LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Biblioteksplaner - finns det?
From: Kerstin Rydbeck <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 16 Feb 2000 13:53:46 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (40 lines)


At 11:33 2000-02-16 +0100, you wrote:
>Hej.
>Jag har fått ett utredningsuppdrag av kommunstyrelsen rubricerat :"
>Bibliotekets roll i utbildningssamhället" (bifogar måldokumentet).
>Har Din kommun skrivit/  eller kommer att skriva/ en biblioteksplan?
>Har Din kommun funderat på bibliotekets organsiatioriska hemvist?
>Dessa frågeställningar finns också med Kommunförbundets projektgrupp
>"Biblioteket i kunskapssamhället" (se vidare www.svekom.se). Jag ingår
>också i SAB:s arbetsgrupp "Folkbildning - Utbildning - Forskning".
>Alla tips och synpunkter emottages tacksamt.
>Med vänlig hälsning
>Kerstin Ericsson
>Norrtälje bibliotek
>tel.0176/ 711 14, 070-545 89 27
>
>
>
>Attachment Converted: "h:\post\attach\UTREDN~2.DOC"


Hej!
Diskussioner om en biblioteksplan finns här i Uppsala. Det har visst varit
en del problem att nå politisk enighet och hur långt det hela avancerat nu
vet jag inte. Men i våras hölls ett antal informationsmöten ute i
kommundelarna om saken. Hör vidare med Monika Fridenman, som är
kulturpolitiskt aktiv bibliotekarie och en av dem som, vad jag förstår,
höll i det hela. Hon arbetar på UUB och har e-postadress:
[log in to unmask]

mvh
/Kerstin Rydbeck


Kerstin Rydbeck, fil dr & universitetslektor i biblioteks- och
informationsvetenskap
Inst. för ABM, estetik & kulturstudier, Uppsala universitet
Trädgårdsgatan 14, 753 09 Uppsala
Tel: 018-471 79 78, fax: 018-471 23 05
e-post: [log in to unmask]
URL: www.bibks.uu.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager