LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Fria_fjärrlån
From: Martin Lindén <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Sat, 19 Feb 2000 21:23:48 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (215 lines)


Hej

Allt det här låter mycket vackert och vi får hoppas att inte svårigheterna
ökar att få tag i litteratur, som bevisligen finns utanför ens närområde.

Ett annat problem är att en del bibliotek börjat med rutinen att köpa in
den bok som låntagaren önskar, varvid man samtidigt meddelar låntagaren
detta. Biblioteket gör i det här fallet inget fjärrlån av boken ifråga. Det
här förorsakar i många fall långa väntetider, beroende på leverantör och
postgång. Låntagaren tar kontakt med biblioteket och får då upplysningen
att boken skall köpas in och att han bör vänta. Det här gör ingen glad.

I denna tid med elektroniska köp och beställningar av varor så borde vi
inrikta oss på att också utnyttja online-tekniken fullt ut. Vi bör prova
på att ge alla låntagare rätten att själva beställa den litteratur de vill
ha över nätet. Om den nya Z39.50 standarden kommer igång kommer det ge alla
möjlighet att se var den bok man vill ha finns inne för lån, och rikta sin
beställning mot dessa bibliotek, varvid beställningen då först skall gå
till närmaste bibliotek med ej utlånat exemplar i ev remisskedja.
    När Libris kommer igång med det nya fjärrlånesystem man är i färd med
att upphandla kommer detta att minska arbetsbelastningen på
fjärrlåneavdelningarna om man ger låntagarna rätten att beställa direkt.
Det gäller då främst arbetet med att belägga var önskade böcker finns
tillgängliga.

Detta och samarbetet med BURK kommer att ge mycket snabbare leveranser av
önskad litteratur.

Om du inte kommer in på den länk som finns i Mattias brev så gå in på
http://www.sab.se/  och klicka på AKTUELLT och sen på PRESSMEDDELANDE.

Hälsningar

Martin Lindén
Systems Librarian
Royal Institute of Technology Library
100 44 STOCKHOLM
Sweden          +46 8 790 6673  mailto:[log in to unmask]
http://www.lib.kth.se
"I don't believe it" said Victor MeldrewAt 06:34 AM 2/19/00 -0800, you wrote:
>Jag tycker att Irma Ridbäcks inlägg bl a visar på det önskvärda i att de
>offentliga bibliotekens (dvs folk- forsknings- och offentliga
>specialbibliotek) bestånd redovisas gemensamt. Så länge man håller sig med
>två parallella nationella system för lokalisering av litteratur - Libris och
>BURK - kan man tryggt räkna med förekomsten av mer eller mindre "onödiga"
>fjärrlånebeställningar utanför den egna regionen (även om risken för detta -
>efter vad jag kan förstå - minskas allt eftersom länsbibliotekens bestånd
>matchas in i Libris).
>
>Lyckligtvis förefaller det som om frågan nu håller på att få sin slutgiltiga
>lösning genom "Den Virtuella samkatalogen för svenska bibliotek" som skall
>möjliggöra samtidig sökning i Libris och BURK via z39.50. Jfr
>pressmeddelande den 17/1 -00 ang. avtal mellan KB och BTJ om samsökning i
>Libris och BURK på:
>     http://www.sab.se/aktkatalog_ingress.html
>
>Planerna på att gruppera sigelredovisningen i Libris regionvis är f ö en god
>idé som förhoppningsvis kommer att genomföras även i "den Virtuella
>samkatalogen för svenska bibliotek". Eftersom antalet deltagande bibliotek
>är så stort, är behovet av en geografisk gruppering av sigler än mer
>motiverat än i själva Libris.
>
>En annan sak är att sökningar i gamla AK säkert borde göras mer rutinmässigt
>när det gäller beställningar av äldre litteratur, för att undvika "onödiga"
>fjärrlån från bibliotek utanför den egna regionen.
>
>
>Vänliga hälsningar, Mattias Brundell
>          Tekniska museet
>          Biblioteket
>          Box 27842
>          115 93 STOCKHOLM
>
>          Tel. 08/4505653
>
>          E-post: [log in to unmask]
>
>>From: Kjell Nilsson <[log in to unmask]>
>>Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>>   <[log in to unmask]>
>>To: [log in to unmask]
>>Subject: Re: Fria_fjärrlån
>>Date: Fri, 18 Feb 2000 16:29:04 +0100
>>
>>Hej alla fjärrlånevänner,
>>
>>För att inte den här diskussionen skall bli helt förvirrad: är det någon
>>som
>>offentligt föreslagit att man ska vara låst till sin egen region och inte
>>få
>>fjärrinlåna från bibliotek utanför den??
>>
>>Jag känner ingen. Däremot har t ex KB föreslagit att siglerna skall
>>presenteras
>>regionsvis i LIBRIS. Detta för att uppmuntra till att man på frivillig väg
>>i
>>första hand lånar in en bok från den egna regionen om den finns där; och
>>för att
>>motverka att man i orimlig utsträckning kastar sig över ett eller ett par
>>bibliotek som man vet lämnar effektiv service och därmed dränker dem i
>>beställningar, vilket i längden blir kontraproduktivt.
>>
>>Den nya sigelpresentationen i LIBRIS är på väg. Dessutom gör BIBSAM (Agneta
>>Lindh) tillsammans med Kulturrådet ett försök att framställa ett förslag
>>till
>>praktiska rekommendationer för fjärrlånearbete. Mer om detta vid senare
>>tillfälle.
>>
>>
>>Vänliga hälsningar
>>Kjell Nilsson
>>
>>"Martin =?iso-8859-1?Q?Lindén?=" skrev:
>>
>> > Hej
>> >
>> > Helt apropå fria eller ofria fjärrlån eller lån överhuvudtaget så tycker
>> > jag som en gammal begagnare av böcker od varhelst jag kan finna dem att:
>> >
>> > Alla i Sverige oavsett var man bor skall få låna böcker od varhelst
>>dessa
>> > böcker befinner sig.
>> >
>> > Det skall inte bero på om "regionen" har tillgång till den litteratur
>>som
>> > låntagaren vill ha. Användaren skall ha tillgång till hela vårt lands
>> > biblioteksresurser genom sin egen eller resp lokala biblioteks förmåga
>>att
>> > söka.
>> >
>> > Jag skall kunna beställa en bok som jag vet bara finns på ett bibliotek
>>i
>> > en annan "region" och inte behöva vänta på att "mitt" bibliotek eller
>>min
>> > "region" har lyckats förvärva den.
>> >
>> > Vi har eller vi hade här i Sverige en tradition av fritt
>>informationsflöde,
>> > däri ingår en fri och öppen tillgång av böcker od varhelst de befinner
>>sig
>> > i landet.
>> >
>> > Hälsningar
>> >
>> > Martin Lindén
>> > Systems Librarian
>> > Royal Institute of Technology Library
>> > 100 44 STOCKHOLM
>> > Sweden          +46 8 790 6673  mailto:[log in to unmask]
>> > http://www.lib.kth.se
>> > "I don't believe it" said Victor Meldrew
>> >
>> > At 03:31 PM 2/18/00 +0100, you wrote:
>> > >Länsbiblioteket i Värmland meddelade häromveckan att man gjorde en
>>enkät om
>> > >fria fjärrlån. En kommentar kom nyss in på listan.
>> > >Annars har det varit märkligt tyst i frågan om s k fria fjärrlån.
>> > >Frågan om "fria fjärrlån" är oftast fel ställd.
>> > >Varför inte börja på hemmaplan. En god kunskap om bokbestånden i
>>biblioteken
>> > >i den egna kommunen och inom det egna länet
>> > >(biblioteksstrukturen har markant förändrats genom tillkomsten av
>> > >högskolebibliotek) och även kunskap om biblioteken i
>> > >grannlänen löser mestadels de flesta av fjärrlånebehoven, särskilt för
>> > >folkbiblioteken. Jag menar, att folkbibliotek och
>> > >högskolebibliotek måste samverka. Målet bör vara att utarbeta regionala
>> > >medieförsörjningsplaner. Enkel ofta efterfrågad
>> > >facklitteratur måste finnas inom regionen. Även viss typ av speciell
>> > >facklitteratur, ex. regementshistoriker, presshistorisk
>> > >litteratur, enklare heraldisk litteratur, måste kunna sökas inom
>>regionen.
>> > >Varför finns inte t. ex. JO:s ämbetsberättelse i
>> > >varje län?
>> > >Exemplen kunde mångfaldigas.
>> > >Fem år på Riksarkivets bibliotek har gett en inblick i hur många
>>bibliotek
>> > >hanterar sina fjärrlånefrågor. Många bibliotekarier
>> > >söker inte via Internet i andra länsbiblioteks kataloger utan tar för
>>givet
>> > >att Libris är allenarådande, när det gäller
>> > >lokalisering. Högskolebibliotek vill låna in facklitteratur som man i
>> > >stället borde förvärva via antikvariat. Man "slänger iväg"
>> > >en ansökan om fjärrlån utan att analysera vad det är man söker. Ibland
>>måste
>> > >man kanske också söka i gamla AK. Någon gång har
>> > >det hänt att ett högskolebibliotek faktiskt haft volymen i det egna
>> > >magasinet (dock ej inlagd i Libris) men sökt särtryck ur
>> > >boken i fjärrlån.
>> > >Det är lovvärt med den värmländska enkäten, som förhoppningsvis leder
>>tilll
>> > >bättre diskussioner regionalt om vilket utbud av
>> > >litteratur man ska ha vid biblioteken i regionen.
>> > >Riksarkivets bibliotek är ett mindre myndighetsbibliotek med ett rätt
>>bra
>> > >äldre bestånd men i första hand avsett för
>> > >myndighetens eget behov och för besökande forskare. Biblioteket
>>samverkar
>> > >med andra bibliotek genom fjärrlån, dock med
>> > >restriktioner i fråga om utlån.
>> > >Irma Ridbäck
>> > >Riksarkivets bibliotek
>> > >-----------------------------------------
>> > >tel 08-737 63 78;
>> > >e-post: [log in to unmask]
>> > >
>> > >
>> > >
>> > >
>
>______________________________________________________
>Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager