vi kanske borde satsa på mer kvällsöppet istället?) Är
>det rimligt att kurslitteratur skickas kors och tvärs mellan biblioteken
>när tillgängliga volymer ändå inte svarar mot efterfrågan? Jag hoppas på
>den elektroniska kursboken som studenterna kan tanka ner till
>subventionerat pris. Och att de själva beställer sina fjärrlån, som Martin
>Lindén föreslår. Samtidigt behöver man,även på mindre folkbibliotek, köpa
>mer kurslitteratur nu när så många av våra besökare är studenter.
>Anne-Marie Evers, Falköping
>
>*********************************************************************
>FOLKBIB ÄR EN AV TJÄNSTERNA FÖR FOLKBIBLIOTEKARIER PÅ NÄTET
>Besök gärna våra webbkonferenser för folkbibliotek på
>http://www.dds.se/bibl
>
>Skicka in en länk och läs andras länktips på
>http://www.dds.se/publish/folkbib/link
>
>Lägg in evenemang i vårt kalendarium!
>http://www.dds.se/publish/folkbib/calendar
>*********************************************************************

>From: Martin Lindén <[log in to unmask]>
>Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>   <[log in to unmask]>
>To: [log in to unmask]
>Subject: Re: Fria_fjärrlån
>Date: Sat, 19 Feb 2000 21:23:48 +0100
>
>Hej
>
>Allt det här låter mycket vackert och vi får hoppas att inte >svårigheterna
>ökar att få tag i litteratur, som bevisligen finns utanför ens >närområde.
>
>Ett annat problem är att en del bibliotek börjat med rutinen att >köpa in
>den bok som låntagaren önskar, varvid man samtidigt meddelar låntagaren
>detta. Biblioteket gör i det här fallet inget fjärrlån av boken ifråga. Det
>här förorsakar i många fall långa väntetider, beroende på leverantör och
>postgång. Låntagaren tar kontakt med biblioteket och får då upplysningen
>att boken skall köpas in och att han bör vänta. Det här gör ingen glad.
>
>I denna tid med elektroniska köp och beställningar av varor så borde vi
>inrikta oss på att också utnyttja online-tekniken fullt ut. Vi bör prova
>på att ge alla låntagare rätten att själva beställa den litteratur de vill
>ha över nätet. Om den nya Z39.50 standarden kommer igång kommer det ge alla
>möjlighet att se var den bok man vill ha finns inne för lån, och rikta sin
>beställning mot dessa bibliotek, varvid beställningen då först skall gå
>till närmaste bibliotek med ej utlånat exemplar i ev remisskedja.
>   När Libris kommer igång med det nya fjärrlånesystem man är i färd med
>att upphandla kommer detta att minska arbetsbelastningen på
>fjärrlåneavdelningarna om man ger låntagarna rätten att beställa direkt.
>Det gäller då främst arbetet med att belägga var önskade böcker finns
>tillgängliga.
>
>Detta och samarbetet med BURK kommer att ge mycket snabbare leveranser av
>önskad litteratur.
>
>Om du inte kommer in på den länk som finns i Mattias brev så gå in på
>http://www.sab.se/  och klicka på AKTUELLT och sen på PRESSMEDDELANDE.
>
>Hälsningar
>
>Martin Lindén
>Systems Librarian
>Royal Institute of Technology Library
>100 44 STOCKHOLM
>Sweden          +46 8 790 6673  mailto:[log in to unmask]
>http://www.lib.kth.se
>"I don't believe it" said Victor Meldrew

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager