LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Fria fjärrlån

From:

Kjell Nilsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 21 Feb 2000 14:58:49 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej igen,

Jag kan försäkra Kurt Byström om att det inte är vare sig portokostnader eller
transporttider som fått KB att besluta sig för att presentera sigler regionsvis i
LIBRIS. Målet är, som vi tidigare framhållit, att få till stånd ett allsidigare
utnyttjande av litteraturresurserna i landet, att på frivillig väg motverka
oproportionerlig och onödig belastning av enstaka bibliotek. Det vore bra om vi
kunde undvika en situation där tjänstvillighet "straffas" alltför hårt och avoghet
lönar sig i motsvarande grad. Det kommer nämligen att leda till att
tjänstvilligheten överlag minskar.

Inte heller har vi någonsin föreslagit att regioner skall byggas upp med målet
maximal självförsörjning. Sven Nilsson snuddade vid tanken i en rapport han skrev
för oss och Kulturrådet. Själva har vi kommit fram till att det skulle leda till
suboptimering av resurserna, och att det därför vore mindre lämpligt.


Vänliga hälsningar
Kjell Nilsson

Kurt Byström skrev:

> Angående fria fjärrlån:
>
> Med all respekt för att vissa bibliotek känner sig dränkta i
> fjärrlånebeställningar och att detta naturligtvis är problematiskt, känns
> det angeläget att mota Olle i grind. Detta trots att ingen, som Kjell
> Nilsson påpekar, ännu föreslagit en tvingande regionindelning.
>
> Jag delar till stor del Martin Lindéns farhågor rörande de fria fjärrlånen.
> Visst vore det lovvärt med en rättvisare belastning av fjärrlånetrycket,
> men även jag är orolig för att en regionvis presentation av sigler i
> Libris, blir ett första steg in i en mer formell regionindelning, i linje
> med vad Fjärrlåneutredningen föreslagit. En sådan utveckling skulle
> tveklöst leda till ökad byråkrati och därmed kanske längre leveranstider.
>
> Överhuvudtaget har jag svårt att se logiken i "regiontanken" så som den
> oftast förs fram. Varken portot eller transporttiderna skiljer sig åt om en
> bok beställs från Luleå, Göteborg eller Uppsala. Vad är då fördelen med att
> bygga upp regioner med ambitionen att vara maximalt självförsörjande? För
> mig blir tanken intressant först om det blir billigare eller går snabbare,
> men så blir ju inte fallet. Fjärrlånekedjor och tvingande regionindelningar
> hör, tillsammans med fjärrlåneblanketterna, historiens skräpkammare till.
> Låt dem där förbli! Dessutom är Sverige inte större än att vi borde kunna
> fungera som en enda region.
>
> Biblioteksvärlden har för många rutiner, stelbenta regler och byråkratier,
> inte för få!
>
> Kurt Byström
>
> At 16:33 2000-02-18 +0100, you wrote:
> >Hej alla fjärrlånevänner,
> >
> >För att inte den här diskussionen skall bli helt förvirrad: är det någon
> >som
> >offentligt föreslagit att man ska vara låst till sin egen region och
> >inte få
> >fjärrinlåna från bibliotek utanför den??
> >
> >Jag känner ingen. Däremot har t ex KB föreslagit att siglerna skall
> >presenteras
> >regionsvis i LIBRIS. Detta för att uppmuntra till att man på frivillig
> >väg i
> >första hand lånar in en bok från den egna regionen om den finns där; och
> >för att
> >motverka att man i orimlig utsträckning kastar sig över ett eller ett
> >par
> >bibliotek som man vet lämnar effektiv service och därmed dränker dem i
> >beställningar, vilket i längden blir kontraproduktivt.
> >
> >Den nya sigelpresentationen i LIBRIS är på väg. Dessutom gör BIBSAM
> >(Agneta
> >Lindh) tillsammans med Kulturrådet ett försök att framställa ett förslag
> >till
> >praktiska rekommendationer för fjärrlånearbete. Mer om detta vid senare
> >tillfälle.
> >
> >
> >Vänliga hälsningar
> >Kjell Nilsson
> >
> >"Martin =?iso-8859-1?Q?Lindén?=" skrev:
> >
> >> Hej
> >>
> >> Helt apropå fria eller ofria fjärrlån eller lån överhuvudtaget så tycker
> >> jag som en gammal begagnare av böcker od varhelst jag kan finna dem att:
> >>
> >> Alla i Sverige oavsett var man bor skall få låna böcker od varhelst dessa
> >> böcker befinner sig.
> >>
> >> Det skall inte bero på om "regionen" har tillgång till den litteratur som
> >> låntagaren vill ha. Användaren skall ha tillgång till hela vårt lands
> >> biblioteksresurser genom sin egen eller resp lokala biblioteks förmåga att
> >> söka.
> >>
> >> Jag skall kunna beställa en bok som jag vet bara finns på ett bibliotek i
> >> en annan "region" och inte behöva vänta på att "mitt" bibliotek eller min
> >> "region" har lyckats förvärva den.
> >>
> >> Vi har eller vi hade här i Sverige en tradition av fritt informationsflöde,
> >> däri ingår en fri och öppen tillgång av böcker od varhelst de befinner sig
> >> i landet.
> >>
> >> Hälsningar
> >>
> >> Martin Lindén
> >> Systems Librarian
> >> Royal Institute of Technology Library
> >> 100 44 STOCKHOLM
> >> Sweden +46 8 790 6673 mailto:[log in to unmask]
> >> http://www.lib.kth.se
> >> "I don't believe it" said Victor Meldrew
> >>
> >> At 03:31 PM 2/18/00 +0100, you wrote:
> >> >Länsbiblioteket i Värmland meddelade häromveckan att man gjorde en
> enkät om
> >> >fria fjärrlån. En kommentar kom nyss in på listan.
> >> >Annars har det varit märkligt tyst i frågan om s k fria fjärrlån.
> >> >Frågan om "fria fjärrlån" är oftast fel ställd.
> >> >Varför inte börja på hemmaplan. En god kunskap om bokbestånden i
> biblioteken
> >> >i den egna kommunen och inom det egna länet
> >> >(biblioteksstrukturen har markant förändrats genom tillkomsten av
> >> >högskolebibliotek) och även kunskap om biblioteken i
> >> >grannlänen löser mestadels de flesta av fjärrlånebehoven, särskilt för
> >> >folkbiblioteken. Jag menar, att folkbibliotek och
> >> >högskolebibliotek måste samverka. Målet bör vara att utarbeta regionala
> >> >medieförsörjningsplaner. Enkel ofta efterfrågad
> >> >facklitteratur måste finnas inom regionen. Även viss typ av speciell
> >> >facklitteratur, ex. regementshistoriker, presshistorisk
> >> >litteratur, enklare heraldisk litteratur, måste kunna sökas inom regionen.
> >> >Varför finns inte t. ex. JO:s ämbetsberättelse i
> >> >varje län?
> >> >Exemplen kunde mångfaldigas.
> >> >Fem år på Riksarkivets bibliotek har gett en inblick i hur många bibliotek
> >> >hanterar sina fjärrlånefrågor. Många bibliotekarier
> >> >söker inte via Internet i andra länsbiblioteks kataloger utan tar för
> givet
> >> >att Libris är allenarådande, när det gäller
> >> >lokalisering. Högskolebibliotek vill låna in facklitteratur som man i
> >> >stället borde förvärva via antikvariat. Man "slänger iväg"
> >> >en ansökan om fjärrlån utan att analysera vad det är man söker. Ibland
> måste
> >> >man kanske också söka i gamla AK. Någon gång har
> >> >det hänt att ett högskolebibliotek faktiskt haft volymen i det egna
> >> >magasinet (dock ej inlagd i Libris) men sökt särtryck ur
> >> >boken i fjärrlån.
> >> >Det är lovvärt med den värmländska enkäten, som förhoppningsvis leder
> tilll
> >> >bättre diskussioner regionalt om vilket utbud av
> >> >litteratur man ska ha vid biblioteken i regionen.
> >> >Riksarkivets bibliotek är ett mindre myndighetsbibliotek med ett rätt bra
> >> >äldre bestånd men i första hand avsett för
> >> >myndighetens eget behov och för besökande forskare. Biblioteket samverkar
> >> >med andra bibliotek genom fjärrlån, dock med
> >> >restriktioner i fråga om utlån.
> >> >Irma Ridbäck
> >> >Riksarkivets bibliotek
> >> >-----------------------------------------
> >> >tel 08-737 63 78;
> >> >e-post: [log in to unmask]
> >> >
> >> >
> >> >
> >> >
> >
>
> *******************************'
>
> Kurt Byström
> Biblioteksansvarig, Falun
> Högskolan Dalarna
> 791 88 Falun
>
> tel 023-77 81 77
> fax 023-77 80 88
> e-post [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager