LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Silverlinker
From: Elisabetta Nannini <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 2 Feb 1999 01:25:20 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (65 lines)


Vi är mycket missnöjda med de kopiebeställningar vi får via
SilverLinker-databaser. Så här ser de ut:

>AU: Li-Y; Aoki-R; +Dolly-O 
>IS: 0021-924X 
>TI: Expression and characterization of the heavy chain of tetanus toxin: 
reconstitution of the fully-recombinant dichain protein in active form 
>SI: Biotechnology Abs 1982/07-1999/09 
>MA: [log in to unmask] 
>PH: 790 6898 
>FX: 790 7122 
>B1: LM-nummer 
>B2: Lånenummer 


Och jag kan ordagrant upprepa det Tord Heljeberg säger i sitt brev:

"Vi har under en längre tidsperiod, upprepade gånger, bett vår 
databasleverantör (PrioInfo) att konfigurera Silverlinker enligt våra 
önskemål. Detta har man ej gjort; ej heller har man bemödat sig om att 
säga varför man inte utfört förändringarna."

Elisabetta Nannini/KTHB>Hej !
>
>Jag tänkte bara höra vad ni som använder den Bibsam-upphandlade
>länkdatabasen/programvaran Silverlinker tycker om denna? Om databasen
>kunde utnyttjas fullt ut vore den förmodligen en mycket god hjälp men nu
>kan man knappast (åtminstone för vår del) säga att så är fallet.
>
>Silverlinker ska, då denna programvara är rätt konfigurerad, ge länkar
>ifrån vissa av (Inspec, MLA etc) våra bibliografiska databaser till
>fulltextartiklar i en del av våra fulltextdatabaser. Man ska även kunna
>se om den återvunna posten i den bibliografiska databasen refererar till
>någon av bibliotekets tryckta tidskrifter. Det ska även vara möjligt att
>länkas vidare från de återvunna bibliografiska posterna till andra
>bibliotekskataloger för att se bestånden där.
>
>Idag fungerar ovanstående punkter bara till mycket liten del:
>
>* Vi kan bara länkas vidare till en enda av våra fulltextdabaser (IDEAL)
>
>* Vi länkas vidare till fulltextdatabaser till vilka vi ej har åtkomst
>(En amerikansk version av EBSCO, Swetsnet etc.)
>* Vi får inga uppgifter om vårt eget bestånd.
>
>Vi har under en längre tidsperiod, upprepade gånger, bett vår
>databasleverantör (PrioInfo) att konfigurera Silverlinker enligt våra
>önskemål. Detta har man ej gjort; ej heller har man bemödat sig om att
>säga varför man inte utfört förändringarna.
>
>Jag är intresserad av att höra vad ni övriga har för kommentarer om
>Silverlinker. Har ni på något sätt lyckats få programvaran att fungera
>på det sätt den är avsedd att göra?
>
>
>Mvh
>Tord Heljeberg
>
>
>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager