LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


September 2017


Options:

Show Author | Hide Author
Show Table of Contents | Hide Table of Contents
Join or Leave BIBLIST
Search Archives

 

Table of Contents:

55 % anger att förekomsten av hot har ökat d e senaste två åren (1 message)
Anmälan öppen till årets MIK-konvent (1 message)
Anmälan öppen till årsträff i nätverket Forskningsbibliotekens pedagogiska roll (1 message)
att förneka och relativisera problemen med bibliotek som tvi ngas stänga (1 message)
avboka från mejllista (1 message)
Axiells nytänkarpris 2017 (1 message)
BHS på Bokmässan 2017: Gör vår forskning till din kompetens! (1 message)
Biblioteken kan inte vara till för alla, alltid (1 message)
Bibliotekens globala vision (1 message)
Bibliotekschef Konstfack Stockholm (2 messages)
Bibliotekschef sökes (1 message)
Den krassa verkligheten är dock att mycket forskning mynnar ut i ett hav av tex ter som aldrig blir lästa av någon. (1 message)
Digital integritet - Svensk biblioteksförenings Forskardag 6 december (1 message)
Dikt om en smal udde (1 message)
EBLIP10 2019 - Call for Expressions of Interest to Host (1 message)
eMedborgarveckan (1 message)
Enkät om bibliotekswebben - feedback önskas! (1 message)
Fortbildningsdag för skolbibliotek om mångspråkiga och tillgängli ga medier! (1 message)
Fråga angående meröppet och institutionskort (1 message)
Fråga om postgiro för biblioteksavgifter (1 message)
Fwd: [GOAL] Big changes in the DOAJ metadata catalogue (1 message)
Fwd: [IWETEL] [Survey] Services provided by European Academic Libraries when welcoming Refugees (1 message)
Go´kvälls bokcirkel - detaljerad information (1 message)
Göteborgs Universitetsbibliotek söker samordnare f r kulturarvsfrågor (1 message)
Har ni mtrl för Digidelarbete på minoritetsspråken? (1 message)
Högskolan i Gävle på Bokmässan 2017 (1 message)
Inbjudan till Svenska Kohanätverkets första hackfest i Lund 29 november 2017 (1 message)
Inbjudan: Digilove - Växjö, 17 oktober (1 message)
Inköpsställen för utställningsskärmar? (1 message)
Jag tycks ha misslyckats med bilagan - Go´kvälls bokcirkel - detaljerad information (1 message)
Karlstads UB söker IT-bibliotekarie (1 message)
Kartan är uppe eMedborgarveckan (1 message)
KB på Bok & Biblioteksmässan (2 messages)
Kompetensutveckling MIK på folkbibliotek (1 message)
KTH Campus 100 år - tre föreläsningar på temat arkitektur och bibliotek (1 message)
Kvinnliga bliotekarier till häst (1 message)
Källkritik på webben Stockholm, Luleå, Hässl eholm (2 messages)
Larmbågar apropå meröppet (1 message)
Ledig tjänst på Nora bibliotek (1 message)
Lediga tjänster Kungliga biblioteket (2 messages)
Linköpings UB söker avdelningschef till Medicinska biblioteket (1 message)
Linnéuniversitetet söker två bibliotekarier (1 message)
Litterära begär (1 message)
Livet efter Elsevier (1 message)
Luleå UB bjuder in till altmetridag 9 oktober 2017 (1 message)
Marknadsförings e-post: [BIBLIST] Jag tycks ha misslyckats med bilagan - Go´kvälls bokcirkel - detaljerad information (1 message)
Medicinska biblioteket på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg sö ker en ny bibliotekschef. (1 message)
Meröppet ingen katastrof? (3 messages)
Missa inte dom parallella scenerna under bokmässan! (1 message)
Musikfåtölj och ljudisolerande möbler (3 messages)
NU MED BILAGA: Go´kvälls bokcirkel - detaljerad information (1 message)
Nu tjänst ute på Södertörns högskolebibliotek (1 message)
OBS! Ändrat kursdatum Stockholm (1 message)
Overlayetiketter (1 message)
Platser kvar på Fortbildningsdagarna för medicinska bibliotekarier 23-24 november 2017 (1 message)
Presentationer online - Förvärv i en föränderlig tid – nationell kon ferens om förvärv och samlingsuppbyggnad (1 message)
Påminnelse - årets SDK-konferens om tillgängliga medier: Talboken i framtiden (1 message)
Påminnelse - Konstfack söker bibliotekschef (1 message)
Påminnelse! Mediedag i Göteborg 12 september! (1 message)
Påminnelse: Göteborgs universitetsbibliotek söke r bibliotekarie Samhällsvetenskapliga biblioteken (1 message)
Riksdagskunskap för bibliotekarier (1 message)
SCB:s bibliotek läggs ner - samlingar hotade (1 message)
SFIS Teknikdag (1 message)
Specialbibliotek på Bokmässan (1 message)
Specialsamlingar i Sverige - heldagsseminarium i Uppsala (1 message)
SV: [BIBLIST] att förneka och relativisera problemen med bibliotek som t vingas stänga (1 message)
SV: [BIBLIST] avboka från mejllista (4 messages)
SV: [BIBLIST] Fråga angående meröppet och institutionskort (1 message)
Sveriges riksdag på Bokmässan (1 message)
Södertörns högskolebibliotek söker IKT-pedagog! (1 message)
Sökes: Bibliotekschef till Arboga! (1 message)
Ta emot en student på ditt bibliotek! (1 message)
Tack Vänsterpartiet! (2 messages)
Teamledare till bibliotekets forskarstöd (1 message)
Teknikdagen 2017 - välkommen! (1 message)
Tillfälle! Var med och utveckla verksamheten på Umeå stadsbibliotek! (2 messages)
Två bibliotekarietjänster att söka i Botkyrka (1 message)
Vadstena Bibliotek söker en bibliotekarie (1 message)
Vakter på biblioteket kostar 750 000 kronor (1 message)
Varifrån kommer barns rättigheter? (1 message)
VB: IAML Congress 2018, Leipzig – Call for papers and posters (1 message)
Verksamhetsutvecklande metoder (1 message)
Voprosy istorii bortskänkes till annat bibliotek (1 message)
Årets SDK-konferens: Talboken i framtiden (1 message)
”Bildning” är huvudtema för 2017 rs bokmässa i Göteborg. (1 message)


Subject Sorted by Subject, Chronologically

From

Date

Size

55 % anger att förekomsten av hot har ökat d e senaste två åren

55 % anger att förekomsten av hot har ökat d e senaste två åren

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Tue, 19 Sep 2017 11:51:15 +0200

123 lines

Anmälan öppen till årets MIK-konvent

Anmälan öppen till årets MIK-konvent

Christel Smith <[log in to unmask]>

Tue, 5 Sep 2017 14:22:44 +0200

33 lines

Anmälan öppen till årsträff i nätverket Forskningsbibliotekens pedagogiska roll

Anmälan öppen till årsträff i nätverket Forskningsbibliotekens pedagogiska roll

Anna Boström <[log in to unmask]>

Wed, 20 Sep 2017 10:11:49 +0000

196 lines

att förneka och relativisera problemen med bibliotek som tvi ngas stänga

att förneka och relativisera problemen med bibliotek som tvi ngas stänga

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Mon, 25 Sep 2017 17:06:50 +0200

89 lines

avboka från mejllista

avboka från mejllista

Lisbeth Fävremark <[log in to unmask]>

Tue, 12 Sep 2017 10:52:16 +0000

157 lines

Axiells nytänkarpris 2017

Axiells nytänkarpris 2017

John Carlsson <[log in to unmask]>

Fri, 29 Sep 2017 11:09:59 +0000

169 lines

BHS på Bokmässan 2017: Gör vår forskning till din kompetens!

BHS på Bokmässan 2017: Gör vår forskning till din kompetens!

Maria RINGBO <[log in to unmask]>

Fri, 22 Sep 2017 11:58:02 +0200

153 lines

Biblioteken kan inte vara till för alla, alltid

Biblioteken kan inte vara till för alla, alltid

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 20 Sep 2017 15:55:45 +0200

87 lines

Bibliotekens globala vision

Bibliotekens globala vision

Isberg Catharina - KF <[log in to unmask]>

Thu, 14 Sep 2017 16:12:30 +0000

327 lines

Bibliotekschef Konstfack Stockholm

Bibliotekschef Konstfack Stockholm

Klemens Karlsson <[log in to unmask]>

Fri, 1 Sep 2017 13:25:23 +0000

178 lines

Re: Bibliotekschef Konstfack Stockholm

Per Funke <[log in to unmask]>

Fri, 1 Sep 2017 18:53:33 +0200

161 lines

Bibliotekschef sökes

Bibliotekschef sökes

Östra Medbibl <[log in to unmask]>

Fri, 8 Sep 2017 09:17:02 +0000

126 lines

Den krassa verkligheten är dock att mycket forskning mynnar ut i ett hav av tex ter som aldrig blir lästa av någon.

Den krassa verkligheten är dock att mycket forskning mynnar ut i ett hav av tex ter som aldrig blir lästa av någon.

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Sun, 10 Sep 2017 17:01:08 +0200

187 lines

Digital integritet - Svensk biblioteksförenings Forskardag 6 december

Digital integritet - Svensk biblioteksförenings Forskardag 6 december

Katarina Wiberg <[log in to unmask]>

Tue, 19 Sep 2017 09:57:24 +0000

128 lines

Dikt om en smal udde

Dikt om en smal udde

Apelqvist Kristina <[log in to unmask]>

Fri, 1 Sep 2017 09:00:53 +0000

284 lines

EBLIP10 2019 - Call for Expressions of Interest to Host

EBLIP10 2019 - Call for Expressions of Interest to Host

Lotta Haglund <[log in to unmask]>

Fri, 22 Sep 2017 08:51:59 +0000

249 lines

eMedborgarveckan

eMedborgarveckan

Ann Wiklund <[log in to unmask]>

Mon, 18 Sep 2017 15:36:07 +0200

120 lines

Enkät om bibliotekswebben - feedback önskas!

Enkät om bibliotekswebben - feedback önskas!

Tina Ottosson <[log in to unmask]>

Thu, 7 Sep 2017 11:10:06 +0000

146 lines

Fortbildningsdag för skolbibliotek om mångspråkiga och tillgängli ga medier!

Fortbildningsdag för skolbibliotek om mångspråkiga och tillgängli ga medier!

Charlotte Hansén-Goobar <[log in to unmask]>

Wed, 6 Sep 2017 08:27:01 +0000

401 lines

Fråga angående meröppet och institutionskort

Fråga angående meröppet och institutionskort

Daniella Pind <[log in to unmask]>

Tue, 5 Sep 2017 12:47:39 +0000

142 lines

Fråga om postgiro för biblioteksavgifter

Fråga om postgiro för biblioteksavgifter

Daniella Pind <[log in to unmask]>

Fri, 1 Sep 2017 15:45:15 +0000

142 lines

Fwd: [GOAL] Big changes in the DOAJ metadata catalogue

Fwd: [GOAL] Big changes in the DOAJ metadata catalogue

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Mon, 25 Sep 2017 11:34:26 +0200

107 lines

Fwd: [IWETEL] [Survey] Services provided by European Academic Libraries when welcoming Refugees

Fwd: [IWETEL] [Survey] Services provided by European Academic Libraries when welcoming Refugees

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Fri, 1 Sep 2017 18:45:28 +0200

49 lines

Go´kvälls bokcirkel - detaljerad information

Go´kvälls bokcirkel - detaljerad information

Eva Renström <[log in to unmask]>

Fri, 8 Sep 2017 09:15:51 +0000

334 lines

Göteborgs Universitetsbibliotek söker samordnare f r kulturarvsfrågor

Re: Göteborgs Universitetsbibliotek söker samordnare f r kulturarvsfrågor

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Mon, 4 Sep 2017 02:21:00 +0200

43 lines

Har ni mtrl för Digidelarbete på minoritetsspråken?

Har ni mtrl för Digidelarbete på minoritetsspråken?

Ann Wiklund <[log in to unmask]>

Mon, 25 Sep 2017 14:30:35 +0200

21 lines

Högskolan i Gävle på Bokmässan 2017

Högskolan i Gävle på Bokmässan 2017

Jonas Larsson <[log in to unmask]>

Wed, 27 Sep 2017 11:10:01 +0200

67 lines

Inbjudan till Svenska Kohanätverkets första hackfest i Lund 29 november 2017

Inbjudan till Svenska Kohanätverkets första hackfest i Lund 29 november 2017

Andreas Hedström Mace <[log in to unmask]>

Wed, 6 Sep 2017 08:39:39 +0000

156 lines

Inbjudan: Digilove - Växjö, 17 oktober

Inbjudan: Digilove - Växjö, 17 oktober

Maria Lundqvist <[log in to unmask]>

Fri, 1 Sep 2017 09:04:09 +0000

239 lines

Inköpsställen för utställningsskärmar?

Inköpsställen för utställningsskärmar?

Anna Troy <[log in to unmask]>

Thu, 21 Sep 2017 06:14:52 +0000

127 lines

Jag tycks ha misslyckats med bilagan - Go´kvälls bokcirkel - detaljerad information

Jag tycks ha misslyckats med bilagan - Go´kvälls bokcirkel - detaljerad information

Eva Renström <[log in to unmask]>

Mon, 11 Sep 2017 14:57:36 +0000

346 lines

Karlstads UB söker IT-bibliotekarie

Karlstads UB söker IT-bibliotekarie

Jakob Harnesk <[log in to unmask]>

Thu, 28 Sep 2017 08:59:06 +0000

142 lines

Kartan är uppe eMedborgarveckan

Kartan är uppe eMedborgarveckan

Ann Wiklund <[log in to unmask]>

Tue, 5 Sep 2017 21:13:24 +0200

49 lines

KB på Bok & Biblioteksmässan

KB på Bok & Biblioteksmässan

Peter Axelsson <[log in to unmask]>

Thu, 21 Sep 2017 12:48:24 +0000

510 lines

Re: KB på Bok & Biblioteksmässan

Anders Ericson <[log in to unmask]>

Thu, 21 Sep 2017 13:05:19 +0000

123 lines

Kompetensutveckling MIK på folkbibliotek

Kompetensutveckling MIK på folkbibliotek

Andrea Hofmann <[log in to unmask]>

Wed, 6 Sep 2017 14:58:45 +0200

293 lines

KTH Campus 100 år - tre föreläsningar på temat arkitektur och bibliotek

KTH Campus 100 år - tre föreläsningar på temat arkitektur och bibliotek

Mikko Bromark <[log in to unmask]>

Mon, 11 Sep 2017 12:14:50 +0000

275 lines

Kvinnliga bliotekarier till häst

Kvinnliga bliotekarier till häst

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Tue, 5 Sep 2017 17:16:40 +0200

48 lines

Källkritik på webben Stockholm, Luleå, Hässl eholm

Källkritik på webben Stockholm, Luleå, Hässl eholm

ronny andersson <[log in to unmask]>

Tue, 5 Sep 2017 11:59:27 +0200

703 lines

Källkritik på webben Stockholm, Luleå, Hässl eholm

ronny andersson <[log in to unmask]>

Wed, 20 Sep 2017 11:11:35 +0200

701 lines

Larmbågar apropå meröppet

Larmbågar apropå meröppet

Lena Nettelbladt <[log in to unmask]>

Thu, 21 Sep 2017 07:55:23 +0000

145 lines

Ledig tjänst på Nora bibliotek

Ledig tjänst på Nora bibliotek

Kerstin Björn <[log in to unmask]>

Thu, 28 Sep 2017 11:45:56 +0200

16 lines

Lediga tjänster Kungliga biblioteket

Lediga tjänster Kungliga biblioteket

Anna Sundquist <[log in to unmask]>

Fri, 15 Sep 2017 12:22:36 +0000

140 lines

Lediga tjänster Kungliga biblioteket

Anna Sundquist <[log in to unmask]>

Fri, 15 Sep 2017 14:36:19 +0000

139 lines

Linköpings UB söker avdelningschef till Medicinska biblioteket

Linköpings UB söker avdelningschef till Medicinska biblioteket

Kristin Krantz <[log in to unmask]>

Thu, 21 Sep 2017 09:34:41 +0000

218 lines

Linnéuniversitetet söker två bibliotekarier

Linnéuniversitetet söker två bibliotekarier

Lotta Gustafsson <[log in to unmask]>

Thu, 14 Sep 2017 12:10:53 +0000

202 lines

Litterära begär

Litterära begär

Susi Holmgren <[log in to unmask]>

Sat, 30 Sep 2017 16:06:44 +0200

31 lines

Livet efter Elsevier

Livet efter Elsevier

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 6 Sep 2017 11:06:21 +0200

91 lines

Luleå UB bjuder in till altmetridag 9 oktober 2017

Luleå UB bjuder in till altmetridag 9 oktober 2017

Ola Andersson <[log in to unmask]>

Wed, 13 Sep 2017 10:49:17 +0000

311 lines

Marknadsförings e-post: [BIBLIST] Jag tycks ha misslyckats med bilagan - Go´kvälls bokcirkel - detaljerad information

Re: Marknadsförings e-post: [BIBLIST] Jag tycks ha misslyckats med bilagan - Go´kvälls bokcirkel - detaljerad information

Birgitta, Sandqvist Andersson <[log in to unmask]>

Mon, 11 Sep 2017 15:35:18 +0000

218 lines

Medicinska biblioteket på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg sö ker en ny bibliotekschef.

Medicinska biblioteket på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg sö ker en ny bibliotekschef.

Linda Bäckman <[log in to unmask]>

Mon, 4 Sep 2017 06:40:37 +0000

102 lines

Meröppet ingen katastrof?

Meröppet ingen katastrof?

Astrid Evasdotter Smith <[log in to unmask]>

Wed, 20 Sep 2017 11:10:28 +0000

145 lines

Re: Meröppet ingen katastrof?

Gustav Almestad <[log in to unmask]>

Wed, 20 Sep 2017 14:18:20 +0200

206 lines

Re: Meröppet ingen katastrof?

Anders Ericson <[log in to unmask]>

Thu, 21 Sep 2017 10:25:11 +0200

133 lines

Missa inte dom parallella scenerna under bokmässan!

Missa inte dom parallella scenerna under bokmässan!

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Tue, 26 Sep 2017 21:19:52 +0200

81 lines

Musikfåtölj och ljudisolerande möbler

Musikfåtölj och ljudisolerande möbler

Astrid Evasdotter Smith <[log in to unmask]>

Wed, 20 Sep 2017 11:48:57 +0000

150 lines

Re: Musikfåtölj och ljudisolerande möbler

Sofia Malmberg <[log in to unmask]>

Wed, 20 Sep 2017 11:59:25 +0000

142 lines

Re: Musikfåtölj och ljudisolerande möbler

K. Olsen <[log in to unmask]>

Wed, 20 Sep 2017 14:02:43 +0200

156 lines

NU MED BILAGA: Go´kvälls bokcirkel - detaljerad information

NU MED BILAGA: Go´kvälls bokcirkel - detaljerad information

Eva Renström <[log in to unmask]>

Mon, 11 Sep 2017 06:50:02 +0000

313 lines

Nu tjänst ute på Södertörns högskolebibliotek

Nu tjänst ute på Södertörns högskolebibliotek

Jessica Jonsson <[log in to unmask]>

Wed, 13 Sep 2017 09:01:40 +0000

187 lines

OBS! Ändrat kursdatum Stockholm

OBS! Ändrat kursdatum Stockholm

ronny andersson <[log in to unmask]>

Mon, 25 Sep 2017 13:37:51 +0200

642 lines

Overlayetiketter

Overlayetiketter

Wenda Jones <[log in to unmask]>

Tue, 26 Sep 2017 09:39:00 +0000

113 lines

Platser kvar på Fortbildningsdagarna för medicinska bibliotekarier 23-24 november 2017

Platser kvar på Fortbildningsdagarna för medicinska bibliotekarier 23-24 november 2017

Magnus Holmberg <[log in to unmask]>

Mon, 25 Sep 2017 12:47:55 +0000

273 lines

Presentationer online - Förvärv i en föränderlig tid – nationell kon ferens om förvärv och samlingsuppbyggnad

Presentationer online - Förvärv i en föränderlig tid – nationell kon ferens om förvärv och samlingsuppbyggnad

Eva-Maria Häusner <[log in to unmask]>

Tue, 12 Sep 2017 14:23:54 +0000

498 lines

Påminnelse - årets SDK-konferens om tillgängliga medier: Talboken i framtiden

Påminnelse - årets SDK-konferens om tillgängliga medier: Talboken i framtiden

Elin Nord <[log in to unmask]>

Thu, 21 Sep 2017 13:42:40 +0000

156 lines

Påminnelse - Konstfack söker bibliotekschef

Påminnelse - Konstfack söker bibliotekschef

Klemens Karlsson <[log in to unmask]>

Mon, 25 Sep 2017 09:05:49 +0000

194 lines

Påminnelse! Mediedag i Göteborg 12 september!

Påminnelse! Mediedag i Göteborg 12 september!

Annelie Janred <[log in to unmask]>

Wed, 6 Sep 2017 07:30:45 +0000

222 lines

Påminnelse: Göteborgs universitetsbibliotek söke r bibliotekarie Samhällsvetenskapliga biblioteken

Påminnelse: Göteborgs universitetsbibliotek söke r bibliotekarie Samhällsvetenskapliga biblioteken

Emilia Zätterlöf Kristensen <[log in to unmask]>

Thu, 7 Sep 2017 06:17:34 +0000

153 lines

Riksdagskunskap för bibliotekarier

Riksdagskunskap för bibliotekarier

Kristina Lindberg <[log in to unmask]>

Thu, 21 Sep 2017 09:17:45 +0000

208 lines

SCB:s bibliotek läggs ner - samlingar hotade

SCB:s bibliotek läggs ner - samlingar hotade

Hans Ljungberg <[log in to unmask]>

Wed, 6 Sep 2017 07:37:40 +0000

156 lines

SFIS Teknikdag

SFIS Teknikdag

Kajsa Gustafsson Åman <[log in to unmask]>

Mon, 11 Sep 2017 10:46:26 +0000

402 lines

Specialbibliotek på Bokmässan

Specialbibliotek på Bokmässan

Annakarin Lindberg <[log in to unmask]>

Sun, 24 Sep 2017 19:13:14 +0000

166 lines

Specialsamlingar i Sverige - heldagsseminarium i Uppsala

Specialsamlingar i Sverige - heldagsseminarium i Uppsala

Krister Östlund <[log in to unmask]>

Wed, 13 Sep 2017 08:04:47 +0000

267 lines

SV: [BIBLIST] att förneka och relativisera problemen med bibliotek som t vingas stänga

SV: [BIBLIST] att förneka och relativisera problemen med bibliotek som t vingas stänga

Einar Ehn <[log in to unmask]>

Mon, 25 Sep 2017 17:34:15 +0000

192 lines

SV: [BIBLIST] avboka från mejllista

SV: [BIBLIST] avboka från mejllista

Charlotta Boström <[log in to unmask]>

Tue, 12 Sep 2017 11:07:46 +0000

159 lines

Re: SV: [BIBLIST] avboka från mejllista

Marie Engfors <[log in to unmask]>

Tue, 12 Sep 2017 13:14:10 +0200

191 lines

SV: [BIBLIST] avboka från mejllista

Apelqvist Kristina <[log in to unmask]>

Tue, 12 Sep 2017 11:25:46 +0000

280 lines

SV: [BIBLIST] avboka från mejllista

Marika Andersson <[log in to unmask]>

Tue, 12 Sep 2017 13:49:55 +0000

327 lines

SV: [BIBLIST] Fråga angående meröppet och institutionskort

SV: [BIBLIST] Fråga angående meröppet och institutionskort

Erica Gramming <[log in to unmask]>

Wed, 6 Sep 2017 12:45:46 +0000

214 lines

Sveriges riksdag på Bokmässan

Sveriges riksdag på Bokmässan

Kristina Lindberg <[log in to unmask]>

Tue, 26 Sep 2017 11:03:48 +0000

120 lines

Södertörns högskolebibliotek söker IKT-pedagog!

Södertörns högskolebibliotek söker IKT-pedagog!

Jessica Jonsson <[log in to unmask]>

Mon, 25 Sep 2017 13:12:17 +0000

200 lines

Sökes: Bibliotekschef till Arboga!

Sökes: Bibliotekschef till Arboga!

Elisabeth Leijon-Karlsson <[log in to unmask]>

Tue, 19 Sep 2017 17:22:12 +0000

279 lines

Ta emot en student på ditt bibliotek!

Ta emot en student på ditt bibliotek!

Katarina Michnik <[log in to unmask]>

Tue, 12 Sep 2017 11:22:21 +0200

90 lines

Tack Vänsterpartiet!

Tack Vänsterpartiet!

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Sat, 16 Sep 2017 15:36:58 +0200

95 lines

Re: Tack Vänsterpartiet!

Anders Ericson <[log in to unmask]>

Sat, 16 Sep 2017 16:19:23 +0200

134 lines

Teamledare till bibliotekets forskarstöd

Teamledare till bibliotekets forskarstöd

Katarina Ylikiiskilä <[log in to unmask]>

Wed, 20 Sep 2017 08:31:48 +0000

752 lines

Teknikdagen 2017 - välkommen!

Teknikdagen 2017 - välkommen!

Kajsa Gustafsson Åman <[log in to unmask]>

Fri, 22 Sep 2017 06:47:34 +0000

409 lines

Tillfälle! Var med och utveckla verksamheten på Umeå stadsbibliotek!

Tillfälle! Var med och utveckla verksamheten på Umeå stadsbibliotek!

Ingegerd Frankki <[log in to unmask]>

Fri, 8 Sep 2017 11:17:36 +0000

163 lines

Tillfälle! Var med och utveckla verksamheten på Umeå stadsbibliotek!

Ingegerd Frankki <[log in to unmask]>

Tue, 12 Sep 2017 06:25:49 +0000

163 lines

Två bibliotekarietjänster att söka i Botkyrka

Två bibliotekarietjänster att söka i Botkyrka

Takala Anna-Stina <[log in to unmask]>

Mon, 11 Sep 2017 13:37:11 +0000

214 lines

Vadstena Bibliotek söker en bibliotekarie

Vadstena Bibliotek söker en bibliotekarie

Linda Bergström <[log in to unmask]>

Wed, 6 Sep 2017 15:27:14 +0200

45 lines

Vakter på biblioteket kostar 750 000 kronor

Vakter på biblioteket kostar 750 000 kronor

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Sun, 24 Sep 2017 15:39:24 +0200

109 lines

Varifrån kommer barns rättigheter?

Varifrån kommer barns rättigheter?

Lovisa Furendal Berndt <[log in to unmask]>

Mon, 18 Sep 2017 13:18:12 +0000

265 lines

VB: IAML Congress 2018, Leipzig – Call for papers and posters

VB: IAML Congress 2018, Leipzig – Call for papers and posters

Pia Shekhter <[log in to unmask]>

Tue, 19 Sep 2017 08:16:29 +0000

392 lines

Verksamhetsutvecklande metoder

Verksamhetsutvecklande metoder

Tore Torngren <[log in to unmask]>

Thu, 14 Sep 2017 08:25:24 +0000

106 lines

Voprosy istorii bortskänkes till annat bibliotek

Voprosy istorii bortskänkes till annat bibliotek

Elisabet Sandström <[log in to unmask]>

Tue, 19 Sep 2017 11:49:19 +0200

85 lines

Årets SDK-konferens: Talboken i framtiden

Årets SDK-konferens: Talboken i framtiden

Elin Nord <[log in to unmask]>

Wed, 6 Sep 2017 12:21:23 +0000

183 lines

”Bildning” är huvudtema för 2017 rs bokmässa i Göteborg.

”Bildning” är huvudtema för 2017 rs bokmässa i Göteborg.

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 27 Sep 2017 12:05:06 +0200

60 lines


Back to: Main BIBLIST PageSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager