LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Seminarium om databaser och informationstjänster inom me dicin & farmakologi
From: Anders Olsson <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Thu, 17 Feb 2000 14:14:52 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (156 lines)


Hej!

Jag skickar dig här en inbjudan till ett seminarium som PrioInfo anordnar
i början av mars för att informera om databaser, internettjänster och
elektroniska tidskrifttjänster inom medicin och farmakologi. Seminariet
anordnas både i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

För anmälan skicka in svarskupongen längst ned i denna inbjudan per
post eller fax senast den 1 mars. Du kan också anmäla dig per e-post
till: gunnar.sjö[log in to unmask] eller till PrioInfos ansvariga i Norge och
Finland (Kontaktinformation finns i formuläret längs ned i dett mail)

Med vänlig hälsning
/Anders Olsson


___________________________________________________

PrioInfo SESSION - MEDICIN & FARMAKOLOGI
Seminarium om databaser, Internet-tjänster och fulltexttidskrifter
___________________________________________________


7/3 Helsingfors  8/3 Stockholm   9/3 Köpenhamn   10/3 Oslo

Seminarium kring nya databaser och informationstjänster via Internet
och i tryckt form inom ämnesområdena farmakologi och medicin.
Syftet med seminariet är att ge deltagare en översikt över aktuella
informationstjänster och samtidigt belysa olika aspekter av informa-
tionssökning inom området. Seminariet är avsett både för bibliotekarier,
informationsspecialister, forskare och andra yrkeserksamma inom
medicin och farmakologi.

Seminariet arrangeras av PrioInfo i samarbete med Micromedex,
Prous Science, CRC Press, SilverPlatter Information, Bell & Howell
Learning and Information, DRIC, Update Software och Ovid
Technologies. Seminarieavgift 450 Skr inkluderar lunch och doku-
mentation. Då antalet platser är begränsat rekommenderar vi att
anmälningar görs så snart som möjligt dock senast den 1 mars. Mer
information om seminarielokalerna finns på anmälningstalongen.

___________________________________________________

09.00 - 09.15  Introduktion. Gunnar Sjölin, PrioInfo.

09.15 - 10.00      DailyDrugNews.com och andra informationstjänster
kring forskning och utveckling av nya läkemedel. Informationstjänster
och databaser från Prous Science: DailyDrug-News.com, Ensemble,
MFline, Synthline och CIPSLINE. Tidskrifter via Internet med sökbara
kemiska strukturer. Sonja Hausberger, International Sales, Prous Science.

10.00 - 10.30      Farmakopéer i tryckt elektronisk form. En översiktlig
presentation av internationella farmakopéer och läkemedelshandböcker
i tryckt och elektronisk form: Euoropafarmakopéen, Brittiska Farma-
kopéen, Japanska Farmakopéen, Martindale. Gunnar Sjölin, PrioInfo.

10.30 - 10.45  Kaffepaus

10.45 - 11.30  Electroniska versioner av Merck Index, PharmaSource
och kemiska uppslagsverk från CRC Press/Chapman & Hall. Presentation
av nya Web-baserade sökspråk. Gunnar Sjölin, PrioInfo, Toby Borger,
Sales Manager, Electronic Products, CRC Press.

11.30 - 12.00  Drugline - en unik bevisbaserad informationskälla kring
läkemedels verkningar och biverkningar. Presentation av databasen Drugline
som innehåller svar på patientrelaterade frågor kring läkemedels verkningar
och biverkningar. Gunnar Sjölin, PrioInfo, Annika Asplund, DRIC, Läke-
medelsinformationscentralen, avdelningen för klinisk farmakologi vid
Huddinge Sjukhus.

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 13.40  Web-baserade informationsprodukter och tjänster från
Ovid Technologies. Bibliografiska databaser, elektroniska
fulltexttidskrifter,
Evidence-Based Medicine Reviews och E-books. Dan Crewe, Manager
Scandinavia, Ovid Technologies, Gunnar Sjölin, PrioInfo.

13.40 - 14.20  Martindale via Internet och andra internationella informa-
tionsresurser från Micromedex. Presentation av Drug-Dex, Drug-Reax,
Index Nominum, PDR och CAM.Nya Web-baserade informationstjänster:
Drug-Evaluations och Clinical Headlines. Derek Penman, European Sales
Manager, Micromedex.

14.20 - 14.40  Kaffepaus

14.40 - 15.20  ProQuest Medical Library och ProQuest Health. Snabb
Internet-access till mer än 200 viktiga medicinska tidskrifter genom Bell
& Howell's elektroniska fulltexttjänster. Nick Turner, Area Sales Manager,
Bell & Howell Learning and Information, Gunnar Sjölin, PrioInfo.

15.20 - 16.00     Informationstjänster och databaser inom medicin och
farmakologi från SilverPlatter Information. SilverLinker - snabb tillgång
till medincinska tidskrifter i fulltext. MedXtra med WebMedLit - en kost-
nadsfri Internettjänst för medicinska bibliotek. Jelle Akkersdijk, Director
Nordic Countries, SilverPlatter Information.

16.00 - 16.15  PrioInfo ONLINE. Presentation av PrioInfos skandina-
viska Internettjänst som erbjduer snabb åtkomst till mer än 250 internatio-
nella databaser från SilverPlatter, Dialog och Micromedex. Gunnar Sjölin,
PrioInfo.

16.15 - 16.30  Cochrane Library via Internet. Presentation av The
Cochrane Library - en informationstjänst iom området bevisbaserad
medicin som ger värdefulla beslutsunderlag för yrkesverksamma inom
hälso- och sjukvård. Rachel Stancliffe, Update Software, Gunnar
Sjölin, PrioInfo.

16.30 - 17.00  Frågor och svar.

___________________________________________________


JA TACK! Jag anmäler mig härmed till följande seminarier kring in-
formationstjänster inom medicin och farmakologi. Seminarieavgift
450 Skr exkl. moms faktureras i samband med bekräftelse av deltagande.

____  7 mars i Helsingfors på Helsinki-instituttti, Töölönkatu 3 A 4 krs,
            Ostrobotniatalo, Helsinki.

____  8 mars i Stockholm på Karolinska Institutet, Rättsmedicinska
            institutionen, Nobels väg 15 A.

____  9 mars i Köpenhamn på Københavns Forskerpark Symbion,
        Fruebjergvej 2, København.

____  10 mars i Oslo på Statens institutt for folkehelse,
            Geitmyrsveien 75, Torshov, Oslo.

___________________________________________________


Namn:………………………………………………………………..

Organisation: ………………………………………………………...

Adress: ……………………………………………………………...

Tel: ………………………………………………………………….

E-post: ………………………………………………………………

___________________________________________________

Anmälningar görs per fax, post eller via e-post senast den 1 mars 2000
till PrioInfo AB, Box 8013, S-104 20 Stockholm, Sverige.
Fax +46-(0)8-652 81 15. E-mail: [log in to unmask]

Kontakta även gärna PrioInfos lokalansvariga i Finland
och Norge för mer information:
Finland: Asta Santti, tel: +358-(0)9-615 7409
e-post: [log in to unmask]
Norge: Morten Ragnhildrød, tel +47-(0)33-18 96 10
e-post: [log in to unmask]

___________________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager