LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Dewey, det vete katten?
From: Miguel Benito <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 16 Mar 2009 14:38:53 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (109 lines)


Ingrid frågar:
"Är det ingen som ens anser det vara värt att diskutera?"

Ja visst, jag tycker att det är värt. Och jag har gjort det efter 
förmåga. Som gammal lärare i klassifikationssystem (jag har undervisat 
i SAB, UDK och Dewey) har jag lärt mig att uppskatta SAB:s förtjänster 
gentemot de två andra. I två internationella konferenser, en i Krim 
(Ukraina) och en i Granada (Spanien) har jag presenterat systemet, för 
inte så länge sedan.

Det som jag trodde var huvudanledningen till övergången till Dewey, 
att man inte kunde få klassningen med i Worldcat visade det sig inte 
stämma. KB meddelade att man visst kunde registrera SAB i Worldcat. 
Efter det svaret förstod jag att det inte fanns fler förnuftiga 
argument, förutom allmänna synpunkter om att få vara med och använda 
det internationellt största systemet.

Störst behöver inte vara bäst. Vi glömmer också att om alla använder 
endast ett system då kan vi inte längre prata om störst, utan om 
"en-fald". I mångfaldens tidevarv kommer vi så småningom att upptäcka 
eller känna ett behov av att upptäcka flera nya klassifikationssystem.

Svensk biblioteksförening och Btj har en del i den uppkomna 
situationen. För några år sedan var det en diskussion om vem som var 
ägare till SAB, Btj eller KB? Hur diskussionen gick och hur resultatet 
blev vet jag inte riktigt, men jag förmodar (mot bättre vetande?) att 
KB kände sig övertrampad av Btj, då man inte kunde göra vad man ville 
med SAB. Och det var riktigt synd. SAB borde ha varit allas egendom. 
Varför BTJ ville ha upphovsrätten till systemet tycktes mig dunkelt. 
Jag tror att om KB hade haft upphovsrätten till SAB då hade man inte 
hamnat i den situation vi befinner oss i (det är en tolkning lika god 
som någon annan, förstås).

SÅ frågan nu är helt enkelt, vem äger systemet, och om denna ägare är 
beredd att lämna systemet över till dem som vill fortsätta med det, 
helst helt fritt för alla. Då kan systemet utvecklas vidare och leva 
vidare så länge det finns bibliotek.

Fortfarande är min uppfattning att rankningen mellan SAB, UDK och 
Dewey är den jag nu angett. Vist har SAB en del skavanter, men de 
andra två är kvalitativt sämre.

Praktiskt är SAB mer än tillräckligt även för större 
forskningsbibliotek. Klassningen ska inte drivas längre än vad SAB 
tillåter.

Alltså, jag (mitt företag Taranco) köper gärna SAB-systemet för en 
krona (i stället för att låta skrota det) och förbinder mig att ställa 
systemet fritt till en arbetsgrupp som bildas enkom för att underhålla 
det och ställa det till fritt förfogande för alla, bibliotek och 
användare.

Hälsningar
Miguel Benito

-- 
www.taranco.eu
página hispano-sueca de Miguel Benito
tel. +46-33136070
Correo: Katrinedalsgatan 43,
504 51 Borås, Suecia


Quoting Ingrid Atlestam <[log in to unmask]>:

>
>
> KB har bestämt sig för Dewey och SB rekommenderar resten av
> biblioteksvärlden att följa efter. Först säljer man BTJ och nu vill man
> inte längre förvalta klassifikationssystemet, så det är verkligen hög tid
> för en nationell bibliotekspolitik med en stark central myndighet. Men
> ytterst tveksamt med KB, när det gäller folkbiblioteken?
>
> Varje sätt att kategorisera världen och etikettera all kunskap, alla
> upplevelser och fenomen speglar givetvis en världsbild, en ideologi, ett
> sätt att tolka. Som så riktigt påpekas i SBs lilla "utredning" om för- och
> nackdelar med övergång till Dewey för folkbiblioteken så är det en
> amerikansk världsbild man beslutat att övergå till förhoppningsvis med viss
> försvenskning.
>
> Några större fördelar för folkbiblioteken ser man inte, utan det tycks bara
> vara att ta skeden, eller snarare knubben, i vacker hand och plita dit
> siffrorna så småningom, eller?
> Det gick rätt trögt att en gång införa SABsystemet, den sista filialchef
> som vägrade i Göteborg hotades bli fråntagen sin tjänst och då gav hon sig,
> men vi är ju mycket mer förändringsbenägna nu! Frågan är bara om det är
> särskilt positivt?
> Är det verkligen så stora fördelar med Dewey ens för alla
> forskningsbiblioteken? Man måste ju ändå fixa svenska ämnesord. Eller är
> det tänkt att vi på sikt ska övergå till engelska?
> 28 bokstäver, som kan användas både som versaler och gemener ger ett mycket
> större antal korta kombinationer är tio siffror, vilket gör det mycket
> lättare att memorera signum. Varför göra något krångligara undrar en
> dyslektiker? Var det inte tillgängligare biblioteken skulle bli? Visst
> borde det väl göras lite mer omfattande konsekvensanalyser för folk- och
> skolbibliotekens del? Kostnader? Inköp på alla de språk som nu talas i vårt
> land, kan det underlättas? Det är ju just vid inköp av utländsk
> facklitteratur som rationaliseringsvinsterna ska uppstå, gäller det t ex
> finska, ryska, arabiska, persiska, kurdiska, somali också? Andra media än
> böcker? Tidsplan?
> Dessutom ska det betalas licensavgifter till systemägarna i USA. Har det
> skett någon upphandling enligt EUs regler?
> Varför köpa ett system som man inte har makten över? Ge något vettigt
> argument för systemskiftet för folkbiblioteken annat än att KB redan
> bestämt sig! Är det ingen som ens anser det vara värt att diskutera?
>
> Ingrid Atlestam
> Kortedala bibliotek
> Göteborg

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager