LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: Biblioteksplaner - finns det?
From: Fridenman Monika <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 28 Feb 2000 08:24:09 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (22 lines)


Ang biblioteksplan. I Uppsala har det tagits fram ett förslag till
biblioteksplan under 1999. Den har varit på remiss till nämnderna m.fl och
fått ett posotivt mottagande. Skall beslutas i fullmäktige under våren. Mer
information går att få från undertecknad som varit ordförande i
arbetsgruppen. [log in to unmask]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[mailto:[log in to unmask]]För Inger Edebro Sikstrsm Bib
Skickat: den 17 februari 2000 07:28
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: Biblioteksplaner - finns det?


I Umeå pågår ett arbete med att ta fram en biblioteksplan.
Kommunfullmäktige har gett kulturnämnden i uppdrag att tillsammans med
skolstyrelsen och kommundelsnämnderna utarbeta en biblioteksplan, där
samnyttjande av resurser belyses ur ett verksamhets- och
medborgarperspektiv. Planen ska fastställas av fullmäktige.

För mer information kontakta: Inger Edebro Sikström. bibliotekschef Umeå
090/16 33 77 eller [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager