LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Silverlinker

From:

Anders Olsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

[log in to unmask]

Date:

Mon, 14 Feb 2000 16:14:30 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej!

För oss som lokal skandinavisk databasagent är den allra viktigaste delen av
vår affärsverksamhet att finnas till hands för våra kunder. Därför vill jag
verkligen beklaga att vi från PrioInfo har brustit i att lämna besked och i
att
åtgärda problem kopplade till användningen av SilverLinker. Jag ber
verkligen om
ursäkt för detta.
För att säkerställa en hög servicegrad i framtiden håller vi för närvarande

att nyrekrytera flera nya medarbetare, men detta ursäktar naturligtvis på
intet
vis tidigare misstag från vår sida.


Beträffande funktionaliteten i SilverPlatters SilverLinker vill jag helt
kort göra några förtydliganden kring tjänsten. I dagsläget ger SilverLinker
länkar från 85 bibliografiska SilverPlatter-databaser till fulltextartiklar
från 18 utgivare. Förteckning över databaser och tidskriftsutgivare finns
http://www.silverplatter.com/silverlinker/dblist.htm och
http://www.silverplatter.com/silverlinker/slpubs.htm

Då man som databasanvändare har tillgång till SilverLinker dyker fulltext-
länkar upp i alla databasposter där det finns en fulltextartikel publicerad
av någon av de 18 utgivare som är kontrakterade. Tyvärr innebär detta många
'döda' fulltextlänkar då de flesta kunder inte har avtal med alla utgivare
som finns i SilverLinker.

I den nya version av SilverLinker som SilverPlatter har aviserat skall
finnas
klar om cirka 2 månader kommer följande vidareutvecklingar att ingå:
- möjlighet att välja till vilka utgivare fulltextlänkar skall anges.
- möjlighet att välja till vilka tidskrifter hos dessa utgivare
fulltextlänkar
skall anges.


Ytterligare funktionalitet som Tord Heljeberg efterlyser i SilverLinker är
uppgifter om eget tidskriftsbestånd. Denna funktion finns inte i
SilverLinker.
För att åstadkomma detta får man gå tillväga på följande sätt:

- skapa en komma- eller tabb-separerad textfil som innehåller: ISSN-nr,
tidskriftens namn kan även vara URL:er och ett meddelandefält.
- importera den textfil man skapat med information om tidskriftsbeståndet
till SilverPlatters programvara Holdings Conversion Utility som konverterar
filen till SilverPlatter format.
- efter inläggning av textfilen i SilverPlatter-systemet dyker uppgifter om
det egna beståndet upp bland referenserna. Textfiler kan även skickas till
PrioInfo för konvertering.

I ett svarsmail till Tord Heljeberg nämner Elisabetta Nannini missnöje med
kopiebeställningar kopplat till SilverPlatters databaser. Kopiebeställningar
ingår inte i SilverPlatter-systemet utan är en funktion som PrioInfo har
utvecklat för att databasanvändaren själv skall kunna beställa kopior. Denna
funktion är konfigurerbar utgående från kundens önskemål. Elisabetta Nannini
kontaktas för att diskutera hur KTHs önskemål beträffande kopiebeställningar
skall tillgodoses.

Jag hoppas att jag genom detta mail kunnat tydliggöra och förklara vissa
oklarheter kring funktionaliteten i SilverPlatters programvara SilverLinker.
Kontakta mig gärna för frågor och ytterligare information.


Vänliga hälsningar
Anders Olsson

__________________________________________

Anders Olsson, PrioInfo AB
Box 8013, 104 20 Stockholm
http://www.prioinfo.se
Tel 08-441 17 48
Fax 08-652 81 15
Mob 0708-77 18 75
__________________________________________> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
> [mailto:[log in to unmask]]För tord heljeberg
> Skickat: den 10 februari 2000 13:36
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Silverlinker
>
>
> Hej !
>
> Jag tänkte bara höra vad ni som använder den Bibsam-upphandlade
> länkdatabasen/programvaran Silverlinker tycker om denna? Om databasen
> kunde utnyttjas fullt ut vore den förmodligen en mycket god hjälp men nu
> kan man knappast (åtminstone för vår del) säga att så är fallet.
>
> Silverlinker ska, då denna programvara är rätt konfigurerad, ge länkar
> ifrån vissa av (Inspec, MLA etc) våra bibliografiska databaser till
> fulltextartiklar i en del av våra fulltextdatabaser. Man ska även kunna
> se om den återvunna posten i den bibliografiska databasen refererar till
> någon av bibliotekets tryckta tidskrifter. Det ska även vara möjligt att
> länkas vidare från de återvunna bibliografiska posterna till andra
> bibliotekskataloger för att se bestånden där.
>
> Idag fungerar ovanstående punkter bara till mycket liten del:
>
> * Vi kan bara länkas vidare till en enda av våra fulltextdabaser (IDEAL)
>
> * Vi länkas vidare till fulltextdatabaser till vilka vi ej har åtkomst
> (En amerikansk version av EBSCO, Swetsnet etc.)
> * Vi får inga uppgifter om vårt eget bestånd.
>
> Vi har under en längre tidsperiod, upprepade gånger, bett vår
> databasleverantör (PrioInfo) att konfigurera Silverlinker enligt våra
> önskemål. Detta har man ej gjort; ej heller har man bemödat sig om att
> säga varför man inte utfört förändringarna.
>
> Jag är intresserad av att höra vad ni övriga har för kommentarer om
> Silverlinker. Har ni på något sätt lyckats få programvaran att fungera
> på det sätt den är avsedd att göra?
>
>
> Mvh
> Tord Heljeberg
>
>
>
> --
> @ + @ + @ + @ + @ + @
>
>
>
> Tord Heljeberg
> Högskolebibliotekarie [University librarian]
>
> Högskolebiblioteket Västerås [University Library of Västerås]
> Box 832
> 72122 Västerås
> Sweden
> tel: 021-101641 - international: +46-21101641
> fax: 021-101340 - international: +46-21101340
>
>
>
>
>
http://www.mdh.se/servlet/VisaPerson?fornamn=Tord&efternamn=Heljeberg


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager