LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: PRESERVATION MANAGEMENT SUMMER SCHOOL
From: Poul Erlandsen <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 2 Feb 2000 08:29:13 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (35 lines)


Nordiska vetenskapliga biblioteksföreningarnas förbund (NVBF) inbjuder
till nordisk sommarskola i juni år 2000. Som arrangörer fungerar
Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund och Helsingfors
universitetsbibliotek med finansiellt stöd från Nordiska
samarbetsorganet för vetenskaplig information (NORDINFO).

Sommarskolan vänder sig till bibliotekarier i de nordiska länderna, till
vars ansvarsområde hör samlingarnas konservering och bevarande. Det
främsta syftet med skolan är att samla expertis från
pappersproduktions-, bevarings- och forskningssektorn för att
tillsammans diskutera upprättandet av en bevaringspolitik på såväl
biblioteks- som nationell nivå. Tyngdpunkten ligger alltså på planering
och genomförande av uppbevaringsprogram, inte på praktiska
arbetsuppgifter. Deltagarna förväntas dock diskutera både gamla
beprövade metoder och krtitiskt granska nya medel och behandlingssätt
Skolan lämpar sig även för arkiv- och museipersonal i ledande ställning.
De två första dagarna kommer arbetsspråket att vara engelska på grund av
utländska handledare, resten av programmet genomförs på nordiska språk.

Arrangörernas speciella önskan är, att erbjuda deltagarna (ca. 20
personer) ett forum för diskussion och utbyte av erfarenheter samt att
tillsammans planera gemensamma nordiska projekt för konservering och
uppbevaring.


Program och anmälningsblankett finns på NVBFs hemsida:

http://www.dlh.dk//dpb/df/nvbf_arr.html#sommerskole

Vi står gärna till tjänst med ytterligare information. Vänligen
kontakta:

Majken Bremer-Laamanen (Email: [log in to unmask])
eller
Gunilla Häkli (Email: [log in to unmask])

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager