LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: Fria fjärrlån
From: Eva Frediksson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Sun, 20 Feb 2000 14:06:17 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (58 lines)


Skulle tro att JO:s ämbetsberättelse finns på alla länsbiblioteket. Den
ingår ju i
riksdagstrycket, men många bibliotek har kanske i likhet med oss i Karlstad
avstått
från att lägga in varje volym. Finns det något länsbibliotek som saknar
riksdagstrycket?
Eva Fredriksson
Karlstads stadsbibliotek

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: >Irma Ridbäck< <[log in to unmask]>
Till: [log in to unmask] <[log in to unmask]>
Datum: den 18 februari 2000 15:30
Ämne: Fria fjärrlån


Länsbiblioteket i Värmland meddelade häromveckan att man gjorde en enkät om
fria fjärrlån. En kommentar kom nyss in på listan.
Annars har det varit märkligt tyst i frågan om s k fria fjärrlån.
Frågan om "fria fjärrlån" är oftast fel ställd.
Varför inte börja på hemmaplan. En god kunskap om bokbestånden i biblioteken
i den egna kommunen  och inom det egna länet
(biblioteksstrukturen har markant förändrats genom tillkomsten av
högskolebibliotek) och även kunskap om biblioteken i
grannlänen löser mestadels de flesta av fjärrlånebehoven, särskilt för
folkbiblioteken. Jag menar, att folkbibliotek och
högskolebibliotek måste samverka. Målet bör vara att utarbeta regionala
medieförsörjningsplaner. Enkel ofta efterfrågad
facklitteratur måste finnas inom regionen. Även viss typ av speciell
facklitteratur, ex. regementshistoriker, presshistorisk
litteratur, enklare heraldisk litteratur, måste kunna sökas inom regionen.
Varför finns inte t. ex. JO:s ämbetsberättelse i
varje län?
Exemplen kunde mångfaldigas.
Fem år på Riksarkivets bibliotek har gett en inblick i hur många bibliotek
hanterar sina fjärrlånefrågor. Många bibliotekarier
söker inte via Internet i andra länsbiblioteks kataloger utan tar för givet
att Libris är allenarådande, när det gäller
lokalisering. Högskolebibliotek vill låna in facklitteratur som man i
stället borde förvärva via antikvariat. Man "slänger iväg"
en ansökan om fjärrlån utan att analysera vad det är man söker. Ibland måste
man kanske också söka i gamla AK. Någon gång har
det hänt att ett högskolebibliotek faktiskt haft volymen i det egna
magasinet (dock ej inlagd i Libris) men sökt särtryck ur
boken i fjärrlån.
Det är lovvärt med den värmländska enkäten, som förhoppningsvis leder tilll
bättre diskussioner regionalt om vilket utbud av
litteratur man ska ha vid biblioteken i regionen.
Riksarkivets bibliotek är ett mindre myndighetsbibliotek med ett rätt bra
äldre bestånd men i första hand avsett för
myndighetens eget behov och för besökande forskare. Biblioteket samverkar
med andra bibliotek genom fjärrlån, dock med
restriktioner i fråga om utlån.
Irma Ridbäck
Riksarkivets bibliotek
-----------------------------------------
tel 08-737 63 78;
e-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager