LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ang: Re: SV: Katalogisering - Internetsidor
From: Lennart Wettmark <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 7 Jun 2002 14:59:57 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (269 lines)


En ännu mindre kommentar:
Vi tar ibland ut pdf-filer och gör det bl a därför att vi med rätt
inställning kan skriva ut på båda sidor av ett papper. Det spar en
hel del papper och gör att det det ser "bra" ut - i synnerhet som vi har
ett lager med mappar med blank plastsida fram.
 På anmärkningsrad bland våra beståndsuppgifter har vi angivit att det
är en pdf-fil. Finns det något annat sätt?

Lennart Wettmark

Sundsta-Älvkullegymnasiet
Sundstabiblioteket
651 84 Karlstad
054-29 68 16
fax: 054-21 37 87

>>> [log in to unmask] 2002-06-07 13:50:12 >>>
Hej!

Bara en liten kommentar.
Jag tänkte mig aldrig varianten att skriva ut och binda in. Självklart
är
det en väldigt hög grad av service till låntagarna. Men ju fler
låntagare
som har tillgång till datorer desto mindre borde behovet av att skriva
ut
och binda in bli.
Jag tänkte mig att man skulle spara de(n) aktuella filerna på en server
så
att låntagarna fick tillgång till en lokalt sparad version av det
efterfrågade dokumentet.
Det borde dessutom vara en bättre service om vi ser till de behov som
personer med nedsatt syn samt dyslektiker har.

mvh/Helen Hed

At 04:16 PM 6/6/02 +0200, you wrote:
>Intressant inlägg. Undertecknad har själv varit i kontakt med Susanna
Broms
>och fått samma svar. Jag kan också tillägga att jag har frågat en del
>svenska myndigheter om det är OK att katalogisera in dokumenten i
Libris
>och den lokala katalogen och däri lägga en länk till den elektroniska
>versionen för att på så sätt tillgängligöra dokumentet för
slutanvändaren.
>Samtliga jag har talat med har ställt sig positiva till detta och det
>ligger ju också i deras intresse att sprida sina rapporter...Observera
att
>det hittils endast har handlat om svenska myndigheters och
>forskningsinstitutioner rapporter.
>
>På Högskolan Dalarnas bibliotek i Borlänge gör vi också så att vi
skriver
>ut, binder in och lånar ut dokumenten, dels för att ge låntagaren ett
val
>men också med tanke på arkiv- och bevarandeaspekterna. Ett dokument
som
>existerar i en bibliotekskatalog eller annan databas enbart som en
>elektronisk post utan ett fysiskt exemplar kopplat till katalogposten
kan
>ju faktiskt försvinnna eller blir oanvändbart av t ex tekniska skäl.
>
>Ett annat argument för att biblioteken skulle göra detta arbete är
väl
>också det att många myndigheter/organisationer/forskningsinstitut
troligen
>inom en snar framtid kommer att övergå till enbart elektronisk
publicering.
>
>Mvh
>Åsa Härstedt
>
>>Inom SLU-biblioteken har vi diskuterat detta ur synvinkeln att det
kan vara
>>fördelaktigt att ibland skriva ut, binda in och låna ut vissa
>>webb-dokument, i stället för att hänvisa låntagaren till webben. Det
kan
>>t.ex. vara en rapport i en serie som vi brukar hålla i tryckt form,
men som
>>nu kommer ut enbart elektroniskt. - Har vi rätt att skriva ut och
låna ut?
>>Vi har vänt oss till Susanna Broms och förstått följande (Susanna får
gärna
>>kommentera):
>>
>>Det är tillåtet att skriva ut, binda in och låna ut elektroniskt
utgivna
>>rapporter etc från svenska myndigheter, sådana som är skrivna i
tjänsten
>>och alltså inte omfattas av upphovsrättslagen. Material som
produceras vid
>>svenska myndigheter omfattas i princip inte av upphovsrättslagen och
får
>>alltså laddas ner, skrivas ut, bindas in etc. På många myndigheters
>>webbsidor finns ocskå instruktioner om hur deras material får
användas, som
>>ju Helen Hed påpekar.
>>Vi har också sagt att ett dokument som ges ut enbart på webben ska
>>katalogiseras som ett sådant (förstås) genom kod för elektronisk
resurs i
>>resp. fält, och i de fall vi erbjuder ett utskrivet exemplar för
utlån ska
>>det anges i anmärkning.
>>
>>Hittills vet jag inte att vi har behövt tillämpa utskrift av
webbresurs,
>>men det kan ju bli aktuellt för t.ex. en omfångsrik rapport som
många
>>frågar efter.
>>
>>Det vore intressant att höra hur andra bibliotek funderar kring
detta.
>>
>>Mvh
>>/Eva Söderbaum
>>
>>t 09.19 2002-06-05 +0200, you wrote:
>>>Hej!
>>>
>>>Mitt råd måste bli (tack och lov att jag inte är jurist) att man
skall vara
>>>väldigt uppmärksam på hur det ser ut på webbplatsen man vill hämta
en fil
>>>från.
>>>
>>>Står det i klartext att material på platsen får spridas och användas
i t ex
>>>undervisning så borde man inte behöva be om lov, men generellt
tycker jag
>>>att man via ett mail till i första hand författaren frågar om det är
OK och
>>>samtidigt förklarar varför man vill göra så. Min ringa erfarenhet
talar för
>>>att det för det mesta går alldeles utmärkt och att många bara blir
glada.
>>>
>>>Är skälet till att spara filen lokalt främst för att säkra
studenters
>>>access till den i samband med undervisning och forskning - berätta
det!
>>>
>>>En tumregel kan väl vara att ju större förlag och ju nyare artikel
desto
>>>större risk för krångel. Men igen regel utan undantag.
>>>
>>>Å andra sidan så vill jag varna för det som brukar beskrivas som
>>>'systematisk nedladdning av filer från fulltextarkiv'. Det ser
många
>>>utgivare mycket snett på.
>>>
>>>Vore intressant att få veta om det finns andra åsikter om detta.
>>>
>>>MVH/Helen Hed
>>>
>>>At 09:22 AM 6/4/02 +0200, you wrote:
>>>>Apropå "länkröta" och katalogisering skulle jag vilja utvidga
frågan en
>>>>aning:
>>>>
>>>>Om man nu funnit intressanta rapporter i PDF-format ute på nätet,
kan man
>>>>kopiera dem och lägga dem på sin egen server? Poängen är förstås
att
>>>>slippa
>>>>att länkar förändras eller rapporten tas bort. Existerar det
skillnader
>>>>mellan nätutgivna rapporter utgivna i till exempel USA och Sverige?
Om det
>>>>inte skulle vara tillåtet: räcker det med upphovsmannens tillstånd
eller
>>>>krävs utgivarens/förlagets/institutionens tillstånd?
>>>>
>>>>Med vänliga hälsningar
>>>>Claes Eriksson
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> > -----Ursprungligt meddelande-----
>>>> > Från: Helen Hed [SMTP:[log in to unmask]]
>>>> > Skickat:   den 3 juni 2002 09:04
>>>> > Till: [log in to unmask]
>>>> > Ämne: Re: Katalogisering - Internetsidor
>>>> >
>>>> > Hej!
>>>> >
>>>> > Så vitt jag vet så är det fritt fram att katalogisera fria
källor.
>>>> Om man
>>>> > bara kontrollerar att det man vill katalogisera verkligen är
fritt
>>>> > tillgängligt så kan det inte vara något problem. De flesta som
>>>> producerar
>>>> > fritt material vill ha det spritt.
>>>> >
>>>> > Det man kanske bör fundera på är om man kan lita på att
materialet
>>>> kommer
>>>> > att finnas kvar på den adress man fann det. Länkröta är kanske
inte så
>>>> > vanligt som det var för bara ett par år sedan - men det kan bli
mer
>>>> > underhållsarbete.
>>>> >
>>>> > mvh/Helen Hed
>>>> >
>>>> > At 03:50 PM 5/31/02 +0200, you wrote:
>>>> > >Hej!
>>>> > >Har för mig att jag har läst på listan tidigare att det ej är
tillåtet
>>>> > att
>>>> > >katalogisera och låna ut/kopiera till låntagare material som
man
>>>> hämtat
>>>> > på
>>>> > >nätet. T.ex. skrifter som finns att hämta i pdf-format eller
vanliga
>>>> > >hemsidor. Hittar det ej i listarkivet - skulle därför vara
tacksam för
>>>> > >besked från "någon som vet". Får man t.ex. katalogisera (i
offentlig
>>>> > >katalog)om man bara använder det som referensmaterial ?
>>>> > >
>>>> > >                Hälsningar
>>>> > >                Ingrid Bergenudd
>>>> > >
>>>> > >
>>>> > >Ingrid Bergenudd
>>>> > >Bibliotekarie
>>>> > >Kärrtorps gymnasium
>>>> > >Box 6084
>>>> > >121 06 Johanneshov
>>>> > >Tel. 08-600 71 25
>>>> > >
>>>> > >
>>>> >
>_________________________________________________________________
>>>> > >Kom med i världens största e-posttjänst med MSN Hotmail.
>>>> > >http://www.hotmail.com
>>
>>*******************************************************
>>Eva Söderbaum
>>1:e bibl., Avd för insamling och dokumentation
>>SLU-biblioteken
>>Ultunabiblioteket
>>Box 7071
>>750 07 UPPSALA
>>
>>Tel: 018/67 11 04
>>Fax: 018/67 28 53
>>E-mail: [log in to unmask]
>>http://www.bib.slu.se
>>*******************************************************
>
>--------------------------------------------------------------------------
>
>Åsa Härstedt          Asa Haerstedt
>Bibliotekarie          Librarian
>Biblioteket           The
>Library
>Högskolan Dalarna        Hoegskolan
>Dalarna
>S-781 88 Borlänge        S-781 88 Borlange
>Sverige         Sweden
>Tel.: 023-77 81 96, 77 81 90
>Fax: + 46 23 77 80 75
>Mail: [log in to unmask]
>
>"The next best thing to know something is knowing where to find it."
>Samuel Johnson

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager