LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Orientering om NORDKVIK
From: Poul Erlandsen <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 17 Feb 2000 10:17:59 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (126 lines)


Det NORDINFO støttede NORDKVIK projekt er nu afsluttet, og alle de
deltagende biblioteker har besluttet at fortsætte samarbejdet om hurtig
levering af artikelkopier. Interesserede kan læse slutrapporten i
NORDINFO-nytt 1999 vol 22(4), s. 19-28: Pilotprojekt: Snabb leverans av
artikelkopior mellan nordiska bibliotek (NORDKVIK) eller på NORDINFOs
hjemmeside:

http://www.nordinfo.helsinki.fi/nordnytt/nnytt4_99/poul.htm

Her bringes et abstract af rapporten:

      Med udgangspunkt i det danske KVIK-projekt 1995-1997 formulerede
de
      deltagende biblioteker i samarbejde med Danmarks
      Forskningsbiblioteksforenings Initiativgruppe for Fjernlån et
forslag til et
      nordisk pilotprojekt - NORDKVIK - om hurtig leverance af
artikelkopier
      mellem nordiske biblioteker. Projektet opnåede i slutningen af
1997
      økonomisk støtte fra NORDINFO og igangsattes i starten af 1998 med
      projektslut med udgangen af august 1999.

      Projektet har bl.a. testet hastighed og kvalitet af levering af
kopier via post, G3
      og G4 fax samt Ariel og ikke mindst de eksisterende samkatalogers
egnethed
      som bestillingsredskaber i det nordiske lånesamarbejde når det
gælder
      kopibestilling.

      I løbet af projektperiodens første 17 måneder har aktiviteten
omfattet ca.
      20.000 ekspederede artikler, hvorfor projektets konklusioner og de
høstede
      erfaringer må siges at basere sig på et materiale der i omfang
langt overgår
      materialemængden i lignende tests.

      Projektet konkluderer, at G4 fax teknologien er velegnet til
      dokumentoverførsel også af store mængder, både hvad angår kvalitet
og
      hastighed, og at nordiske biblioteker ved anvendelse af denne
teknologi i
      kombination med interne organisationsændringer kan opnå et
serviceniveau
      på dokumentleveringsområdet der ikke blot er konkurrencedygtig i
forhold til
      den service som tilbydes af kommercielle dokumentleverandører men
faktisk
      overgår denne. Der er dog ingen tvivl om, at ved anvendelse af
Ariel vil
      kopikvaliteten øges ligesom bibliotekerne derved ikke vil behøve
at investere
      i ISDN opkobling- og abonnement og anskaffelse af særlig G4 fax.

      Af de nationale samkataloger i de nordiske lande er det kun den
danske
      DanBib der er specielt velegnet til afgivelse af kopibestillinger
på tværs af
      landegrænser i Norden. Der er desuden i slutningen af
projektperioden efter
      ønske fra de deltagende biblioteker blevet gennemført afmærkning
af
      NORDKVIK bibliotekerne ved fremvisning af beholdningsdata i
DanBib,
      hvilket må betegnes som et enormt kvalitetsløft der letter
arbejdet for
      personalet i deltagerbibliotekerne. Den fællesnordiske samkatalog
for
      periodica NOSP har desværre hidtil ikke vist sig villig til at
udvikle sig på
      samme måde i takt med brugernes ønsker.

      OBS: NOSP har efter publicering af rapporten indført den ønskede
afmærkning i          webudgaven af basen, der endvidere nu
siden 1. januar 2000 er gratis tilgængelig          på:
      http://www.nb.no/nosp/default.htm

      Alle de i projektet deltagende biblioteker har erklæret sig
villige at fortsætte
      NORDKVIK samarbejdet på uændrede vilkår efter projektperiodens
udløb, og
      håber at flere biblioteker vælger at tilslutte sig.


Som det nævnes til slut i abstractet, er det nu muligt for andre
nordiske biblioteker at melde sin interesse som partner. Nye deltagere
må have en tidsskriftbestand som gør, at man kan indgå som en nogenlunde
ligeværdig partner i samarbejdet, og altså være i stand til at bidrage
til samarbejdet - ikke kun være aftager.
Kontakt gerne undertegnede for yderligere oplysninger (direkte - ikke
til listen, tak!)

Med venlig hilsen


Poul Erlandsen

--
*************************************************************************
* Poul Erlandsen
*
*
*
* Sektionsleder, Fjernlånet       Head, ILL Dept.
*
* Danmarks Pædagogiske Bibliotek    National Library of Education
*
* Postbox 840              PO Box 840
*
* 2400 København NV           DK-2400 Copenhagen NV
*
* Danmark                Denmark
*
*
*
* Tlf. 39 66 32 32 * 2306       Phone  +45 39 66 32 32 ext
2306*
* Mobil 40 13 70 16           Cell  +45 40 13 70 16
*
* Fax  39 66 00 82           Fax   +45 39 66 00 82
*
* WWW  http://www.dlh.dk/dpb/     WWW   http://www.dlh.dk/dpb/
*
*************************************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager