LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Fria fjärrlån
From: ">Irma Ridbäck<" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 18 Feb 2000 15:31:48 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (28 lines)


Länsbiblioteket i Värmland meddelade häromveckan att man gjorde en enkät om fria fjärrlån. En kommentar kom nyss in på listan. 
Annars har det varit märkligt tyst i frågan om s k fria fjärrlån. 
Frågan om "fria fjärrlån" är oftast fel ställd.
Varför inte börja på hemmaplan. En god kunskap om bokbestånden i biblioteken i den egna kommunen och inom det egna länet 
(biblioteksstrukturen har markant förändrats genom tillkomsten av högskolebibliotek) och även kunskap om biblioteken i 
grannlänen löser mestadels de flesta av fjärrlånebehoven, särskilt för folkbiblioteken. Jag menar, att folkbibliotek och 
högskolebibliotek måste samverka. Målet bör vara att utarbeta regionala medieförsörjningsplaner. Enkel ofta efterfrågad 
facklitteratur måste finnas inom regionen. Även viss typ av speciell facklitteratur, ex. regementshistoriker, presshistorisk 
litteratur, enklare heraldisk litteratur, måste kunna sökas inom regionen. Varför finns inte t. ex. JO:s ämbetsberättelse i 
varje län? 
Exemplen kunde mångfaldigas. 
Fem år på Riksarkivets bibliotek har gett en inblick i hur många bibliotek hanterar sina fjärrlånefrågor. Många bibliotekarier 
söker inte via Internet i andra länsbiblioteks kataloger utan tar för givet att Libris är allenarådande, när det gäller 
lokalisering. Högskolebibliotek vill låna in facklitteratur som man i stället borde förvärva via antikvariat. Man "slänger iväg" 
en ansökan om fjärrlån utan att analysera vad det är man söker. Ibland måste man kanske också söka i gamla AK. Någon gång har 
det hänt att ett högskolebibliotek faktiskt haft volymen i det egna magasinet (dock ej inlagd i Libris) men sökt särtryck ur 
boken i fjärrlån.
Det är lovvärt med den värmländska enkäten, som förhoppningsvis leder tilll bättre diskussioner regionalt om vilket utbud av 
litteratur man ska ha vid biblioteken i regionen. 
Riksarkivets bibliotek är ett mindre myndighetsbibliotek med ett rätt bra äldre bestånd men i första hand avsett för 
myndighetens eget behov och för besökande forskare. Biblioteket samverkar med andra bibliotek genom fjärrlån, dock med 
restriktioner i fråga om utlån. 
Irma Ridbäck
Riksarkivets bibliotek
-----------------------------------------
tel 08-737 63 78; 
e-post: [log in to unmask]
                                                                                                                                                                   

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager