LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


October 2016


Options:

Show Author | Hide Author
Show Table of Contents | Hide Table of Contents
Join or Leave BIBLIST
Search Archives

 

Table of Contents:

79% kvinnor - 21% män (1 message)
Adam Helms Lecture 2016 (1 message)
Ang. [BIBLIST] Varifrån köper ni era RFID-plattor och etiketter? (1 message)
Ang. [Reklam] [BIBLIST] Förstörda Daisyfodral från posten (1 message)
Antalet besökande steg, antalet utlånade böcker steg o ch antalet låntagare steg (1 message)
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har fått ny institutionschef (1 message)
AUTO: Birgitta Sandqvist Andersson är inte på kontoret (tillbaka 2016-10-06) (1 message)
Bibliotek tvingas stänga tidigare (1 message)
Bibliotek utan kompetens (1 message)
Biblioteka stoppar nedgangen i bokutlånet (1 message)
Bibliotekarien är död! Länge leve bibliotekarien! Välko mmen på konferensdag 14 november. (1 message)
Biblioteksföreningen ställer sig bakom inskränkningar i yttrandefriheten (2 messages)
BIBLIST: Inbjudan till forskningsseminarium Bibliografiernas plats i det digitala medielandskapet (1 message)
Build an app for FOLIO (1 message)
Böcker per meter (1 message)
Börja läsa (1 message)
Dagstidningsförvaring (1 message)
Danskerne er glade for deres bibliotek (1 message)
De 200 mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek 2015 (1 message)
Den viktigaste slutsatsen är att en stor majoritet av studenterna föredrar a tt läsa kursböcker och andra studierelaterade b cker i tryckt form (1 message)
E-boksstudie (2 messages)
En fråga rörande larmbågar och handikappanpassning (1 message)
enkätlänken eMedborgarveckan (1 message)
Erbjuder ni scanning? (1 message)
Fortbildningsdagar för medicinska bibliotekerier 2016 (1 message)
fortf fel enkätlänken eMedborgarveckan (1 message)
Framtiden knackar på, en konferens om arkivens komplexa uppdrag, 21 november 2016, Umeå (1 message)
Framtiden knackar på, konferens i Umeå 21 november 2016 (1 message)
Funkar! (1 message)
FW: [IFLA-L] Celebrating Open Access Week - Your Stories (1 message)
Fwd: Bør danske folkebibliotek gi opp det digitale? (1 message)
Fwd: Åsa Linderborg om en kulturpolitik som tystar oliktä nkande (1 message)
Fåtal platser kvar (1 message)
Fördjupningskurs i Dewey decimalklassifikation 7-9 november 2016 (2 messages)
Förstörda Daisyfodral från posten (1 message)
FörstördaDaisyfodral frånposten (1 message)
Gallring pågår (1 message)
Geovetenskapliga bibliotekets samlingar vid Göteborgs UB flyttas! (1 message)
Inbjudan till konferens: Om samspelet mellan bibliotek, lokalsamhälle och dess invånare, 16/11 (1 message)
Inbjudan till nätverksträff för folkbibliotekschefer (1 message)
Inbjudan till Utan språk är du körd! (1 message)
Inbjudan: Den förnybara litteraturen 8 november (3 messages)
Inbjudan: Föreläsning vid Nobelbiblioteket 23 november (1 message)
Inbjudan: föreläsning vid Nobelbiblioteket 26 oktober (1 message)
Infokoll.se - vart tog du vägen? (1 message)
Informationsspecialist søges til institut- og dataservice ved Københavns Universitetsbibliotek (1 message)
Internationella bibliotekets barnboksvecka (1 message)
Jernkontorets Annaler (1 message)
Jobba med talböcker - en introduktion för nybörjare (1 message)
KB söker chef till Enheten för vardagstryck (1 message)
KB: s årliga bibliotekschefskonferens 16-17 november 2016 (1 message)
KB:s årliga bibliotekschefskonferens 2016 (2 messages)
Kungliga biblioteket söker avdelningschef (1 message)
Kurs i arkivering på engelska? (1 message)
ledig bibliotekarietjänst Lunds universitet (1 message)
Ledig chefstjänst vid Uppsala universitetsbibliotek (1 message)
Lediga jobb i Eksjö (1 message)
Ledigt jobb på KTH Biblioteket (1 message)
Leverantörer av RFID-plattor samt etiketter (1 message)
Library Pressdisplay - fråga ang funktion (1 message)
Livsbejakande Boksamling (1 message)
Luleå universitetsbibliotek söker chef (1 message)
Länk i mejl: Bibliotekarien är död! Län ge leve bibliotekarien! Välkommen på konferensdag 14 november. (1 message)
Läsambassadören besöker Svenska barnboksinstitutet 12 oktober kl. 18 (1 message)
läskamera på bibliotek? (1 message)
Lånekort till papperslösa (5 messages)
MTM:s studiedag Läslust för alla - en demokratisk rättighet (1 message)
Nordisk Odontologisk bibliotekskonferens - Påminnelse! (1 message)
Närbiblioteksansvarig i Sturefors (Linköping) (1 message)
Nätverket för bibliotekens lärandemiljöer - nätverksträff (1 message)
OA veckan (1 message)
Ph.d.-stipendium om digitalisering og offentlighed med særlig fokus på biblioteker (1 message)
Påminnelse om anmälan, Bibliotekarien är d d! Länge leve bibliotekarien! (1 message)
Påminnelse: Bibliotekarie med katalogansvar (1 message)
Påminnelse: Daisy-konferensen 2016 (1 message)
Påminnelse: Anmäl dig till årets Daisy-konferens! (1 message)
Påminnelse: KB söker chef för Vardagstrycket (1 message)
Rädda miljön genom att låna istället f r att köpa (1 message)
Senaste nytt från RDA-projektet (1 message)
SLU-biblioteket söker skrivhandledare med utvecklingsansvar (1 message)
Stängning/Ombyggnation av bibliotek (1 message)
SV: Börja läsa (3 messages)
SV: Erbjuder ni scanning? (2 messages)
SV: Lånekort till papperslösa (6 messages)
Sv: Re: [BIBLIST] Ta emot en student på ert bibliotek! (1 message)
SV: [BIBLIST] Bibliotek tvingas stänga tidigare (1 message)
SV: [BIBLIST] Förstörda Daisyfodral från posten (4 messages)
SV: [BIBLIST] inspirerande läsning (1 message)
SV: [BIBLIST] Kurs i arkivering på engelska? (1 message)
SV: [BIBLIST] Lånekort till papperslösa (8 messages)
SV: [BIBLIST] Varifrån köper ni era RFID-plattor och etiketter? (1 message)
Sök Ungdomsbibliotekarietjänst (1 message)
Sökes: Bibliotekarie som vill jobba med Libris, Dewey och e-medier (1 message)
Ta emot en student på ert bibliotek! (1 message)
Tre bibliotekarietjänster på Gotland! (1 message)
Två lediga jobb: Bibliotekarie och Koordinator för forskningsstöd (1 message)
UX, CX, Service- och tjänstedesign - vad är det egentligen? (1 message)
Vad är ett bibliotek? (1 message)
Varifrån köper ni era RFID-plattor och etiketter? (1 message)
VB: Fortbildningsdag: Mångspråkigt gymnasiebibliotek i praktiken - Anmäl ningstiden förlängd! (1 message)
VB: NEXT WEEK IS EU CODE WEEK 2016! (1 message)
VB: Välkommen att söka kurser i bokhistoria (1 message)
Vikarie Marinmuseum bibliotek Karlskrona (1 message)
You are now subscribed to the BIBLIST list (1 message)
[emedborgarveckan] Nu kör vi igång ! (1 message)
Ändring av listkod för barnlistans genre/formtermer (1 message)
Åsa Linderborg om en kulturpolitik som tystar oliktä nkande (1 message)
Öppna data (1 message)
”CFP - The 21st International Conference on Electron ic Publishing” (1 message)


Subject Sorted by Subject, Chronologically

From

Date

Size

79% kvinnor - 21% män

79% kvinnor - 21% män

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 14 Oct 2016 11:37:52 +0200

59 lines

Adam Helms Lecture 2016

Adam Helms Lecture 2016

Leif Friberg <[log in to unmask]>

Tue, 11 Oct 2016 10:36:29 +0000

169 lines

Ang. [BIBLIST] Varifrån köper ni era RFID-plattor och etiketter?

Ang. [BIBLIST] Varifrån köper ni era RFID-plattor och etiketter?

Jenny Oskarsson <[log in to unmask]>

Mon, 17 Oct 2016 14:32:08 +0200

131 lines

Ang. [Reklam] [BIBLIST] Förstörda Daisyfodral från posten

Ang. [Reklam] [BIBLIST] Förstörda Daisyfodral från posten

Lene Petersen <[log in to unmask]>

Wed, 12 Oct 2016 10:55:27 +0200

145 lines

Antalet besökande steg, antalet utlånade böcker steg o ch antalet låntagare steg

Antalet besökande steg, antalet utlånade böcker steg o ch antalet låntagare steg

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Mon, 3 Oct 2016 10:49:19 +0200

60 lines

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har fått ny institutionschef

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har fått ny institutionschef

Jenny Edlund <[log in to unmask]>

Mon, 10 Oct 2016 16:42:30 +0200

222 lines

AUTO: Birgitta Sandqvist Andersson är inte på kontoret (tillbaka 2016-10-06)

AUTO: Birgitta Sandqvist Andersson är inte på kontoret (tillbaka 2016-10-06)

Birgitta Sandqvist Andersson <[log in to unmask]>

Wed, 5 Oct 2016 16:02:14 +0200

25 lines

Bibliotek tvingas stänga tidigare

Bibliotek tvingas stänga tidigare

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 12 Oct 2016 10:30:13 +0200

62 lines

Bibliotek utan kompetens

Bibliotek utan kompetens

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 19 Oct 2016 12:17:30 +0200

127 lines

Biblioteka stoppar nedgangen i bokutlånet

Biblioteka stoppar nedgangen i bokutlånet

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 12 Oct 2016 10:42:17 +0200

89 lines

Bibliotekarien är död! Länge leve bibliotekarien! Välko mmen på konferensdag 14 november.

Bibliotekarien är död! Länge leve bibliotekarien! Välko mmen på konferensdag 14 november.

Pia Brinkfeldt <[log in to unmask]>

Mon, 17 Oct 2016 09:07:40 +0200

97 lines

Biblioteksföreningen ställer sig bakom inskränkningar i yttrandefriheten

Biblioteksföreningen ställer sig bakom inskränkningar i yttrandefriheten

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Sun, 2 Oct 2016 19:25:00 +0200

163 lines

Re: Biblioteksföreningen ställer sig bakom inskränkningar i yttrandefriheten

Per Funke <[log in to unmask]>

Tue, 4 Oct 2016 00:18:04 +0200

197 lines

BIBLIST: Inbjudan till forskningsseminarium Bibliografiernas plats i det digitala medielandskapet

BIBLIST: Inbjudan till forskningsseminarium Bibliografiernas plats i det digitala medielandskapet

Eva-Maria Häusner <[log in to unmask]>

Thu, 6 Oct 2016 13:41:04 +0000

185 lines

Build an app for FOLIO

Build an app for FOLIO

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 14 Oct 2016 11:04:40 +0200

88 lines

Böcker per meter

Böcker per meter

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 28 Oct 2016 11:31:31 +0200

55 lines

Börja läsa

Börja läsa

Lina Köpsén <[log in to unmask]>

Fri, 21 Oct 2016 07:06:25 +0000

61 lines

Dagstidningsförvaring

Dagstidningsförvaring

Sirkka Johansson. <[log in to unmask]>

Tue, 11 Oct 2016 11:21:52 +0000

147 lines

Danskerne er glade for deres bibliotek

Danskerne er glade for deres bibliotek

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Wed, 5 Oct 2016 10:17:30 +0200

137 lines

De 200 mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek 2015

De 200 mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek 2015

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 14 Oct 2016 18:53:19 +0200

106 lines

Den viktigaste slutsatsen är att en stor majoritet av studenterna föredrar a tt läsa kursböcker och andra studierelaterade b cker i tryckt form

Den viktigaste slutsatsen är att en stor majoritet av studenterna föredrar a tt läsa kursböcker och andra studierelaterade b cker i tryckt form

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Sun, 23 Oct 2016 13:59:08 +0200

108 lines

E-boksstudie

E-boksstudie

Erik Åkesson <[log in to unmask]>

Fri, 28 Oct 2016 08:23:16 +0000

133 lines

Re: E-boksstudie

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 28 Oct 2016 11:23:15 +0200

250 lines

En fråga rörande larmbågar och handikappanpassning

En fråga rörande larmbågar och handikappanpassning

Elisabet Sandström <[log in to unmask]>

Fri, 21 Oct 2016 11:41:28 +0200

60 lines

enkätlänken eMedborgarveckan

enkätlänken eMedborgarveckan

Ann Wiklund <[log in to unmask]>

Mon, 3 Oct 2016 12:33:42 +0200

81 lines

Erbjuder ni scanning?

Erbjuder ni scanning?

Linnea Bjuhr <[log in to unmask]>

Thu, 20 Oct 2016 09:39:14 +0000

117 lines

Fortbildningsdagar för medicinska bibliotekerier 2016

Fortbildningsdagar för medicinska bibliotekerier 2016

Ramona Mattisson <[log in to unmask]>

Tue, 18 Oct 2016 11:58:03 +0000

127 lines

fortf fel enkätlänken eMedborgarveckan

fortf fel enkätlänken eMedborgarveckan

Ann Wiklund <[log in to unmask]>

Mon, 3 Oct 2016 12:47:27 +0200

127 lines

Framtiden knackar på, en konferens om arkivens komplexa uppdrag, 21 november 2016, Umeå

Framtiden knackar på, en konferens om arkivens komplexa uppdrag, 21 november 2016, Umeå

Bertine Pol Sundström <[log in to unmask]>

Mon, 3 Oct 2016 10:29:51 +0000

436 lines

Framtiden knackar på, konferens i Umeå 21 november 2016

Framtiden knackar på, konferens i Umeå 21 november 2016

Bertine Pol Sundström <[log in to unmask]>

Mon, 31 Oct 2016 13:07:33 +0000

457 lines

Funkar!

Funkar!

Ann Wiklund <[log in to unmask]>

Tue, 4 Oct 2016 09:03:53 +0200

153 lines

FW: [IFLA-L] Celebrating Open Access Week - Your Stories

FW: [IFLA-L] Celebrating Open Access Week - Your Stories

Katarina Wiberg <[log in to unmask]>

Wed, 26 Oct 2016 09:02:44 +0200

557 lines

Fwd: Bør danske folkebibliotek gi opp det digitale?

Fwd: Bør danske folkebibliotek gi opp det digitale?

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Sun, 23 Oct 2016 14:22:23 +0200

90 lines

Fwd: Åsa Linderborg om en kulturpolitik som tystar oliktä nkande

Fwd: Åsa Linderborg om en kulturpolitik som tystar oliktä nkande

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Tue, 4 Oct 2016 14:58:03 +0200

129 lines

Fåtal platser kvar

Fåtal platser kvar

ronny andersson <[log in to unmask]>

Mon, 10 Oct 2016 14:50:43 +0200

649 lines

Fördjupningskurs i Dewey decimalklassifikation 7-9 november 2016

Fördjupningskurs i Dewey decimalklassifikation 7-9 november 2016

Karl Isaksson <[log in to unmask]>

Tue, 4 Oct 2016 06:48:23 +0000

190 lines

Fördjupningskurs i Dewey decimalklassifikation 7-9 november 2016

Karl Isaksson <[log in to unmask]>

Mon, 17 Oct 2016 06:59:15 +0000

191 lines

Förstörda Daisyfodral från posten

Förstörda Daisyfodral från posten

Ann-Sofie Hjernstedt <[log in to unmask]>

Mon, 10 Oct 2016 14:34:17 +0000

128 lines

FörstördaDaisyfodral frånposten

Re: FörstördaDaisyfodral frånposten

Anna Grönlund kff <[log in to unmask]>

Tue, 11 Oct 2016 10:48:15 +0200

186 lines

Gallring pågår

Gallring pågår

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Thu, 13 Oct 2016 20:10:46 +0200

58 lines

Geovetenskapliga bibliotekets samlingar vid Göteborgs UB flyttas!

Geovetenskapliga bibliotekets samlingar vid Göteborgs UB flyttas!

Annelie Janred <[log in to unmask]>

Mon, 3 Oct 2016 12:25:01 +0000

163 lines

Inbjudan till konferens: Om samspelet mellan bibliotek, lokalsamhälle och dess invånare, 16/11

Inbjudan till konferens: Om samspelet mellan bibliotek, lokalsamhälle och dess invånare, 16/11

Lotta Aleman <[log in to unmask]>

Fri, 14 Oct 2016 11:39:14 +0000

332 lines

Inbjudan till nätverksträff för folkbibliotekschefer

Inbjudan till nätverksträff för folkbibliotekschefer

Anya Feltreuter <[log in to unmask]>

Thu, 13 Oct 2016 07:14:14 +0000

270 lines

Inbjudan till Utan språk är du körd!

Inbjudan till Utan språk är du körd!

John Carlsson <[log in to unmask]>

Mon, 3 Oct 2016 06:09:40 +0000

236 lines

Inbjudan: Den förnybara litteraturen 8 november

Inbjudan: Den förnybara litteraturen 8 november

Lotta Aleman <[log in to unmask]>

Tue, 4 Oct 2016 12:56:44 +0000

308 lines

Re: Inbjudan: Den förnybara litteraturen 8 november

[log in to unmask]

Tue, 4 Oct 2016 13:13:10 +0000

441 lines

Inbjudan: Den förnybara litteraturen 8 november

Lotta Aleman <[log in to unmask]>

Wed, 26 Oct 2016 06:00:45 +0000

309 lines

Inbjudan: Föreläsning vid Nobelbiblioteket 23 november

Inbjudan: Föreläsning vid Nobelbiblioteket 23 november

Lotta Aleman <[log in to unmask]>

Thu, 27 Oct 2016 06:51:13 +0000

312 lines

Inbjudan: föreläsning vid Nobelbiblioteket 26 oktober

Re: Inbjudan: föreläsning vid Nobelbiblioteket 26 oktober

Mikael Book <[log in to unmask]>

Wed, 26 Oct 2016 10:07:18 +0200

65 lines

Infokoll.se - vart tog du vägen?

Infokoll.se - vart tog du vägen?

Helen Hed <[log in to unmask]>

Fri, 7 Oct 2016 10:40:58 +0000

201 lines

Informationsspecialist søges til institut- og dataservice ved Københavns Universitetsbibliotek

Informationsspecialist søges til institut- og dataservice ved Københavns Universitetsbibliotek

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Fri, 7 Oct 2016 14:54:02 +0000

161 lines

Internationella bibliotekets barnboksvecka

Internationella bibliotekets barnboksvecka

Margareta Gunnarsson <[log in to unmask]>

Fri, 28 Oct 2016 12:07:47 +0000

358 lines

Jernkontorets Annaler

Jernkontorets Annaler

Karl Olsson <[log in to unmask]>

Fri, 21 Oct 2016 15:25:08 +0200

60 lines

Jobba med talböcker - en introduktion för nybörjare

Jobba med talböcker - en introduktion för nybörjare

Ingrid Källström <[log in to unmask]>

Mon, 3 Oct 2016 11:04:54 +0000

168 lines

KB söker chef till Enheten för vardagstryck

KB söker chef till Enheten för vardagstryck

Miriam Nauri <[log in to unmask]>

Fri, 7 Oct 2016 12:26:38 +0000

154 lines

KB: s årliga bibliotekschefskonferens 16-17 november 2016

KB: s årliga bibliotekschefskonferens 16-17 november 2016

Karl Isaksson <[log in to unmask]>

Fri, 21 Oct 2016 08:12:15 +0000

349 lines

KB:s årliga bibliotekschefskonferens 2016

KB:s årliga bibliotekschefskonferens 2016

Karl Isaksson <[log in to unmask]>

Tue, 4 Oct 2016 06:47:54 +0000

201 lines

Re: KB:s årliga bibliotekschefskonferens 2016

Mats Brenner <[log in to unmask]>

Tue, 4 Oct 2016 06:50:31 +0000

233 lines

Kungliga biblioteket söker avdelningschef

Kungliga biblioteket söker avdelningschef

Anna Sundquist <[log in to unmask]>

Fri, 21 Oct 2016 07:32:26 +0000

175 lines

Kurs i arkivering på engelska?

Kurs i arkivering på engelska?

Fredrik Larsson <[log in to unmask]>

Wed, 19 Oct 2016 13:14:27 +0200

33 lines

ledig bibliotekarietjänst Lunds universitet

ledig bibliotekarietjänst Lunds universitet

Karin Jönsson <[log in to unmask]>

Mon, 17 Oct 2016 15:02:32 +0000

114 lines

Ledig chefstjänst vid Uppsala universitetsbibliotek

Ledig chefstjänst vid Uppsala universitetsbibliotek

Gunilla Sundström <[log in to unmask]>

Fri, 7 Oct 2016 07:45:31 +0000

128 lines

Lediga jobb i Eksjö

Lediga jobb i Eksjö

Linnéa Friberg <[log in to unmask]>

Wed, 19 Oct 2016 09:44:39 +0000

153 lines

Ledigt jobb på KTH Biblioteket

Ledigt jobb på KTH Biblioteket

Ann Tobin <[log in to unmask]>

Tue, 18 Oct 2016 13:17:16 +0000

190 lines

Leverantörer av RFID-plattor samt etiketter

Leverantörer av RFID-plattor samt etiketter

Daniella Pind <[log in to unmask]>

Wed, 12 Oct 2016 09:58:33 +0000

138 lines

Library Pressdisplay - fråga ang funktion

Library Pressdisplay - fråga ang funktion

Tina Ottosson <[log in to unmask]>

Wed, 26 Oct 2016 15:14:21 +0000

130 lines

Livsbejakande Boksamling

Livsbejakande Boksamling

Ylva Petersson <[log in to unmask]>

Fri, 7 Oct 2016 09:44:41 +0000

236 lines

Luleå universitetsbibliotek söker chef

Luleå universitetsbibliotek söker chef

Eva Nyman <[log in to unmask]>

Mon, 3 Oct 2016 14:08:20 +0000

128 lines

Länk i mejl: Bibliotekarien är död! Län ge leve bibliotekarien! Välkommen på konferensdag 14 november.

Länk i mejl: Bibliotekarien är död! Län ge leve bibliotekarien! Välkommen på konferensdag 14 november.

Pia Brinkfeldt <[log in to unmask]>

Mon, 17 Oct 2016 13:24:28 +0200

85 lines

Läsambassadören besöker Svenska barnboksinstitutet 12 oktober kl. 18

Läsambassadören besöker Svenska barnboksinstitutet 12 oktober kl. 18

Karin Mossed <[log in to unmask]>

Tue, 4 Oct 2016 10:40:17 +0000

191 lines

läskamera på bibliotek?

läskamera på bibliotek?

Ulla Solsmo <[log in to unmask]>

Mon, 17 Oct 2016 08:20:34 +0000

247 lines

Lånekort till papperslösa

Lånekort till papperslösa

Åsa Härstedt <[log in to unmask]>

Wed, 5 Oct 2016 11:44:46 +0000

112 lines

Re: Lånekort till papperslösa

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Thu, 6 Oct 2016 03:01:19 +0200

39 lines

Re: Lånekort till papperslösa

Åsa Härstedt <[log in to unmask]>

Thu, 6 Oct 2016 06:13:04 +0000

56 lines

Re: Lånekort till papperslösa

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Fri, 7 Oct 2016 00:09:31 +0200

48 lines

Re: Lånekort till papperslösa

Robin Bolinsson <[log in to unmask]>

Fri, 7 Oct 2016 11:36:08 +0200

79 lines

MTM:s studiedag Läslust för alla - en demokratisk rättighet

MTM:s studiedag Läslust för alla - en demokratisk rättighet

Lovisa Karlsson Kjellin <[log in to unmask]>

Thu, 13 Oct 2016 08:32:49 +0000

199 lines

Nordisk Odontologisk bibliotekskonferens - Påminnelse!

Nordisk Odontologisk bibliotekskonferens - Påminnelse!

Annelie Janred <[log in to unmask]>

Thu, 27 Oct 2016 13:44:33 +0000

472 lines

Närbiblioteksansvarig i Sturefors (Linköping)

Närbiblioteksansvarig i Sturefors (Linköping)

Jungeklint Johanna <[log in to unmask]>

Thu, 20 Oct 2016 13:30:46 +0000

133 lines

Nätverket för bibliotekens lärandemiljöer - nätverksträff

Nätverket för bibliotekens lärandemiljöer - nätverksträff

Ann Dyrman <[log in to unmask]>

Thu, 13 Oct 2016 16:04:41 +0200

1088 lines

OA veckan

OA veckan

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Mon, 31 Oct 2016 12:29:46 +0100

68 lines

Ph.d.-stipendium om digitalisering og offentlighed med særlig fokus på biblioteker

Ph.d.-stipendium om digitalisering og offentlighed med særlig fokus på biblioteker

Bodil Christensen <[log in to unmask]>

Mon, 24 Oct 2016 09:27:19 +0000

184 lines

Påminnelse om anmälan, Bibliotekarien är d d! Länge leve bibliotekarien!

Påminnelse om anmälan, Bibliotekarien är d d! Länge leve bibliotekarien!

Pia Brinkfeldt <[log in to unmask]>

Wed, 26 Oct 2016 14:53:07 +0200

100 lines

Påminnelse: Bibliotekarie med katalogansvar

Påminnelse: Bibliotekarie med katalogansvar

Camilla Lengborn <[log in to unmask]>

Fri, 28 Oct 2016 14:14:25 +0200

223 lines

Påminnelse: Daisy-konferensen 2016

Påminnelse: Daisy-konferensen 2016

Elin Nord <[log in to unmask]>

Tue, 25 Oct 2016 08:09:38 +0000

120 lines

Påminnelse: Anmäl dig till årets Daisy-konferens!

Påminnelse: Anmäl dig till årets Daisy-konferens!

Elin Nord <[log in to unmask]>

Mon, 10 Oct 2016 11:56:04 +0000

105 lines

Påminnelse: KB söker chef för Vardagstrycket

Påminnelse: KB söker chef för Vardagstrycket

Miriam Nauri <[log in to unmask]>

Fri, 28 Oct 2016 05:55:34 +0000

148 lines

Rädda miljön genom att låna istället f r att köpa

Rädda miljön genom att låna istället f r att köpa

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Sat, 29 Oct 2016 13:19:28 +0200

87 lines

Senaste nytt från RDA-projektet

Senaste nytt från RDA-projektet

Katarina Synnermark <[log in to unmask]>

Fri, 7 Oct 2016 08:38:59 +0000

126 lines

SLU-biblioteket söker skrivhandledare med utvecklingsansvar

SLU-biblioteket söker skrivhandledare med utvecklingsansvar

Katarina Böhme Evengård <[log in to unmask]>

Wed, 19 Oct 2016 13:19:47 +0000

171 lines

Stängning/Ombyggnation av bibliotek

Stängning/Ombyggnation av bibliotek

Gustaf Källvik <[log in to unmask]>

Tue, 4 Oct 2016 16:20:08 +0200

69 lines

SV: Börja läsa

SV: Börja läsa

Ingvar Grimberg <[log in to unmask]>

Fri, 21 Oct 2016 09:29:09 +0000

147 lines

SV: Börja läsa

Nilsson Jörgen <[log in to unmask]>

Fri, 21 Oct 2016 11:20:14 +0000

265 lines

Re: SV: Börja läsa

Sofia Mattsson <[log in to unmask]>

Fri, 21 Oct 2016 18:42:56 +0000

292 lines

SV: Erbjuder ni scanning?

SV: Erbjuder ni scanning?

Thomas Eriksson <[log in to unmask]>

Thu, 20 Oct 2016 10:09:52 +0000

238 lines

SV: Erbjuder ni scanning?

Linnea Bjuhr <[log in to unmask]>

Thu, 20 Oct 2016 10:16:45 +0000

325 lines

SV: Lånekort till papperslösa

SV: Lånekort till papperslösa

Martina Rasch <[log in to unmask]>

Wed, 5 Oct 2016 11:50:39 +0000

219 lines

SV: Lånekort till papperslösa

Ramnerö, Karin <[log in to unmask]>

Wed, 5 Oct 2016 11:59:51 +0000

238 lines

SV: Lånekort till papperslösa

Martina Rasch <[log in to unmask]>

Wed, 5 Oct 2016 12:04:56 +0000

343 lines

SV: Lånekort till papperslösa

Anna-Stina Takala <[log in to unmask]>

Wed, 5 Oct 2016 12:14:33 +0000

460 lines

SV: Lånekort till papperslösa

Kristin Karlsson <[log in to unmask]>

Wed, 5 Oct 2016 12:07:49 +0000

223 lines

SV: Lånekort till papperslösa

Anna Branteby Schnelzer <[log in to unmask]>

Wed, 5 Oct 2016 12:20:12 +0000

251 lines

Sv: Re: [BIBLIST] Ta emot en student på ert bibliotek!

Sv: Re: [BIBLIST] Ta emot en student på ert bibliotek!

Catarina Eriksson <[log in to unmask]>

Tue, 4 Oct 2016 15:49:22 +0200

307 lines

SV: [BIBLIST] Bibliotek tvingas stänga tidigare

SV: [BIBLIST] Bibliotek tvingas stänga tidigare

Einar Ehn <[log in to unmask]>

Wed, 12 Oct 2016 16:09:21 +0000

200 lines

SV: [BIBLIST] Förstörda Daisyfodral från posten

SV: [BIBLIST] Förstörda Daisyfodral från posten

Karin Lyberg <[log in to unmask]>

Tue, 11 Oct 2016 06:51:35 +0000

192 lines

SV: [BIBLIST] Förstörda Daisyfodral från posten

Heidi Carlsson-Asplund <[log in to unmask]>

Tue, 11 Oct 2016 07:17:05 +0000

297 lines

SV: [BIBLIST] Förstörda Daisyfodral från posten

Lundwall Kristina <[log in to unmask]>

Tue, 11 Oct 2016 08:15:07 +0000

314 lines

SV: [BIBLIST] Förstörda Daisyfodral från posten

Jenny Sellmark <[log in to unmask]>

Tue, 11 Oct 2016 08:53:11 +0000

367 lines

SV: [BIBLIST] inspirerande läsning

SV: [BIBLIST] inspirerande läsning

Ingvar Grimberg <[log in to unmask]>

Tue, 4 Oct 2016 09:50:59 +0000

28 lines

SV: [BIBLIST] Kurs i arkivering på engelska?

SV: [BIBLIST] Kurs i arkivering på engelska?

Lena Nettelbladt <[log in to unmask]>

Thu, 20 Oct 2016 06:36:38 +0000

149 lines

SV: [BIBLIST] Lånekort till papperslösa

SV: [BIBLIST] Lånekort till papperslösa

Kristin Karlsson <[log in to unmask]>

Thu, 6 Oct 2016 06:09:44 +0000

58 lines

SV: [BIBLIST] Lånekort till papperslösa

Petter Zerpe <[log in to unmask]>

Thu, 6 Oct 2016 08:05:24 +0000

48 lines

Re: SV: [BIBLIST] Lånekort till papperslösa

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Thu, 6 Oct 2016 23:35:52 +0200

31 lines

Re: SV: [BIBLIST] Lånekort till papperslösa

Åsa Härstedt <[log in to unmask]>

Fri, 7 Oct 2016 00:26:09 +0000

41 lines

SV: [BIBLIST] Lånekort till papperslösa

Kristin Karlsson <[log in to unmask]>

Fri, 7 Oct 2016 06:30:26 +0000

60 lines

SV: [BIBLIST] Lånekort till papperslösa

Einar Ehn <[log in to unmask]>

Sun, 9 Oct 2016 12:33:44 +0000

79 lines

SV: [BIBLIST] Lånekort till papperslösa

Eleni Schmidt <[log in to unmask]>

Mon, 10 Oct 2016 08:03:08 +0000

101 lines

SV: [BIBLIST] Lånekort till papperslösa

Einar Ehn <[log in to unmask]>

Mon, 10 Oct 2016 09:28:48 +0000

118 lines

SV: [BIBLIST] Varifrån köper ni era RFID-plattor och etiketter?

SV: [BIBLIST] Varifrån köper ni era RFID-plattor och etiketter?

Anders Fredriksson <[log in to unmask]>

Mon, 17 Oct 2016 13:30:47 +0000

209 lines

Sök Ungdomsbibliotekarietjänst

Sök Ungdomsbibliotekarietjänst

Mats Ohlsson <[log in to unmask]>

Mon, 3 Oct 2016 13:54:46 +0000

115 lines

Sökes: Bibliotekarie som vill jobba med Libris, Dewey och e-medier

Sökes: Bibliotekarie som vill jobba med Libris, Dewey och e-medier

Camilla Lengborn <[log in to unmask]>

Thu, 13 Oct 2016 11:50:32 +0200

179 lines

Ta emot en student på ert bibliotek!

Re: Ta emot en student på ert bibliotek!

Karin Thörnfeldt <[log in to unmask]>

Sat, 1 Oct 2016 15:22:53 +0000

293 lines

Tre bibliotekarietjänster på Gotland!

Tre bibliotekarietjänster på Gotland!

Åsa Ingmansson <[log in to unmask]>

Fri, 28 Oct 2016 09:19:05 +0000

170 lines

Två lediga jobb: Bibliotekarie och Koordinator för forskningsstöd

Två lediga jobb: Bibliotekarie och Koordinator för forskningsstöd

Kristin Krantz <[log in to unmask]>

Mon, 10 Oct 2016 08:54:23 +0000

210 lines

UX, CX, Service- och tjänstedesign - vad är det egentligen?

UX, CX, Service- och tjänstedesign - vad är det egentligen?

Marco Schirone <[log in to unmask]>

Mon, 17 Oct 2016 08:36:01 +0000

81 lines

Vad är ett bibliotek?

Vad är ett bibliotek?

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Fri, 14 Oct 2016 11:43:40 +0200

57 lines

Varifrån köper ni era RFID-plattor och etiketter?

Varifrån köper ni era RFID-plattor och etiketter?

Daniella Pind <[log in to unmask]>

Mon, 17 Oct 2016 12:24:36 +0000

146 lines

VB: Fortbildningsdag: Mångspråkigt gymnasiebibliotek i praktiken - Anmäl ningstiden förlängd!

VB: Fortbildningsdag: Mångspråkigt gymnasiebibliotek i praktiken - Anmäl ningstiden förlängd!

Charlotte Hansén-Goobar <[log in to unmask]>

Wed, 19 Oct 2016 08:56:27 +0000

359 lines

VB: NEXT WEEK IS EU CODE WEEK 2016!

VB: NEXT WEEK IS EU CODE WEEK 2016!

[log in to unmask]

Thu, 13 Oct 2016 15:31:31 +0000

1199 lines

VB: Välkommen att söka kurser i bokhistoria

VB: Välkommen att söka kurser i bokhistoria

Eva Nylander <[log in to unmask]>

Thu, 6 Oct 2016 07:16:49 +0000

393 lines

Vikarie Marinmuseum bibliotek Karlskrona

Vikarie Marinmuseum bibliotek Karlskrona

Lasse Bourelius <[log in to unmask]>

Sun, 2 Oct 2016 09:11:02 +0000

152 lines

You are now subscribed to the BIBLIST list

Re: You are now subscribed to the BIBLIST list

Selina Daley <[log in to unmask]>

Wed, 19 Oct 2016 12:22:08 +0000

52 lines

[emedborgarveckan] Nu kör vi igång !

[emedborgarveckan] Nu kör vi igång !

Ann Wiklund <[log in to unmask]>

Mon, 3 Oct 2016 09:54:21 +0200

342 lines

Ändring av listkod för barnlistans genre/formtermer

Ändring av listkod för barnlistans genre/formtermer

Viktoria Lundborg <[log in to unmask]>

Thu, 27 Oct 2016 08:54:45 +0000

216 lines

Åsa Linderborg om en kulturpolitik som tystar oliktä nkande

Åsa Linderborg om en kulturpolitik som tystar oliktä nkande

Jan Szczepanski <[log in to unmask]>

Mon, 3 Oct 2016 11:41:48 +0200

73 lines

Öppna data

Öppna data

[log in to unmask]

Thu, 13 Oct 2016 11:35:00 +0000

187 lines

”CFP - The 21st International Conference on Electron ic Publishing”

”CFP - The 21st International Conference on Electron ic Publishing”

Eva Norling <[log in to unmask]>

Thu, 27 Oct 2016 11:09:43 +0000

489 lines


Back to: Main BIBLIST PageSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager