LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Fria fjärrlån
From: Jan Nilsson <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Tue, 22 Feb 2000 09:40:02 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (91 lines)


Köp och fjärrlån?

Vid Mah fjärrlånar vi inte när vi köper. I de fall det är bråttom
med ett "fjärrlån" köper vi boken med expressleverans även om det
blir lite dyrare och böckerna levereras då normalt inom 2-3 dagar.
Problem kan uppstå i de fall vi efter en tid får svaret "out of
stock" el dyl. Då tvingas vi att fjärrlåna med en viss försening som
följd. Inom en snar framtid tror jag att logistiken vid bokköp
förbättrats på en sådant sätt att man "on-line" kan se om boken finns
tillgänglig för omedelbar leverans eller ej och också få någerlunda,
garanterade, korta leveranstider.
Min grundinställning är att för att i framtiden få ett fungerande
fjärrlå, av material som inte finns att få tag i på annat sätt, måste
mängderna minska.
Jag kan till viss del förstå synpunkter från små folkbibliotek, t.ex
i Timrå, men man får inte stirra sig blind på bokpriset utan försöka
räkna in samtliga kostnader för fjärrlånet även om dessa råkar hamna
på ett annat konto.
Och igen, vilken är kostaden för ett nettoutlånande bibliotek att ha
stora delar av sitt nya, aktuella bestånd, som förhoppningsvis är
inköp i första hand med tanke på de lokala användarnas behov, någon
annanstans.
Köp i stället för fjärrlån!

Hälsningar
Jan Nilsson
> Hej
>
> Till punkten om köp, måste jag framhålla att gör då samtidigt ett fjärrlån
> så att inte låntagaren drabbas av onödigt långa väntetider. Förhoppningsvis
> vill andra också låna de böcker som man köper in med dessa urvalsvillkor.
>
> Många förlag och bokhandlare har inte korta leveranstider även om de går ut
> med att de garanterar det.
>
> Därför gärna köp men gör samtidigt fjärrlån.
>
> Hälsningar
>
> Martin Lindén
> Systems Librarian
> Royal Institute of Technology Library
> 100 44 STOCKHOLM
> Sweden          +46 8 790 6673  mailto:[log in to unmask]
> http://www.lib.kth.se
> "I don't believe it" said Victor Meldrew
>
>
> At 11:40 AM 2/21/00 +0000, you wrote:
> >Till diskussionen om fjärrlån
> >
> >Sett från en mindre högskolas, Malmös, perspektiv är det självklart
> >att fjärrlånen skall vara fria i den bemärkelsen att vi kan låna in
> >litteratur från det bibliotek som vi vid varje givet tillfälle finner
> >lämpligast utan att hålla oss till på förhand givna "rösade" leder.
> >
> >Självklart är också att lånen skall vara fria i bemärkelsen
> >avgiftsfria.
> >
> >Men, skall fjärrlånen också vara fria i den bemärkelsen att allt
> >skall vara tillåtet att låna? Detta är den viktigaste frågan tycker
> >jag. För att i framtiden få ett fungerande fjärrlån krävs att vi får
> >bort en massa onödigt skickande runt Sverige av böcker som finns
> >tillgängliga hos utgivare eller försäljare. En undersökning vid GUB
> >1998 visade att av deras fjärrlån ut hänförde sig mer än 50% till
> >böcker utkomna under de senaste åtta åren. Detta är orimligt!
> >Vi har i Malmö under det senaste året fått massor av
> >fjärrlånebeställningar på böcker som som finns att köpa i närmsta
> >bokhandel för under hundralappen!!
> >Ett fjärrlån kostar inte bara porto och arbetstid. Man måste också
> >ta med svåruppskattade kostnader som till exempel vad det är värt att
> >ha böckerna på sin hylla, tillgängliga för lokala lånare, i stället
> >för under transport mellan olika bibliotek.
> >
> >Därför föreslår jag: köp i stället för fjärrlån av material som
> >finns tillgängligt. Vi har vid Malmö högskola praktiserat detta under
> >de snart tre år vi funnits och det har fungerat bra.
> >
> >Vänliga hälsningar
> >Jan Nilsson
> >Mah
>
Jan Nilsson
Malmö högskolas bibliotek
Tfn 040-6657294
Mobil 0708-655226
Fax 040-6657301

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager