LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


October 2004


Options:

Show Author | Hide Author
Show Table of Contents | Hide Table of Contents
Join or Leave BIBLIST
Search Archives

 

Table of Contents:

[BIBLIST] RE: [BIBLIST] T årar som blir pärlor/bokfråga (2 messages)
[BIBLIST] Konstfack söker bibliotekarie (1 message)
Håndtering af digitale rettigheder - Temadag den 21. oktober 2004 (1 message)
Slutrapport av BIBSAM-projekt nu tillgänglig på nätet (1 message)
"Alla barns bibliotek "; platser kvar (1 message)
"Boka bibliotekarie" på SUB (1 message)
"Lyssna till den granens susning vid vars rot di tt bo är fästat" (1 message)
"Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat" (1 message)
"På Tynnelsö" (1 message)
27/10 Om den nya demokratin på Inte rnet (1 message)
9th IFLA ILDS Conference - call for papers (1 message)
<No subject> (1 message)
Ang. "Boka en bibliotekarie". (1 message)
ang. Bibliotekens mål i lärandet (1 message)
Ang: Re: [BIBLIST] Vilken novell, vilken (2 messages)
Ang: [BIBLIST] Badskildringar (4 messages)
Ang: [BIBLIST] Bokningsprogram (1 message)
Ang: [BIBLIST] Dikt av Sonnevi (1 message)
Ang: [BIBLIST] Klassifikationskommittén m eddelar (1 message)
Ang: [BIBLIST] Rädda högerböckerna? (1 message)
Ang: [BIBLIST] Släktinghem (1 message)
Ang: [BIBLIST] Stig Berglind (1 message)
Ang: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Hot och våld (1 message)
Ang: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Rädda högerböckerna? (1 message)
Ang: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Släktinghe m (1 message)
Ang: [BIBLIST]Afrikadagar för bibliotekar ier 11-12 oktober 2004 - några platser kvar! (1 message)
Ang: [BIBLIST]RE: [BIBLIST] Re: [BIBLIST] Rädda högerböckerna? (1 message)
Ang: [BIBLIST]skönlitteratur om och f ör ryggsäcksfolket? (1 message)
Anita Widell/BKMAN är inte på kontoret. (1 message)
Anmäl er! (1 message)
Arbetsbeskrivning (1 message)
Att arbeta med forskare: program fr trff 3 november p Sdertrns hgskolebibliotek (1 message)
Att digitalisera kulturarvet. Konferens på KB 4 november (1 message)
Att kunna tillåta en (1) domän på datorn med bibliotekskatalogen (1 message)
Badskildringar (1 message)
Bakgrundsmaterial inför kommande förhandlingar om nytt avtal med Elsevier om ScienceDirect (1 message)
Beställ Ämnesordslistorna för Indexering av skönlitteratur! (1 message)
Bibliotekarie till Solna stadsbibliotek (1 message)
Bibliotekariens dag 26 november (1 message)
bibliotekarier (2 messages)
Bibliotekarietjänst i Vallentuna (1 message)
Bibliotekarietjänst, deltid i Vallentuna (1 message)
Bibliotekarievikariat på Kungliga bibliotek et (2 messages)
Bibliotekens mål i lärandet:mål (1 message)
Biblioteksplaner (1 message)
Bibliotekstjänsts stipendium i Bengt Hjelmqvi sts namn till Åse Hedemark (1 message)
Bokhistorisk konferens 2 december i Malmö (1 message)
Bokningsprogram (2 messages)
Bördan och Bäringa (1 message)
Checkliste til effektivisering af fjernlån (1 message)
Chef för Tidningsenheten på Kungliga biblioteket (1 message)
Chef för Tidningsenheten på Kungliga biblioteket, ändring (1 message)
Dokumentation (1 message)
Dvd (1 message)
Elfriede Jelinek (1 message)
En susning (1 message)
Er der en fremtid for Subito? (1 message)
Ett angeläget ärende (1 message)
EU-dag i Malmö 11/11 (1 message)
fjärrlån - ny e-postadress till PHS bibliotek (1 message)
Frukostseminarier i Sthlm om webbstatstik och fokusgrupper (1 message)
Fw: Att arbeta med forskare: program för träff 3 novem ber på Södertörns högskolebibliotek (1 message)
FW: Job opportunity: INASP training programme officer / (1 message)
FW: Job opportunity: INASP training programme officer / programme manager (1 message)
Fwd: [BIBLIST] bibliotekarier (1 message)
Föredrag om personlig utveckling (1 message)
Förvaltningschef Trosa Kommun, med bl a Kultur (1 message)
Gymnasiebibliotek:musikCD (1 message)
Har du anmält dig? (1 message)
Hot och våld (1 message)
Hur har du det på jobbet? (1 message)
Ikoner-Akademien (3 messages)
Indscannede kopier fra DPB (1 message)
Informationssökning på olika språk (1 message)
Inger Sundström är inte på kontoret. (1 message)
Ingrid Torstensson/BKMAN är inte på kontoret. (2 messages)
Intresserad av ledarskapsfrågor? (1 message)
IT-politiska strategigruppen satsar på IT och kultur (1 message)
Katastrofberedskap och säkerhetesplanering på bibliotek. Konferens på KB. Påminnelse (1 message)
King Hamlet (1 message)
Klassifikationskommittén meddelar (1 message)
Konstfack söker bibliotekarie (1 message)
Kostnadsfri kurs online om 60 kända och historiska bibli otek - Och 2005 års kalender finns nu i lager (1 message)
Kulblixt (1 message)
Kulturnät Sverige? (1 message)
Kunskapsporten (1 message)
Ledig tjänst (1 message)
Livlig norsk debatt om "vänstervridna svens ka bibliotek" (1 message)
Lyssna till ... (1 message)
Malmö stadsbibliotek har ny emailadress (1 message)
Mikrofilmläsare med kopiering (1 message)
Missa inte NORDINFOlits seminarium i 10-12 november 2004 i Växjö! (1 message)
NORDILL-L postlisten fungerer atter (1 message)
Nordiska Afrikainst söker två bibliotekarier (1 message)
nu kommer bis - snart (1 message)
NVBF seminar om fjernlån (1 message)
Ny portal för det offentliga Sverige (1 message)
Nya adresser (1 message)
Nya öppettider i Riksdagsbiblioteket! (1 message)
Nytt nr av Ponton (1 message)
Per Falk/vgregion är inte på kontoret. (1 message)
Polishögskolans bibliotek har ny adress till sin webbpla ts (1 message)
Politikerna på gott och ont (2 messages)
Processarbete på bibliotek (1 message)
Projektnytt och BIBNÄT på BIBSAM:s we bbplats (1 message)
Påminnelse Konferens Flexibla lärandemi ljöer (1 message)
Påminnelse: Demokratiska former 27/10 (1 message)
Påminnelse: Konferensen Processarbete på bibliotek. (1 message)
Re: [BIBLIST] "På Tynnelsö" (1 message)
Re: [BIBLIST] Rädda högerböckerna? (2 messages)
Register till riksdagstr saknas (1 message)
Reminder 7th ISKO-Spain Conference 2005 (1 message)
Rulle till mikrofilmsapp? (1 message)
Rädda högerböckerna? (1 message)
Rärr adress (1 message)
Selma Lagerlöf och det övernaturli ga (1 message)
Set Biblislist No Mail (1 message)
Set Biblistlist No Mail (1 message)
Signaler om Astrid Lindgren (1 message)
Sista chansen... (2 messages)
skönlitteratur om och för ryggsäcksfolket? (1 message)
skönlitteratur om och för ryggsäcksfolket? (1 message)
Skönlitterära föreläsning ar (1 message)
Skönlitterära föreläsningar (1 message)
Släktinghem (1 message)
Stig Berglind (1 message)
Subito (1 message)
Subito contra marknadskrafterna (1 message)
Succéförfattare för 20-2 5 år sen (1 message)
SV: Re: [BIBLIST] skönlitteratur om oc h för ryggsäcksfolket? (1 message)
SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Släktinghem (1 message)
SV: [BIBLIST] skönlitteratur om och för ryggsäcksfolket? (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBL IST] Ny portal för det offentliga Sverige (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIS T] skönlitteratur om och för ryggsäck sfolket? (2 messages)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLI ST] Vilken novell, vilken författare? (1 message)
SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] skönlitteratur om och för ryggsäcksfolket? (1 message)
SV: [BIBLIST] Texten till "Så kom våren till Tarina" (1 message)
SV: [BIBLIST] Ny portal för det offentliga Sverige (1 message)
SV: [BIBLIST] Ny portal för det offentliga Sv erige (1 message)
SV: [BIBLIST] Processarbete på bibliotek (1 message)
SV: [BIBLIST] Rädda högerböckerna? (1 message)
SV: [BIBLIST] Succéförfattare för 2 0-25 år sen (2 messages)
SV: [BIBLIST] IT-politiska s trategigruppen satsar på IT och kultur (1 message)
SV: [BIBLIST] Slutrapport av BIBSAM-projekt nu till gänglig på nätet (2 messages)
SV: [BIBLIST] Badskildringar (2 messages)
Sv: [BIBLIST] Badskildringar (1 message)
Sv: [BIBLIST] Bokningsprogram (1 message)
SV: [BIBLIST] Hot och våld (1 message)
Sv: [BIBLIST] Hot och våld (1 message)
Sv: [BIBLIST] Katastrofberedskap ochsäker hetesplanering på bibliotek. Konferens på K B. Påminnelse (1 message)
Sv: [BIBLIST] NVBF seminar om fjernlå n (1 message)
SV: [BIBLIST] Ny portal f ör det offentliga Sverige (1 message)
SV: [BIBLIST] Projektnytt och BIBNÄT på BI BSAM:s webbplats (1 message)
SV: [BIBLIST] Rulle till mikrofilmsapp? (1 message)
SV: [BIBLIST] skönlitteratur om och fö r ryggsäcksfolket? (2 messages)
SV: [BIBLIST] Släktinghem (3 messages)
SV: [BIBLIST] Stig Berglind (3 messages)
SV: [BIBLIST] Subito contra marknadskrafterna (1 message)
SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Bokningsprogram (1 message)
SV: [BIBLIST] Verkligen inget utbyte? (2 messages)
SV: [BIBLIST] Vilken novell, vilken fö rfattare? (1 message)
Sveriges Länsbibliotekarier protesterar mot n edläggningen av Kulturnät Sverige (1 message)
sök bidrag för europa direkt (1 message)
Sökvertyg på webben (1 message)
Tack för alla tips (1 message)
Texten till "Så kom våren till Tarina" (1 message)
Tidskriftsflytt på KIB-Solna (C) 11 oktober - 25 ok tober (1 message)
Tjänsten "Boka bibliotekarie" (2 messages)
Tårar som blir pärlor/bokfråga (1 message)
Unsubscribe (1 message)
Upphovsrätt och bokomslag (1 message)
Utarmning och likriktning (1 message)
utbyten (1 message)
Utställningstips för bibliotek (1 message)
Verkligen inget utbyte? (2 messages)
Vidga dina vyer med Entrez! (1 message)
Vilken novell, vilken (1 message)
Vilken novell, vilken författare? (1 message)
Vilket är världens bästa konsortium med världens bästa avtal med Elsevier? (1 message)
VS: Temadag om Bibliotekssystemer den 30. november 2004 (1 message)
Workshop15 november – Web-based searching! (1 message)
[BIBLIST] Informationssökning på olika språk (1 message)
[BIBLIST] "Boka bibliotekarie" på SUB (1 message)
[BIBLIST] "Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat" (1 message)
[BIBLIST] "Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat" (1 message)
[BIBLIST] "Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat" (1 message)
[BIBLIST] "På Tynnelsö" (1 message)
[BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Släktinghem (1 message)
[BIBLIST] Bibliotekarievikariat på Kungliga bibliotek et (2 messages)
[BIBLIST] Hot och våld (2 messages)
[BIBLIST] Kulturnät Sverige? (2 messages)
[BIBLIST] RE: [BIBLIST] Informat ionssökning på olika språk (1 message)
[BIBLIST] Re: [BIBLIST] Rädda högerböc kerna? (1 message)
[BIBLIST] Rädda högerböckerna? (2 messages)
[BIBLIST] Selma Lagerlöf och det övern aturliga (1 message)
[BIBLIST] Succéförfattare för 20-2 5 år sen (1 message)
[BIBLIST] SV: [BIBLIST] skönlitteratur om och för ryggsäcksfolket? (1 message)
[BIBLIST] Sveriges nätbibliotek på Bokmässan (1 message)
[BIBLIST] Tjänsten "Boka bibliotekarie" (3 messages)
[BIBLIST] Tårar som blir pärlor/bok fråga (1 message)
[BIBLIST]SV: [BIBLIST] Texten till "Så kom våren till Tarina" (1 message)
[Fwd: Årets bibliotek i Norge] (1 message)
Årets nordiska bokband visas på Kun gl. biblioteket (1 message)
Över tvåhundra biblioteksanställda kan in te ha fel... (1 message)


Subject Sorted by Subject, Chronologically

From

Date

Size

[BIBLIST] RE: [BIBLIST] T årar som blir pärlor/bokfråga

[BIBLIST] RE: [BIBLIST] T årar som blir pärlor/bokfråga

Ström, Nina <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 16:37:17 +0200

36 lines

[BIBLIST] RE: [BIBLIST] T årar som blir pärlor/bokfråga

Ström, Nina <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 16:37:17 +0200

36 lines

[BIBLIST] Konstfack söker bibliotekarie

[BIBLIST] Konstfack söker bibliotekarie

Lisa Martling Palmgren <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 16:39:24 +0200

284 lines

Håndtering af digitale rettigheder - Temadag den 21. oktober 2004

Håndtering af digitale rettigheder - Temadag den 21. oktober 2004

Larsen Gitte <[log in to unmask]>

Wed, 6 Oct 2004 12:07:03 +0200

44 lines

Slutrapport av BIBSAM-projekt nu tillgänglig på nätet

Slutrapport av BIBSAM-projekt nu tillgänglig på nätet

Kerstin Friden <[log in to unmask]>

Fri, 15 Oct 2004 10:00:57 +0200

16 lines

"Alla barns bibliotek "; platser kvar

"Alla barns bibliotek "; platser kvar

Cay Corneliuson <[log in to unmask]>

Wed, 6 Oct 2004 13:34:30 +0200

36 lines

"Boka bibliotekarie" på SUB

"Boka bibliotekarie" på SUB

Viveka Vessberg <[log in to unmask]>

Wed, 27 Oct 2004 13:52:48 +0200

78 lines

"Lyssna till den granens susning vid vars rot di tt bo är fästat"

Re: "Lyssna till den granens susning vid vars rot di tt bo är fästat"

Lars Wikström <[log in to unmask]>

Wed, 6 Oct 2004 15:49:05 +0200

23 lines

"Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat"

"Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat"

Torgny Henriksson <[log in to unmask]>

Wed, 6 Oct 2004 15:37:45 +0200

20 lines

"På Tynnelsö"

"På Tynnelsö"

Torgny Henriksson <[log in to unmask]>

Thu, 21 Oct 2004 12:46:32 +0200

19 lines

27/10 Om den nya demokratin på Inte rnet

27/10 Om den nya demokratin på Inte rnet

Michael Hagström <[log in to unmask]>

Wed, 13 Oct 2004 13:41:01 +0200

81 lines

9th IFLA ILDS Conference - call for papers

9th IFLA ILDS Conference - call for papers

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Sat, 2 Oct 2004 22:24:34 +0200

152 lines

<No subject>

<No subject>

Kerstin Friden <[log in to unmask]>

Sat, 16 Oct 2004 19:01:32 +0200

13 lines

Ang. "Boka en bibliotekarie".

Ang. "Boka en bibliotekarie".

Lisbeth.Rman Ekengren <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 11:26:13 +0200

48 lines

ang. Bibliotekens mål i lärandet

ang. Bibliotekens mål i lärandet

Christer Holmqvist <[log in to unmask]>

Fri, 29 Oct 2004 16:25:27 +0200

25 lines

Ang: Re: [BIBLIST] Vilken novell, vilken

Ang: Re: [BIBLIST] Vilken novell, vilken

Jimmy Gärdemalm <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 13:10:52 +0200

38 lines

Re: Ang: Re: [BIBLIST] Vilken novell, vilken

Helen Tynér <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 12:39:06 +0000

15 lines

Ang: [BIBLIST] Badskildringar

Ang: [BIBLIST] Badskildringar

Karin Logdberg <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 11:08:20 +0200

29 lines

Ang: [BIBLIST] Badskildringar

Lisa Heedman <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 12:46:39 +0200

36 lines

Ang: [BIBLIST] Badskildringar

Hervor Svenonius <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 11:06:33 +0200

27 lines

Ang: [BIBLIST] Badskildringar

Anna Hultgren <[log in to unmask]>

Fri, 29 Oct 2004 14:36:18 +0200

27 lines

Ang: [BIBLIST] Bokningsprogram

Ang: [BIBLIST] Bokningsprogram

Margareta Pohjanen <[log in to unmask]>

Wed, 13 Oct 2004 08:00:27 +0200

14 lines

Ang: [BIBLIST] Dikt av Sonnevi

Ang: [BIBLIST] Dikt av Sonnevi

Hervor Svenonius <[log in to unmask]>

Thu, 30 Sep 2004 15:02:39 +0200

63 lines

Ang: [BIBLIST] Klassifikationskommittén m eddelar

Ang: [BIBLIST] Klassifikationskommittén m eddelar

Lennart Wettmark <[log in to unmask]>

Fri, 15 Oct 2004 13:31:15 +0200

69 lines

Ang: [BIBLIST] Rädda högerböckerna?

Ang: [BIBLIST] Rädda högerböckerna?

Barbro Borg <[log in to unmask]>

Fri, 15 Oct 2004 12:52:14 +0200

42 lines

Ang: [BIBLIST] Släktinghem

Ang: [BIBLIST] Släktinghem

Hervor Svenonius <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 09:03:59 +0200

20 lines

Ang: [BIBLIST] Stig Berglind

Ang: [BIBLIST] Stig Berglind

Håkan Axelsson <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 08:31:27 +0300

36 lines

Ang: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Hot och våld

Ang: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Hot och våld

Marianne Nyström <[log in to unmask]>

Thu, 21 Oct 2004 11:48:07 +0200

15 lines

Ang: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Rädda högerböckerna?

Ang: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Rädda högerböckerna?

Birgitta Gustafsson <[log in to unmask]>

Fri, 15 Oct 2004 13:08:06 +0200

28 lines

Ang: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Släktinghe m

Ang: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Släktinghe m

Karin Logdberg <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 08:33:01 +0200

31 lines

Ang: [BIBLIST]Afrikadagar för bibliotekar ier 11-12 oktober 2004 - några platser kvar!

Ang: [BIBLIST]Afrikadagar för bibliotekar ier 11-12 oktober 2004 - några platser kvar!

Gunnel Ekelund <[log in to unmask]>

Fri, 8 Oct 2004 15:23:11 +0300

54 lines

Ang: [BIBLIST]RE: [BIBLIST] Re: [BIBLIST] Rädda högerböckerna?

Ang: [BIBLIST]RE: [BIBLIST] Re: [BIBLIST] Rädda högerböckerna?

Karin Logdberg <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 11:23:55 +0200

104 lines

Ang: [BIBLIST]skönlitteratur om och f ör ryggsäcksfolket?

Ang: [BIBLIST]skönlitteratur om och f ör ryggsäcksfolket?

Asa Runesson <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 13:58:47 +0200

22 lines

Anita Widell/BKMAN är inte på kontoret.

Anita Widell/BKMAN är inte på kontoret.

Anita Widell <[log in to unmask]>

Fri, 1 Oct 2004 09:00:44 +0200

15 lines

Anmäl er!

Anmäl er!

Björn Lindwall <[log in to unmask]>

Tue, 5 Oct 2004 15:06:48 +0200

26 lines

Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning

Birgitta RUTBERG <[log in to unmask]>

Fri, 29 Oct 2004 09:20:04 +0200

27 lines

Att arbeta med forskare: program fr trff 3 november p Sdertrns hgskolebibliotek

Att arbeta med forskare: program fr trff 3 november p Sdertrns hgskolebibliotek

John Maule <[log in to unmask]>

Tue, 5 Oct 2004 12:17:54 +0200

618 lines

Att digitalisera kulturarvet. Konferens på KB 4 november

Att digitalisera kulturarvet. Konferens på KB 4 november

Lena Jacobson <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 10:31:42 +0200

83 lines

Att kunna tillåta en (1) domän på datorn med bibliotekskatalogen

Att kunna tillåta en (1) domän på datorn med bibliotekskatalogen

Gunnel Stjernvall <[log in to unmask]>

Fri, 29 Oct 2004 14:34:13 +0200

97 lines

Badskildringar

Badskildringar

Mari Norberg <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 11:00:49 +0200

24 lines

Bakgrundsmaterial inför kommande förhandlingar om nytt avtal med Elsevier om ScienceDirect

Bakgrundsmaterial inför kommande förhandlingar om nytt avtal med Elsevier om ScienceDirect

Jan Szczepanski. Goteborgs Univ Bibl <[log in to unmask]>

Mon, 25 Oct 2004 11:27:37 +0200

269 lines

Beställ Ämnesordslistorna för Indexering av skönlitteratur!

Beställ Ämnesordslistorna för Indexering av skönlitteratur!

Peter Axelsson <[log in to unmask]>

Mon, 4 Oct 2004 08:33:19 +0200

118 lines

Bibliotekarie till Solna stadsbibliotek

Bibliotekarie till Solna stadsbibliotek

Barbro Borg <[log in to unmask]>

Thu, 14 Oct 2004 13:16:56 +0200

22 lines

Bibliotekariens dag 26 november

Bibliotekariens dag 26 november

Henrik Alfredsson <[log in to unmask]>

Thu, 21 Oct 2004 19:16:50 +0200

29 lines

bibliotekarier

bibliotekarier

Seniornet Sweden <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 10:53:35 +0200

18 lines

Re: bibliotekarier

Ann Ostman <[log in to unmask]>

Wed, 27 Oct 2004 09:24:34 +0200

13 lines

Bibliotekarietjänst i Vallentuna

Bibliotekarietjänst i Vallentuna

Anna Brynell <[log in to unmask]>

Tue, 5 Oct 2004 11:56:24 +0200

348 lines

Bibliotekarietjänst, deltid i Vallentuna

Bibliotekarietjänst, deltid i Vallentuna

Anna Brynell <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 13:09:09 +0200

221 lines

Bibliotekarievikariat på Kungliga bibliotek et

Bibliotekarievikariat på Kungliga bibliotek et

Karin Jortfelt <[log in to unmask]>

Mon, 11 Oct 2004 11:38:27 +0200

74 lines

Bibliotekarievikariat på Kungliga bibliotek et

Karin Jortfelt <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 14:37:03 +0200

84 lines

Bibliotekens mål i lärandet:mål

Bibliotekens mål i lärandet:mål

Christer Holmqvist <[log in to unmask]>

Fri, 29 Oct 2004 12:17:16 +0200

30 lines

Biblioteksplaner

Biblioteksplaner

Marianne Nyström <[log in to unmask]>

Fri, 29 Oct 2004 08:48:16 +0200

20 lines

Bibliotekstjänsts stipendium i Bengt Hjelmqvi sts namn till Åse Hedemark

Bibliotekstjänsts stipendium i Bengt Hjelmqvi sts namn till Åse Hedemark

Petri Martin <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 16:31:23 +0200

261 lines

Bokhistorisk konferens 2 december i Malmö

Bokhistorisk konferens 2 december i Malmö

Peter Axelsson <[log in to unmask]>

Wed, 13 Oct 2004 14:33:09 +0200

120 lines

Bokningsprogram

Bokningsprogram

Halvardson, Margret <[log in to unmask]>

Wed, 13 Oct 2004 08:00:31 +0200

19 lines

Re: Bokningsprogram

Daniel Forsman <[log in to unmask]>

Wed, 13 Oct 2004 08:35:05 +0200

35 lines

Bördan och Bäringa

Bördan och Bäringa

Katarina Granath <[log in to unmask]>

Tue, 12 Oct 2004 09:23:32 +0200

100 lines

Checkliste til effektivisering af fjernlån

Checkliste til effektivisering af fjernlån

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Fri, 8 Oct 2004 09:07:24 +0200

119 lines

Chef för Tidningsenheten på Kungliga biblioteket

Chef för Tidningsenheten på Kungliga biblioteket

Karin Jortfelt <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 14:35:20 +0200

126 lines

Chef för Tidningsenheten på Kungliga biblioteket, ändring

Chef för Tidningsenheten på Kungliga biblioteket, ändring

Karin Jortfelt <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 14:11:31 +0200

35 lines

Dokumentation

Dokumentation

Karin Süld <[log in to unmask]>

Tue, 12 Oct 2004 09:41:51 +0200

42 lines

Dvd

Dvd

Eva Rengman <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 11:19:47 +0200

80 lines

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek

Nikos Markovits <[log in to unmask]>

Thu, 7 Oct 2004 13:27:13 +0200

28 lines

En susning

En susning

Merja Hijer <[log in to unmask]>

Wed, 6 Oct 2004 17:36:58 +0200

52 lines

Er der en fremtid for Subito?

Er der en fremtid for Subito?

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Thu, 21 Oct 2004 14:02:02 +0200

116 lines

Ett angeläget ärende

Ett angeläget ärende

Peter Alsbjer <[log in to unmask]>

Fri, 15 Oct 2004 09:48:18 +0200

56 lines

EU-dag i Malmö 11/11

EU-dag i Malmö 11/11

Roland Persson <[log in to unmask]>

Mon, 4 Oct 2004 13:02:54 +0100

32 lines

fjärrlån - ny e-postadress till PHS bibliotek

fjärrlån - ny e-postadress till PHS bibliotek

John Squires <[log in to unmask]>

Mon, 4 Oct 2004 10:29:37 +0200

309 lines

Frukostseminarier i Sthlm om webbstatstik och fokusgrupper

Frukostseminarier i Sthlm om webbstatstik och fokusgrupper

Jeanin Day <[log in to unmask]>

Wed, 6 Oct 2004 15:47:58 +0200

82 lines

Fw: Att arbeta med forskare: program för träff 3 novem ber på Södertörns högskolebibliotek

Fw: Att arbeta med forskare: program för träff 3 novem ber på Södertörns högskolebibliotek

Anita Johnson <[log in to unmask]>

Wed, 6 Oct 2004 08:44:51 +0200

640 lines

FW: Job opportunity: INASP training programme officer /

Re: FW: Job opportunity: INASP training programme officer /

Ann Ostman <[log in to unmask]>

Wed, 6 Oct 2004 09:29:59 +0200

13 lines

FW: Job opportunity: INASP training programme officer / programme manager

FW: Job opportunity: INASP training programme officer / programme manager

Eriksson Jörgen <[log in to unmask]>

Tue, 5 Oct 2004 12:35:37 +0200

72 lines

Fwd: [BIBLIST] bibliotekarier

Re: Fwd: [BIBLIST] bibliotekarier

Charlotte Hansell <[log in to unmask]>

Wed, 27 Oct 2004 12:01:59 +0200

36 lines

Föredrag om personlig utveckling

Föredrag om personlig utveckling

Irene Petersson <[log in to unmask]>

Thu, 21 Oct 2004 14:04:55 +0200

14 lines

Förvaltningschef Trosa Kommun, med bl a Kultur

Förvaltningschef Trosa Kommun, med bl a Kultur

Gunnel Stjernvall <[log in to unmask]>

Wed, 27 Oct 2004 12:32:22 +0200

75 lines

Gymnasiebibliotek:musikCD

Gymnasiebibliotek:musikCD

Berit Wijk <[log in to unmask]>

Wed, 27 Oct 2004 09:45:53 +0200

28 lines

Har du anmält dig?

Har du anmält dig?

Marita Andersson <[log in to unmask]>

Wed, 13 Oct 2004 14:49:09 +0200

35 lines

Hot och våld

Hot och våld

Marianne Nyström <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 10:17:50 +0200

19 lines

Hur har du det på jobbet?

Hur har du det på jobbet?

Anna Edquist <[log in to unmask]>

Mon, 25 Oct 2004 13:52:21 +0200

21 lines

Ikoner-Akademien

Ikoner-Akademien

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Wed, 6 Oct 2004 10:35:51 +0200

37 lines

Ikoner-Akademien

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 12:58:02 +0200

45 lines

Ikoner-Akademien

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Fri, 22 Oct 2004 12:08:27 +0200

43 lines

Indscannede kopier fra DPB

Indscannede kopier fra DPB

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Thu, 21 Oct 2004 15:39:52 +0200

112 lines

Informationssökning på olika språk

Informationssökning på olika språk

Lindberg Marianne <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 16:27:26 +0200

19 lines

Inger Sundström är inte på kontoret.

Inger Sundström är inte på kontoret.

Inger Sundstrm <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 08:35:49 +0200

15 lines

Ingrid Torstensson/BKMAN är inte på kontoret.

Ingrid Torstensson/BKMAN är inte på kontoret.

Ingrid Torstensson <[log in to unmask]>

Mon, 4 Oct 2004 09:01:58 +0200

16 lines

Ingrid Torstensson/BKMAN är inte på kontoret.

Ingrid Torstensson <[log in to unmask]>

Fri, 8 Oct 2004 12:01:13 +0200

16 lines

Intresserad av ledarskapsfrågor?

Intresserad av ledarskapsfrågor?

Catta Torhell <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 13:18:32 +0200

35 lines

IT-politiska strategigruppen satsar på IT och kultur

IT-politiska strategigruppen satsar på IT och kultur

Jan Szczepanski. Goteborgs Univ Bibl <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 12:27:05 +0200

35 lines

Katastrofberedskap och säkerhetesplanering på bibliotek. Konferens på KB. Påminnelse

Katastrofberedskap och säkerhetesplanering på bibliotek. Konferens på KB. Påminnelse

Lena Jacobson <[log in to unmask]>

Mon, 11 Oct 2004 09:18:15 +0200

83 lines

King Hamlet

King Hamlet

Göran Schmitz <[log in to unmask]>

Fri, 1 Oct 2004 12:51:39 +0100

31 lines

Klassifikationskommittén meddelar

Klassifikationskommittén meddelar

Grufman Elisabet <[log in to unmask]>

Fri, 15 Oct 2004 13:13:48 +0200

243 lines

Konstfack söker bibliotekarie

Konstfack söker bibliotekarie

Lisa Martling Palmgren <[log in to unmask]>

Fri, 15 Oct 2004 16:39:14 +0200

284 lines

Kostnadsfri kurs online om 60 kända och historiska bibli otek - Och 2005 års kalender finns nu i lager

Kostnadsfri kurs online om 60 kända och historiska bibli otek - Och 2005 års kalender finns nu i lager

Gunnel Stjernvall <[log in to unmask]>

Fri, 15 Oct 2004 07:05:04 +0200

77 lines

Kulblixt

Kulblixt

Mona Eklund <[log in to unmask]>

Tue, 12 Oct 2004 11:52:27 +0200

16 lines

Kulturnät Sverige?

Re: Kulturnät Sverige?

Nikos Markovits <[log in to unmask]>

Mon, 4 Oct 2004 16:05:04 +0200

25 lines

Kunskapsporten

Kunskapsporten

Bente Knudsen <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 23:24:49 +0100

24 lines

Ledig tjänst

Ledig tjänst

Elisabeth Anderskou <[log in to unmask]>

Fri, 15 Oct 2004 15:01:20 +0200

29 lines

Livlig norsk debatt om "vänstervridna svens ka bibliotek"

Livlig norsk debatt om "vänstervridna svens ka bibliotek"

Johannes Rudberg <[log in to unmask]>

Fri, 1 Oct 2004 11:24:33 +0200

35 lines

Lyssna till ...

Lyssna till ...

Torgny Henriksson <[log in to unmask]>

Fri, 8 Oct 2004 12:34:28 +0200

16 lines

Malmö stadsbibliotek har ny emailadress

Malmö stadsbibliotek har ny emailadress

Ulla Daehli Martins <[log in to unmask]>

Fri, 29 Oct 2004 14:51:37 +0200

25 lines

Mikrofilmläsare med kopiering

Mikrofilmläsare med kopiering

Håkan Axelsson <[log in to unmask]>

Mon, 4 Oct 2004 15:20:40 +0300

30 lines

Missa inte NORDINFOlits seminarium i 10-12 november 2004 i Växjö!

Missa inte NORDINFOlits seminarium i 10-12 november 2004 i Växjö!

"Ström, Nina" <[log in to unmask]>

Tue, 5 Oct 2004 09:16:36 +0200

31 lines

NORDILL-L postlisten fungerer atter

NORDILL-L postlisten fungerer atter

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Fri, 22 Oct 2004 14:36:38 +0200

142 lines

Nordiska Afrikainst söker två bibliotekarier

Nordiska Afrikainst söker två bibliotekarier

Marie-Louise Fendin <[log in to unmask]>

Fri, 1 Oct 2004 16:34:08 +0200

68 lines

nu kommer bis - snart

nu kommer bis - snart

Lennart Wettmark <[log in to unmask]>

Wed, 13 Oct 2004 15:55:14 +0200

41 lines

NVBF seminar om fjernlån

NVBF seminar om fjernlån

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 18:36:43 +0200

288 lines

Ny portal för det offentliga Sverige

Ny portal för det offentliga Sverige

Christina Ekbom <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 10:59:44 +0200

37 lines

Nya adresser

Nya adresser

[log in to unmask]

Wed, 27 Oct 2004 09:47:33 +0200

37 lines

Nya öppettider i Riksdagsbiblioteket!

Nya öppettider i Riksdagsbiblioteket!

Suzanne Wallinder <[log in to unmask]>

Fri, 1 Oct 2004 15:28:34 +0200

71 lines

Nytt nr av Ponton

Nytt nr av Ponton

Staffan Engstrand <[log in to unmask]>

Fri, 15 Oct 2004 11:25:57 +0200

42 lines

Per Falk/vgregion är inte på kontoret.

Per Falk/vgregion är inte på kontoret.

Per Falk <[log in to unmask]>

Tue, 12 Oct 2004 12:07:47 +0200

15 lines

Polishögskolans bibliotek har ny adress till sin webbpla ts

Polishögskolans bibliotek har ny adress till sin webbpla ts

Heelena Nilsson <[log in to unmask]>

Fri, 8 Oct 2004 11:25:12 +0200

93 lines

Politikerna på gott och ont

Politikerna på gott och ont

Marcus Westlind <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 08:58:43 +0200

48 lines

Politikerna på gott och ont

Marcus Westlind <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 08:58:43 +0200

48 lines

Processarbete på bibliotek

Processarbete på bibliotek

Helene Gebele <[log in to unmask]>

Wed, 6 Oct 2004 16:42:19 +0200

96 lines

Projektnytt och BIBNÄT på BIBSAM:s we bbplats

Projektnytt och BIBNÄT på BIBSAM:s we bbplats

Inger Klondiras <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 16:03:55 +0200

130 lines

Påminnelse Konferens Flexibla lärandemi ljöer

Påminnelse Konferens Flexibla lärandemi ljöer

Eva Lunneborg <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 09:22:00 +0200

48 lines

Påminnelse: Demokratiska former 27/10

Påminnelse: Demokratiska former 27/10

Michael Hagström <[log in to unmask]>

Fri, 22 Oct 2004 10:52:38 +0200

34 lines

Påminnelse: Konferensen Processarbete på bibliotek.

Påminnelse: Konferensen Processarbete på bibliotek.

Helene Gebele <[log in to unmask]>

Thu, 21 Oct 2004 15:05:28 +0200

112 lines

Re: [BIBLIST] "På Tynnelsö"

Re: Re: [BIBLIST] "På Tynnelsö"

Torgny Henriksson <[log in to unmask]>

Thu, 21 Oct 2004 15:02:21 +0200

46 lines

Re: [BIBLIST] Rädda högerböckerna?

Re: Re: [BIBLIST] Rädda högerböckerna?

Britt Marie Hggstrm <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 10:12:00 +0200

12 lines

Re: Re: [BIBLIST] Rädda högerböckerna?

Ann Ostman <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 10:15:17 +0200

24 lines

Register till riksdagstr saknas

Register till riksdagstr saknas

Gunilla Hammarland <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 12:47:38 +0200

29 lines

Reminder 7th ISKO-Spain Conference 2005

Reminder 7th ISKO-Spain Conference 2005

José Antonio Frías <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 18:25:00 +0200

82 lines

Rulle till mikrofilmsapp?

Rulle till mikrofilmsapp?

Mari Norberg <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 11:47:43 +0200

26 lines

Rädda högerböckerna?

Rädda högerböckerna?

Ingrid Atlestam <[log in to unmask]>

Fri, 15 Oct 2004 12:31:28 +0200

33 lines

Rärr adress

Rärr adress

Kerstin Friden <[log in to unmask]>

Sat, 16 Oct 2004 19:20:06 +0200

14 lines

Selma Lagerlöf och det övernaturli ga

Re: Selma Lagerlöf och det övernaturli ga

Johannes Rudberg <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 11:06:58 +0200

42 lines

Set Biblislist No Mail

Set Biblislist No Mail

Cromvik, Eva <[log in to unmask]>

Fri, 29 Oct 2004 11:20:44 +0200

135 lines

Set Biblistlist No Mail

Set Biblistlist No Mail

Cromvik, Eva <[log in to unmask]>

Fri, 29 Oct 2004 11:19:49 +0200

161 lines

Signaler om Astrid Lindgren

Signaler om Astrid Lindgren

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 12:16:13 +0200

71 lines

Sista chansen...

Sista chansen...

"Ström, Nina" <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 10:51:40 +0200

33 lines

Re: Sista chansen...

Anna Pettersson <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 11:46:15 +0200

126 lines

skönlitteratur om och för ryggsäcksfolket?

Re: skönlitteratur om och för ryggsäcksfolket?

Andy Duffy <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 08:23:37 +0200

70 lines

skönlitteratur om och för ryggsäcksfolket?

skönlitteratur om och för ryggsäcksfolket?

Westerlund Karin <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 13:49:19 +0200

19 lines

Skönlitterära föreläsning ar

Re: Skönlitterära föreläsning ar

Eva crantz <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 09:28:57 +0200

58 lines

Skönlitterära föreläsningar

Skönlitterära föreläsningar

Krister Hansson <[log in to unmask]>

Sun, 17 Oct 2004 16:40:08 +0200

28 lines

Släktinghem

Släktinghem

Karin Engström <[log in to unmask]>

Mon, 25 Oct 2004 14:26:50 +0200

13 lines

Stig Berglind

Stig Berglind

Carlsson Carin <[log in to unmask]>

Wed, 27 Oct 2004 15:55:28 +0200

155 lines

Subito

Subito

Jan Jensen <[log in to unmask]>

Wed, 27 Oct 2004 16:04:36 +0200

20 lines

Subito contra marknadskrafterna

Subito contra marknadskrafterna

Jan Szczepanski. Goteborgs Univ Bibl <[log in to unmask]>

Mon, 4 Oct 2004 14:47:40 +0200

101 lines

Succéförfattare för 20-2 5 år sen

Succéförfattare för 20-2 5 år sen

Gunilla Genberg <[log in to unmask]>

Fri, 1 Oct 2004 11:36:01 +0200

18 lines

SV: Re: [BIBLIST] skönlitteratur om oc h för ryggsäcksfolket?

SV: Re: [BIBLIST] skönlitteratur om oc h för ryggsäcksfolket?

Westerlund Karin <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 16:28:43 +0200

41 lines

SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Släktinghem

SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Släktinghem

Karin Engström <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 09:20:15 +0200

43 lines

SV: [BIBLIST] skönlitteratur om och för ryggsäcksfolket?

SV: [BIBLIST] skönlitteratur om och för ryggsäcksfolket?

Ulrika Domellf Mattsson <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 10:23:57 +0200

29 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBL IST] Ny portal för det offentliga Sverige

SV: [BIBLIST] SV: [BIBL IST] Ny portal för det offentliga Sverige

Gunilla Lilie Bauer <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 13:20:45 +0200

88 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIS T] skönlitteratur om och för ryggsäck sfolket?

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIS T] skönlitteratur om och för ryggsäck sfolket?

Westerlund Karin <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 16:06:33 +0200

48 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIS T] skönlitteratur om och för ryggsäck sfolket?

Eva B Lundgren <[log in to unmask]>

Thu, 21 Oct 2004 09:23:00 +0200

50 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLI ST] Vilken novell, vilken författare?

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLI ST] Vilken novell, vilken författare?

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 12:28:41 +0200

52 lines

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] skönlitteratur om och för ryggsäcksfolket?

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] skönlitteratur om och för ryggsäcksfolket?

Westerlund Karin <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 14:57:41 +0200

62 lines

SV: [BIBLIST] Texten till "Så kom våren till Tarina"

SV: [BIBLIST] Texten till "Så kom våren till Tarina"

Ingemar Johansson <[log in to unmask]>

Fri, 8 Oct 2004 09:43:38 +0200

44 lines

SV: [BIBLIST] Ny portal för det offentliga Sverige

SV: [BIBLIST] Ny portal för det offentliga Sverige

"Ström, Nina" <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 12:02:10 +0200

69 lines

SV: [BIBLIST] Ny portal för det offentliga Sv erige

SV: [BIBLIST] Ny portal för det offentliga Sv erige

Ingrid Kabir <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 12:45:57 +0200

68 lines

SV: [BIBLIST] Processarbete på bibliotek

SV: [BIBLIST] Processarbete på bibliotek

Lena Floser <[log in to unmask]>

Wed, 6 Oct 2004 16:51:24 +0200

100 lines

SV: [BIBLIST] Rädda högerböckerna?

SV: [BIBLIST] Rädda högerböckerna?

[log in to unmask]

Fri, 15 Oct 2004 12:54:21 +0200

51 lines

SV: [BIBLIST] Succéförfattare för 2 0-25 år sen

SV: [BIBLIST] Succéförfattare för 2 0-25 år sen

"Ström, Nina" <[log in to unmask]>

Fri, 1 Oct 2004 11:48:53 +0200

33 lines

SV: [BIBLIST] Succéförfattare för 2 0-25 år sen

Jaana Chronholm <[log in to unmask]>

Fri, 1 Oct 2004 13:48:29 +0200

32 lines

SV: [BIBLIST] IT-politiska s trategigruppen satsar på IT och kultur

SV: [BIBLIST] IT-politiska s trategigruppen satsar på IT och kultur

Dodd Sue <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 14:36:51 +0200

53 lines

SV: [BIBLIST] Slutrapport av BIBSAM-projekt nu till gänglig på nätet

SV: [BIBLIST] Slutrapport av BIBSAM-projekt nu till gänglig på nätet

Christina Demel <[log in to unmask]>

Fri, 15 Oct 2004 10:16:57 +0200

49 lines

SV: [BIBLIST] Slutrapport av BIBSAM-projekt nu till gänglig på nätet

Kajsa Gustafsson Åman <[log in to unmask]>

Fri, 15 Oct 2004 13:27:43 +0200

50 lines

SV: [BIBLIST] Badskildringar

SV: [BIBLIST] Badskildringar

Eeva-Maria Coudurier <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 11:20:12 +0200

30 lines

SV: [BIBLIST] Badskildringar

Isaksson, Catharina <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 14:07:06 +0200

32 lines

Sv: [BIBLIST] Badskildringar

Sv: [BIBLIST] Badskildringar

Christina Lundh <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 15:22:28 +0200

32 lines

Sv: [BIBLIST] Bokningsprogram

Sv: [BIBLIST] Bokningsprogram

Lena A Karlsson <[log in to unmask]>

Wed, 13 Oct 2004 08:50:20 +0200

31 lines

SV: [BIBLIST] Hot och våld

SV: [BIBLIST] Hot och våld

Christine Wennerholm <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 10:25:15 +0200

39 lines

Sv: [BIBLIST] Hot och våld

Sv: [BIBLIST] Hot och våld

Ingrid Svedlund <[log in to unmask]>

Thu, 21 Oct 2004 10:31:09 +0200

32 lines

Sv: [BIBLIST] Katastrofberedskap ochsäker hetesplanering på bibliotek. Konferens på K B. Påminnelse

Sv: [BIBLIST] Katastrofberedskap ochsäker hetesplanering på bibliotek. Konferens på K B. Påminnelse

Tomas Lidbeck <[log in to unmask]>

Mon, 11 Oct 2004 09:19:12 +0200

16 lines

Sv: [BIBLIST] NVBF seminar om fjernlå n

Sv: [BIBLIST] NVBF seminar om fjernlå n

Lisbeth Schoultz Káplár <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 18:38:21 +0200

14 lines

SV: [BIBLIST] Ny portal f ör det offentliga Sverige

Re: SV: [BIBLIST] Ny portal f ör det offentliga Sverige

Christina Ekbom <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 13:11:33 +0200

37 lines

SV: [BIBLIST] Projektnytt och BIBNÄT på BI BSAM:s webbplats

SV: [BIBLIST] Projektnytt och BIBNÄT på BI BSAM:s webbplats

Charlotte Hillergård <[log in to unmask]>

Fri, 29 Oct 2004 07:20:28 +0200

169 lines

SV: [BIBLIST] Rulle till mikrofilmsapp?

SV: [BIBLIST] Rulle till mikrofilmsapp?

Ann Bergström <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 12:15:35 +0200

35 lines

SV: [BIBLIST] skönlitteratur om och fö r ryggsäcksfolket?

SV: [BIBLIST] skönlitteratur om och fö r ryggsäcksfolket?

Mats Nordström <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 14:49:46 +0100

44 lines

SV: [BIBLIST] skönlitteratur om och fö r ryggsäcksfolket?

Berndtsson Britt-Louise <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 16:23:57 +0200

46 lines

SV: [BIBLIST] Släktinghem

SV: [BIBLIST] Släktinghem

Mona Quick, Spiralum Kommunikation <[log in to unmask]>

Mon, 25 Oct 2004 14:56:01 +0200

28 lines

SV: [BIBLIST] Släktinghem

Monica Larsson /SKK <[log in to unmask]>

Mon, 25 Oct 2004 16:08:31 +0200

24 lines

SV: [BIBLIST] Släktinghem

Alroth Eva <[log in to unmask]>

Mon, 25 Oct 2004 17:09:10 +0200

24 lines

SV: [BIBLIST] Stig Berglind

SV: [BIBLIST] Stig Berglind

Joachim Siocrona <[log in to unmask]>

Wed, 27 Oct 2004 16:14:14 +0200

243 lines

SV: [BIBLIST] Stig Berglind

Monica Larsson /SKK <[log in to unmask]>

Wed, 27 Oct 2004 16:17:14 +0200

182 lines

SV: [BIBLIST] Stig Berglind

Elisabeth Malmberg <[log in to unmask]>

Wed, 27 Oct 2004 16:13:46 +0200

205 lines

SV: [BIBLIST] Subito contra marknadskrafterna

SV: [BIBLIST] Subito contra marknadskrafterna

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Mon, 4 Oct 2004 15:17:23 +0200

190 lines

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Bokningsprogram

SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] Bokningsprogram

Christine Wennerholm <[log in to unmask]>

Wed, 13 Oct 2004 09:00:35 +0200

48 lines

SV: [BIBLIST] Verkligen inget utbyte?

SV: [BIBLIST] Verkligen inget utbyte?

Dodd Sue <[log in to unmask]>

Mon, 4 Oct 2004 16:18:22 +0200

49 lines

Re: SV: [BIBLIST] Verkligen inget utbyte?

Birgitta RUTBERG <[log in to unmask]>

Mon, 4 Oct 2004 16:46:58 +0200

62 lines

SV: [BIBLIST] Vilken novell, vilken fö rfattare?

SV: [BIBLIST] Vilken novell, vilken fö rfattare?

Nilbratt Elvy <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 12:19:15 +0200

42 lines

Sveriges Länsbibliotekarier protesterar mot n edläggningen av Kulturnät Sverige

Sveriges Länsbibliotekarier protesterar mot n edläggningen av Kulturnät Sverige

Peter Alsbjer <[log in to unmask]>

Fri, 8 Oct 2004 14:45:03 +0200

59 lines

sök bidrag för europa direkt

sök bidrag för europa direkt

Marika Andersson <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 16:55:17 +0200

18 lines

Sökvertyg på webben

Sökvertyg på webben

Petra Wallgren <[log in to unmask]>

Fri, 15 Oct 2004 15:03:41 +0200

78 lines

Tack för alla tips

Tack för alla tips

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Wed, 6 Oct 2004 12:23:01 +0200

51 lines

Texten till "Så kom våren till Tarina"

Texten till "Så kom våren till Tarina"

Ulrica Mellteg <[log in to unmask]>

Thu, 7 Oct 2004 17:53:14 +0200

14 lines

Tidskriftsflytt på KIB-Solna (C) 11 oktober - 25 ok tober

Tidskriftsflytt på KIB-Solna (C) 11 oktober - 25 ok tober

Johnny Carlsson <[log in to unmask]>

Thu, 7 Oct 2004 12:12:50 +0200

30 lines

Tjänsten "Boka bibliotekarie"

Tjänsten "Boka bibliotekarie"

sa Hansen <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 09:55:53 +0200

64 lines

Re: Tjänsten "Boka bibliotekarie"

Christina Ekbom <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 10:58:03 +0200

145 lines

Tårar som blir pärlor/bokfråga

Tårar som blir pärlor/bokfråga

Ann Bergström <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 16:05:58 +0200

18 lines

Unsubscribe

Unsubscribe

Eli Bytoft Nyaas <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 14:16:46 +0200

18 lines

Upphovsrätt och bokomslag

Upphovsrätt och bokomslag

Söderberg Fia <[log in to unmask]>

Mon, 25 Oct 2004 08:36:53 +0200

98 lines

Utarmning och likriktning

Utarmning och likriktning

Jan Szczepanski. Goteborgs Univ Bibl <[log in to unmask]>

Fri, 8 Oct 2004 14:59:15 +0200

697 lines

utbyten

utbyten

[log in to unmask]

Mon, 4 Oct 2004 15:28:38 +0200

65 lines

Utställningstips för bibliotek

Utställningstips för bibliotek

Tove Kjellander <[log in to unmask]>

Tue, 12 Oct 2004 12:01:59 +0200

67 lines

Verkligen inget utbyte?

Verkligen inget utbyte?

Pia-Kristina Svenhard <[log in to unmask]>

Mon, 4 Oct 2004 09:08:55 +0200

58 lines

Re: Verkligen inget utbyte?

Anna Troy <[log in to unmask]>

Mon, 4 Oct 2004 01:27:26 -0700

35 lines

Vidga dina vyer med Entrez!

Vidga dina vyer med Entrez!

Carina Ahlberg <[log in to unmask]>

Wed, 13 Oct 2004 16:21:37 +0200

372 lines

Vilken novell, vilken

Re: Vilken novell, vilken

Barbro Berry <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 12:25:55 +0200

30 lines

Vilken novell, vilken författare?

Vilken novell, vilken författare?

Maja Hjertzell <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 10:48:13 +0100

21 lines

Vilket är världens bästa konsortium med världens bästa avtal med Elsevier?

Vilket är världens bästa konsortium med världens bästa avtal med Elsevier?

Jan Szczepanski. Goteborgs Univ Bibl <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 13:59:46 +0200

282 lines

VS: Temadag om Bibliotekssystemer den 30. november 2004

VS: Temadag om Bibliotekssystemer den 30. november 2004

Larsen Gitte <[log in to unmask]>

Tue, 12 Oct 2004 11:23:17 +0200

146 lines

Workshop15 november – Web-based searching!

Workshop15 november – Web-based searching!

Marita Andersson <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 10:11:28 +0200

36 lines

[BIBLIST] Informationssökning på olika språk

RE: [BIBLIST] Informationssökning på olika språk

LZ <[log in to unmask]>

Sun, 24 Oct 2004 19:47:33 +0200

41 lines

[BIBLIST] "Boka bibliotekarie" på SUB

Re: [BIBLIST] "Boka bibliotekarie" på SUB

Joakim Lennartsson <[log in to unmask]>

Wed, 27 Oct 2004 14:12:40 +0200

64 lines

[BIBLIST] "Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat"

Re: [BIBLIST] "Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat"

Maria Hagelin <[log in to unmask]>

Wed, 6 Oct 2004 15:48:58 +0200

32 lines

[BIBLIST] "Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat"

Re: [BIBLIST] "Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat"

Kerstin Vitalis <[log in to unmask]>

Wed, 6 Oct 2004 15:59:52 +0200

37 lines

[BIBLIST] "Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat"

Re: [BIBLIST] "Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat"

Bibliotek/Kirjasto <[log in to unmask]>

Wed, 6 Oct 2004 15:54:49 +0200

74 lines

[BIBLIST] "På Tynnelsö"

Re: [BIBLIST] "På Tynnelsö"

Jan Magnusson <[log in to unmask]>

Thu, 21 Oct 2004 13:56:49 +0200

32 lines

[BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Släktinghem

RE: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Släktinghem

mikael vikman <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 11:26:03 +0200

30 lines

[BIBLIST] Bibliotekarievikariat på Kungliga bibliotek et

Re: [BIBLIST] Bibliotekarievikariat på Kungliga bibliotek et

Katarina Högberg <[log in to unmask]>

Mon, 11 Oct 2004 12:18:03 +0200

23 lines

Re: [BIBLIST] Bibliotekarievikariat på Kungliga bibliotek et

Katarina Högberg <[log in to unmask]>

Mon, 11 Oct 2004 12:19:53 +0200

19 lines

[BIBLIST] Hot och våld

Re: [BIBLIST] Hot och våld

Myron Zaluha <[log in to unmask]>

Wed, 20 Oct 2004 10:40:44 +0200

30 lines

Re: [BIBLIST] Hot och våld

Anna Duberg <[log in to unmask]>

Fri, 22 Oct 2004 16:48:05 +0200

46 lines

[BIBLIST] Kulturnät Sverige?

Re: [BIBLIST] Kulturnät Sverige?

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Fri, 1 Oct 2004 06:39:16 +0200

34 lines

Re: [BIBLIST] Kulturnät Sverige?

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Mon, 4 Oct 2004 14:54:29 +0200

32 lines

[BIBLIST] RE: [BIBLIST] Informat ionssökning på olika språk

Re: [BIBLIST] RE: [BIBLIST] Informat ionssökning på olika språk

Sten Wiksten <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 10:52:02 +0200

55 lines

[BIBLIST] Re: [BIBLIST] Rädda högerböc kerna?

RE: [BIBLIST] Re: [BIBLIST] Rädda högerböc kerna?

mikael vikman <[log in to unmask]>

Sun, 17 Oct 2004 16:27:51 +0200

99 lines

[BIBLIST] Rädda högerböckerna?

Re: [BIBLIST] Rädda högerböckerna?

Anders Söderbäck <[log in to unmask]>

Sun, 17 Oct 2004 14:24:09 +0200

59 lines

Re: [BIBLIST] Rädda högerböckerna?

Yngve Johnsson <[log in to unmask]>

Sun, 17 Oct 2004 23:43:04 +0200

162 lines

[BIBLIST] Selma Lagerlöf och det övern aturliga

Re: [BIBLIST] Selma Lagerlöf och det övern aturliga

Helen Tynér <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 09:26:02 +0000

55 lines

[BIBLIST] Succéförfattare för 20-2 5 år sen

Re: [BIBLIST] Succéförfattare för 20-2 5 år sen

Maivor Wickman Olausson <[log in to unmask]>

Fri, 1 Oct 2004 12:13:41 +0200

100 lines

[BIBLIST] SV: [BIBLIST] skönlitteratur om och för ryggsäcksfolket?

RE: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] skönlitteratur om och för ryggsäcksfolket?

Ingrid Bergenudd <[log in to unmask]>

Tue, 19 Oct 2004 16:54:25 +0200

66 lines

[BIBLIST] Sveriges nätbibliotek på Bokmässan

Re: [BIBLIST] Sveriges nätbibliotek på Bokmässan

Jan Szczepanski. Goteborgs Univ Bibl <[log in to unmask]>

Fri, 1 Oct 2004 14:04:39 +0200

500 lines

[BIBLIST] Tjänsten "Boka bibliotekarie"

Re: [BIBLIST] Tjänsten "Boka bibliotekarie"

SARA FÄLTSKOG <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 12:00:36 +0200

23 lines

Re: [BIBLIST] Tjänsten "Boka bibliotekarie"

SARA FÄLTSKOG <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 12:00:36 +0200

14 lines

Re: [BIBLIST] Tjänsten "Boka bibliotekarie"

SARA FÄLTSKOG <[log in to unmask]>

Tue, 26 Oct 2004 12:00:36 +0200

14 lines

[BIBLIST] Tårar som blir pärlor/bok fråga

RE: [BIBLIST] Tårar som blir pärlor/bok fråga

"Ström, Nina" <[log in to unmask]>

Mon, 18 Oct 2004 19:08:20 +0200

51 lines

[BIBLIST]SV: [BIBLIST] Texten till "Så kom våren till Tarina"

[BIBLIST]SV: [BIBLIST] Texten till "Så kom våren till Tarina"

Anneka Lewis <[log in to unmask]>

Fri, 8 Oct 2004 10:03:57 +0200

47 lines

[Fwd: Årets bibliotek i Norge]

[Fwd: Årets bibliotek i Norge]

Johannes Rudberg <[log in to unmask]>

Fri, 22 Oct 2004 16:03:06 +0200

105 lines

Årets nordiska bokband visas på Kun gl. biblioteket

Årets nordiska bokband visas på Kun gl. biblioteket

Lena Jacobson <[log in to unmask]>

Wed, 27 Oct 2004 09:27:56 +0200

102 lines

Över tvåhundra biblioteksanställda kan in te ha fel...

Över tvåhundra biblioteksanställda kan in te ha fel...

Peter Alsbjer <[log in to unmask]>

Thu, 28 Oct 2004 12:35:08 +0200

31 lines


Back to: Main BIBLIST PageSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager