LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Silverlinker

From:

tord heljeberg <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 10 Feb 2000 13:36:12 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej !

Jag tänkte bara höra vad ni som använder den Bibsam-upphandlade
länkdatabasen/programvaran Silverlinker tycker om denna? Om databasen
kunde utnyttjas fullt ut vore den förmodligen en mycket god hjälp men nu
kan man knappast (åtminstone för vår del) säga att så är fallet.

Silverlinker ska, då denna programvara är rätt konfigurerad, ge länkar
ifrån vissa av (Inspec, MLA etc) våra bibliografiska databaser till
fulltextartiklar i en del av våra fulltextdatabaser. Man ska även kunna
se om den återvunna posten i den bibliografiska databasen refererar till
någon av bibliotekets tryckta tidskrifter. Det ska även vara möjligt att
länkas vidare från de återvunna bibliografiska posterna till andra
bibliotekskataloger för att se bestånden där.

Idag fungerar ovanstående punkter bara till mycket liten del:

* Vi kan bara länkas vidare till en enda av våra fulltextdabaser (IDEAL)

* Vi länkas vidare till fulltextdatabaser till vilka vi ej har åtkomst
(En amerikansk version av EBSCO, Swetsnet etc.)
* Vi får inga uppgifter om vårt eget bestånd.

Vi har under en längre tidsperiod, upprepade gånger, bett vår
databasleverantör (PrioInfo) att konfigurera Silverlinker enligt våra
önskemål. Detta har man ej gjort; ej heller har man bemödat sig om att
säga varför man inte utfört förändringarna.

Jag är intresserad av att höra vad ni övriga har för kommentarer om
Silverlinker. Har ni på något sätt lyckats få programvaran att fungera
på det sätt den är avsedd att göra?


Mvh
Tord Heljeberg--
@ + @ + @ + @ + @ + @Tord Heljeberg
Högskolebibliotekarie [University librarian]

Högskolebiblioteket Västerås [University Library of Västerås]
Box 832
72122 Västerås
Sweden
tel: 021-101641 - international: +46-21101641
fax: 021-101340 - international: +46-21101340

http://www.mdh.se/servlet/VisaPerson?fornamn=Tord&efternamn=Heljeberg


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager